71

Пловдив се буди с прах над нормата

Лошо е състоянието на атмосферния въздух в Пловдив, отчитат двете автоматични станции в Пловдив. Те са разположени в кварталите - "Тракия" и "Каменица". Община Пловдив призовава гражданите да не правят разходки в близост до главни пътни артерии и области, отоплявани с въглища. 

Частната система AirBG.info, следяща с датчици състоянието на атмосферния въздух в различни части на града, също сочи наднормено съдържание на фини прахови частици във въздуха. 

Над нормата към 7,30 часа са ФПЧ10 в кварталите "Шещер махала", "Скобелева майка", "Марица гардънс". При норма от 50  µg/m³, в "Захарна фабрика" и "Шекер махала" са засечените стойности от 70  µg/m. Повече от два пъти над нормата пък е прахът в района на "Скобелева майка". В района на "Марица гардънс" ФПЧ10 са 55 µg/m³. 44 µg/m³ са в района на Гладно поле.

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?