Донеси промяната в своя дом с нови уреди за отопление

ЕС и Общината ни протягат ръка

Автор: Лияна Аджарова, ръководител-проект Обедин​ение „Чист въздух за Пловдив“

Проектът на Община Пловдив BG16M1OP002-5.003-006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ предвижда преминаване от неефективно и замърсяващо околната среда отопление на твърдо гориво към отопление на модерни биогорива (пелети), газ, еленергия, централно топлоснабдяване.

Това е проект за модернизация и енергийна ефективност на битовото отопление в гр. Пловдив.  

На домакинства, които се отопляват на твърдо гориво ​- дърва и въглища, ще се предоставя възможност за получаване на  съвременни уреди за отопление -камини и котли на пелети, климатици, газови кондензни котли  и конвектори за преминаване на газ, както и възможност за връщане към централно топлоснабдяване, като се предоставят до 3 радиатора. Радиатори ще се предоставят в случай на отоплителни уреди, предполагащи наличие на вътрешна отоплителна система.   

Уредите за отопление, които ще се предоставят на отопляващите се на твърдо гориво домакинства, ще отговарят на Европейската директива за екодизайн и на съответните регламенти за допустимите уреди за отопление: Регламент (ЕС) 2015/1185, Регламент (ЕС) 2015/1189,  Регламент (ЕС) 2015/1188, Регламент (ЕС) 2016/2281. Независимо че Регламентът (ЕС) 2015/1185, третиращ предлагането и въвеждането в експлоатация на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво с номинална топлинна мощност ≤ 50 kW ще се прилага от 1 януари 2022 г., новите уреди ще отговарят на  изискуемите технически характеристики.

Старите печки - неефективни, опасни и вредни  

При традиционното отопление на твърдо гориво чрез класическите неефективни печки и стари котли енергията се изразходва за изпарение на влагата, съдържаща се в дървата за огрев, като едновременно се губят част от горимите газове, които се насочват към комина и се извеждат от сградата. По този начин се губи около 50-60% топлинна енергия.

Първа алтернатива - екопелети

Затоплянето на помещенията в жилищата с  камини на дървесни пелети е ефективно, автоматично и удобно. В същото време тези камини почти не отделят дървесен дим, както и фини прахови частици. Една добре почистена и поддържана пелетна камина не създава креозот - лепкавото запалимо вещество, което причинява пожари в комините. Пелетите горят много чисто и създават само слой от фина дървесна пепел като страничен продукт на горенето. Модерните печки на дървесни пелети вече са стилно обзавеждане на дома, имат големи стъклени прозорци, огънят в камерата може да се наблюдава, което създава уют в жилището. Пелетните камини имат и дистанционни управления за електронно запалване и контрол на температурата, което ги прави безопасни, привлекателни и лесни за използване. Тези уреди за отопление сами подават периодично гориво от бункера и контролират температурата на радиаторите и водата в бойлера, в случай че има такъв. Камините излъчват топлина и загряват помещението, в което са поставени.

Топловъздушните камини за директно отопление са в диапазона 6-12 кВт. Те обикновено се поставят директно в дневната или мястото, което ще отопляват. Имат резервоар за пелети, който може да поддържа горене за около един ден. Подаването на гориво, контролът на горенето, поддържането на зададената температура се контролират автоматично, а отстраняването на пепелта се извършва ръчно един път на седмица.

При камините за загряване на вода (тип водна риза) разпределението на топлината е подобно на другите системи за централно отопление. Включването на резервоар за гореща вода в отоплителната система се препоръчва с цел по-висока обща ефективност. 

За разлика от топловъздушните камини и камините, тип водна риза, котлите на пелети могат да удовлетворят нуждата от отопление на по-големи площи чрез увеличаване на мощността им. Котлите се поставят в мазета или други изолирани котелни помещения и отдават цялата топлина на вътрешната отоплителна инсталация. Изискват по-голямо място от камините, имат отделни бункери за зареждане с пелети.  Пелетите изгарят почти без остатък в пелетните котли при много по-висок коефициент на полезно действие от останалите видове твърдо гориво. 

