По европроект за чист въздух - сменяме безплатно печките на твърдо гориво с нови екоуреди

Открита е безплатна телефонна линия 070050032 за въпроси граждани, които искат да подадат документи

Как жителите на Община Пловдив могат да сменят безплатно печките на дърва и въглища с ново по-екологично отопление, беше темата на първите информационни срещи, организирани от Община Пловдив на 15 и 16 април в шестте района. Те се реализират по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“, който се финансира от Европейския съюз.

Зам.-кметът Анести Тимчев с ресор "Екология и здравеопазване" представи проекта пред гражданите

„57% от замърсяването на въздуха идва от горенето на твърдо гориво в битови условия, а само 10 % се пада на транспортните потоци. Ето защо проектът е толкова важен за град Пловдив“. Това заяви зам.-кметът по „Екология и здравеопазване“ Анести Тимчев при откриването на първата среща в район „Южен“. По думите му близо милион души на година по света умират в следствие от мръсния въздух и с тези проблеми се борят всички големи градове. „Обещахме на пловдивчани, че ще работим, така че да подобрим качеството на живот в града и като един основните приоритети определихме чистотата на въздуха“, допълни Тимчев. Той призова гражданите да се възползват от възможностите на европейската програма и да преминат към по-екологично отопление. Това може да стане с поетапна подмяна на старите и неефективни горивни инсталации и устройства на дърва и въглища за битово отопление с нови, които отговарят на европейските изисквания – на електричество, пелети, газ или централно парно отопление. 

В Община Пловдив в рамките на предварителната кампания по проекта има подадени над 1000 декларации на граждани, които искат да подменят старите си печки. Подаването на декларации продължава и всеки желаещ може да направи това до 23 май в районните администрации или чрез електронната форма – Подмяна на вида и начина на отопление използван от домакинствата в гр. Пловдив | Община Пловдив (plovdiv.bg). За повече информация и въпроси на гражданите е открита безплатна телефонна линия: 070050032

Лиана Аджарова от Обединение „Чист въздух за Пловдив“ разясни условията за кандидатстване на граждани от район Източен

„Гражданите ще подават заявление, като всеки одобрен кандидат ще получи безвъзмездно от общината: доставка и монтаж в жилището на избраното ново отоплително устройство. Също така ще бъде инструктиран от специалисти на място за това как да го използва“, обясни Лияна Аджарова, ръководител на Обединение "Чист въздух за Пловдив" и на екипа, който работи по проекта. „Създадена е електронна система, която ще улесни процеса и ще го направи прозрачен“, уточни Аджарова.  

Фактическата подмяна на уредите ще започне в края на тази година и ще продължи и догодина. 

Много млади хора дойдоха на среща, за да питат как могат да подменят вида отопление

След „Южен“, „Източен“ и „Западен“ срещите продължават и в другите три района – „Северен“, „Тракия“ и „Централен“.

Община Пловдив ще предостави на одобрените лица по проекта БЕЗВЪЗМЕЗДНО:

·        Ново екологично отоплително устройство на електричество, пелети, газ;

·        Доставка и монтаж в жилището или свързване към централно топлоснабдяване; 

·        Инструктаж на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;

·        Демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред на дърва и въглища от жилището и предаването му за рециклиране. 

·        Двегодишна гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация

·        Годишен технически преглед на новото отоплително устройство еднократно след първия отоплителен сезон.

Кой може да кандидатства?

·        Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища. 

·        Кандидати, които са подали подписана Декларация за участие в проекта в деловодството на община Пловдив.

·        Кандидати, чийто имот е разположен в регулационните граници на гр. Пловдив.

·        За кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ или пелетен уред на водна риза или пелетен котел – да изградят за своя сметка отоплителни инсталации и други връзки, ако нямат изградени.

·        За кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ – да има техническа възможност за присъединяване към газоразпределителната мрежа, потвърдено от газоразпределителното дружество. Да изготвят за своя сметка технически проект за газоснабдяване.

Къде може да се получи информация?

·        На сайта на община Пловдив -  https://www.plovdiv.bg/ и на официалните страници на всеки един от районите - www.plovdiv.bg/district-administration

·        На място в  дирекция „Екология“ на Община Пловдив

·        За повече информация и въпроси е открита безплатна телефонна линия: 070050032

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

 Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?