71

Избират изпълнител за рециклиране на старите отоплителни уреди преди подмяната им с нови

Стойността на обществената поръчка е малко над 130 000 лева без ДДС, а срокът за подаване на документацията и оферти е 8 февруари

Община Пловдив пусна обществена поръчка за избор на изпълнител за рециклиране на старите отоплителни уреди на хората, които са декларирали замяната им с нови. Тя е в следствие изпълнението на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Печките на дърва и въглища и прилежащите им елементи, които ще се подменят, са отпадък, съдържащ метали. Съгласно изискванията преди доставката и монтажа на новите отоплителни устройства в жилищните имоти община Пловдив трябва да демонтира старите. 

Цялостната дейност включва демонтаж, изнасяне, натоварване и транспортиране до площадка, притежаваща необходимите документи за временно съхраняване. Отоплителните устройства подлежат и на последващо третиране – разделяне, сортиране на получените метални отпадъци по вид и рециклиране.

Стойността на обществената поръчка е малко над 130 000 лева без ДДС, а срокът за подаване на документацията и оферти е 8 февруари.

Чрез подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни високоефективни устройства на природен газ, електричество, пелети и свързване към топлофикационната система се цели да се подобри качеството на атмосферния въздух, а битовото отопление е един от основните източници на замърсяване.

Експерти от Община Пловдив и фирмите изпълнители ще следят за синхронизацията между процеса на демонтиране и монтиране, съответно на старите и новите отоплителни уреди, така че това да става извън зимния сезон или в кратък времеви интервал, ако е през зимата, но със съгласието на хората от домакинството.

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?