Втора алтернатива - близо до природата с отопление на газ 

Газовите кондензни котли предлагат съвременни решения  за отопление с висока ефективност. Газовите кондензни котли могат да работят в режим на отопление или режим на комбинирано отопление и производство на топла вода в едноконтурно или двуконтурно изпълнение, като позволяват както проточно подгряване на вода, така и работа с бойлер.

Водата във вътрешната система се загрява от топлината, получена при изгаряне на природния газ. Кондензната технология допълнително използва отпадъчна топлина на изгорелите газове, като повишава ефективността на системата с около 15%. Така за постигане на дадена отоплителна мощност на практика е необходимо по-малко гориво, което прави газовите кондензни котли икономично и ефективно решение. 

За отопление на помещения, в които липсва подходящ комин, ще се предоставят газови конвектори - отоплителни уреди със затворена горивна камера. Те се монтират на външни стени, отдават непосредствено топлина и гравитационно отделят изгорелите газове. Отопляват само в едно помещение. Няма вeнтилaтop, запалването е електронно c батерия, нeзaвиcимо oт електричеството. B пoмeщeниeтo постъпвa чиcт въздух, отработеният гaз и вреднитe eмиcии се изxвъpлят в aтмосфератa чрез коаксиaлнa тpъбa.

Трета алтернатива - инверторен климатик 

Климатиците, които ще се предоставят по проекта, са инверторни. При тях се реализира цифрово плавно управление и контрол на мощността на компресора с цел постигане на максимална топлинна ефективност с минимум разход на енергия. По този начин консумираната мощност се понижава, когато температурата в помещението се приближава до желаната. Инверторът в този случай превключва в режим на работа на ниска мощност, за да поддържа температурата в оптимални граници без излишни загуби на електроенергия. Климатиците са с различни мощности  - 9000 (2,6 kW) - 24 000BTU (6,9 kW), в зависимост от обема на отопляваното помещение. През топлите дни те работят в режим на охлаждане.

Четвърта алтернатива - на парно е по-чисто и уютно   

По проекта ще се предоставят до 3 радиатора, които могат да се свържат към камините с водни ризи, пелетни котли, газови котли и в случай на желание за връщане към централно отопление.

Разходите за проектиране, строително-монтажни работи на вътрешни сградни инсталации и надзор са за сметка на кандидатите, защото са индивидуални за всяко жилище и представляват дейности, отделни от доставката и монтажа на новите съоръжения. 

В случай на преминаване на газ се изисква становище от "Ситигаз" ЕАД за техническа възможност, което се издава веднага при поискване срещу копие от нотариален акт и скица на имота. Кандидатите за това отопление изготвят технически проект и заплащат такса присъединяване. Тази готовност трябва да предшества физическото монтиране на газовите уреди. 

Какво печели кандидатът? 

Да приемем, че за отопление на жилище от 70-90 квадратни метра ​са необходими 10 МВтч за един сезон. По-долу са сравнени разходите за отоплението от различните източници, предлагани по проекта. Отчетени са  коефициентът на полезно действие на уреда за отопление и калоричността на горивото. Данните са приведени към единна единица за консумирана енергия - МВтч: ​отопление на газ -  72 лв./МВтч  (к.п.д.  над 90%), централно топлоснабдяване - 105 лв./МВтч, ​отопление на пелети ​- 83 лв./МВтч (к.п.д. 90%), ​отопление ​с инверторен климатик  -  77.20 лв./МВтч - дневна тарифа,   43.90 лв./МВтч - нощна тарифа.

За сравнение, ​отопление с „духалка“ или електрически радиатор: 231.55 лв./МВтч ​- дневна тарифа,  131.58 лв./МВтч ​- нощна тарифа, ​отопление на дърва ​- 80 лв./МВтч (к.п.д. 50%), отопление на въглища - 60 лв./МВтч (к.п.д. 50% - 50%).

--------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------

Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?