На срещи в „Северен“, „Тракия“ и „Централен“: Пловдивчани питаха как да сменят печката "Чудо" с екоуреди

Как могат да сменят безплатно печките на дърва и въглища с ново, по-екологично отопление, питаха пловдивчани на провелите се вчера информационни срещи, организирани от Община Пловдив в  районите "Северен", "Тракия" и "Централен". Те се реализираха по проект "Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление", който се финансира от Европейския съюз.

На срещата отговори на въпросите дадоха Лияна Аджарова, ръководител на Обединение "Чист въздух за Пловдив" , което е изпълнител на проекта, а общината беше представена от главния експерт в дирекция "Екология" на Община Пловдив Елена Найденова. 

Елена Найденова от Община Пловдив (в средата) и Лияна Аджарова (вляво)запознаха присъстващите с проекта в район "Северен". С тях беше и зам.-кметът на района Калоян Георгиев.

 „Реших да сменя дървата и въглищата с пелети, защото е много трудоемко и прашно занимание, а и замърсяват въздуха. Ще използвам изградената инсталация в жилището и смятам, че лесно може да се премине към по-екологичните пелети“, сподели Стоян Гечков, който живее в район "Северен". От 14 г. отоплява апартамента в 4-етажна кооперация на твърдо гориво. Вчера дойде на срещата, за да разбере как да започне процедурата по кандидатстването.

Подаването на декларации продължава и всеки желаещ може да направи това до 23 май т.г. в районните администрации или чрез електронната форма на сайта на община Пловдив. За информация и въпроси има открита безплатна телефонна линия: 070050032, обясни Лияна Аджарова. Нейният екип от енергийни специалисти ще подпомага пловдивчани както при кандидатстването, така и при избор на отопление.

"Създаваме модерна електронна система, която ще съпътства целия процес. Чрез нея дигитализирани вкарваме досега подадените декларации и тези, които предстои до 23 май да бъдат приети. Следващата стъпка е допустимите кандидати да бъдат интервюирани от технически лица с въпроси, които касаят жилището и домакинството. Те се отнасят до конкретни технически характеристики на жилището и сградата, свързани с енергийната ефективната и броя на лицата", обясни Аджарова. Интервюто ще се провежда по телефона и ще е напълно безплатно.

След това кандидатите ще бъдат поканени да подпишат формуляр за кандидатстване и за определените уреди, които искат да получат. Процесът е максимално улеснен, стана ясно вчера.

Главният експерт от дирекция "Екология" в Община Пловдив Елена Найденова разясни условията за кандидатстване и в район "Централен"

Едно от условията при задействане на процедурата е декларацията да е подадена от собственика на жилището, също така ползваното отопление досега да е на твърдо гориво.

Кандидати, които живеят в топлофицирана сграда, но по една или друга причина са се отказали и искат сега да се върнат към парно, могат да  кандидатстват за нови уреди.  Възможността е тези кандидати да получат до три радиатора и да се върнат към централното топлоснабдяване.

Другите възможности за замяна на отоплението на дърва и въглища е преминаване на пелети. Тук одобрените могат да получат един от трите варианта: топловъздушна камина или печка на пелети, камина тип водна риза на пелети или котел на пелети, когато става въпрос за къщи.

Пловдивчани питаха как могат да сменят старата печка на дърва и въглища с екологично чист уред  в ЖР "Тракия"

Тези, които желаят да се отопляват на електричество, ще могат да получат до 3 климатика в зависимост от спецификата на жилището.

Там, където има техническа възможност за газоподаване пък, може да се кандидатства с 2 типа уреди - газови конвектори и газови котли с различни мощности. Това са допустимите възможности и уреди.

Община Пловдив е Бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, в размер на 13 862 232,11 лв.

Целта на предоставяната финансова помощ е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици /ФПЧ10/ и индиректно на азотни оксиди на територията на общината. Финансираните мерки са насочени към подмяна на замърсяващи въздуха отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни такива: на газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия по желание на съответното домакинство.

За повече информация моля да посетите официалната страница на община Пловдив в секцията: www.plovdiv.bg/проект-разработване-на-програма-за/

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

 Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?