Чист въздух за Пловдив Защо да сменим старата си печка с климатик?

Кандидатствайте по проекта на Общината за безплатна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с по-екологични

Инж. Петър Кисьов, Обединение „Чист въздух за Пловдив“

В поредица от статии ще ви представим възможните алтернативи за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища с по-екологични уреди, за които Община Пловдив продължава да събира декларации. Гражданите на Пловдив могат да кандидатстват по проекта „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ до 23 май 2021 г. 

Една от алтернативите, които могат  да изберат собствениците на жилища, са климатиците. Всяко домакинство, което отговаря на критериите, може да замени печката си на твърдо гориво и да получи безплатно до 3 броя инверторни климатици и единичен сплит за високостенен монтаж.  

Климатиците от този тип представляват инсталации, състоящи се от вътрешно и външно тяло. Те са предназначени за отопление и охлаждане на единични помещения (енергиен клас А++ в режим на отопление и А+++ в режим на охлаждане). Достигането на високи нива на енергийна ефективност при процеса на отопление намалява разходите през студените месеци. При внимателен анализ на годишната стойност за отопление по тип енергоносител и уред става ясно, че отоплението с климатик е с най-ниска себестойност.

Декларации за участие в проекта се подават  до 23.05.2021 г.  

всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа в деловодството на Община Пловдив, площад "Стефан Стамболов" №1 или  чрез електронна поща на адрес: [email protected] Декларацията трябва да е попълнена, подписана и сканирана във формат .pdf или .jpeg

Списък с одобрените кандидати се оповестява на интернет страницата на Община Пловдив в www.plovdiv.bg и в районните администрации след подаване на декларацията, провеждане на анкетирането и определянето на мощностите на нови уреди за отопление и валидиране на подадената информация. 

Какво представляват климатиците и защо те са добра алтернатива на битовото отопление на дърва?

Този тип уреди се характеризират с висока ефективност на преобразуване на електрическа енергия в топлинна. Важно е обаче да се направи правилен избор на мощността на климатика. За тази цел  се вземат предвид няколко основни фактора - наличието на изолация на сградата и/или помещението и неговият обем. Така например, при неизолирано жилище в повечето случаи е добре да се предвиди малко по-мощният вариант. Важно е да се знае, че ефективността и разполагаемата топлинна мощност на климатика се влияят най-силно от външната температура. При намаляването на външната температура се намалява и ефективността, както и разполагаемата топлинна мощност на климатика, като това става по-осезаемо при температури под 2 °C. Най-ефективна е работата на климатика при изолирани помещения - така се намаляват топлинните загуби и се улеснява в значителна степен работата на уреда.

Съвременните климатици, които ще бъдат предоставени по проекта, за да заменят старите печки на дърва и въглища, имат следните предимства:

1)     Позволяват функция за отопление и охлаждане.

2)     Характеризират се с висок годишен коефициент на трансформация на консумираната електроенергия в топлинна енергия. И по-конкретно, в рамките на програмата ще бъдат заложени технически параметри за климатици, които ще осигуряват коефициент на сезонна трансформация (SCOP > 4.5 W/W)  не по-малко от 450%. Това означава, че средногодишно климатикът ще консумира над 4,5 пъти по-малко енергия (електроенергия), отколкото ще отдава в помещението (топлинна енергия). Това прави климатиците изключително ефективни решения.

3)     Функционират с инверторен режим на работа - инверторните климатици намаляват оборотите си при достигането на заложената температура, като така се намалява електроконсумацията. Това води до по-слабата амортизация на частите и съответно до неговата ефективна работа. Допълнително предимство е тяхната тиха работа.

4)     Притежават прецизно контролиране на зададената температура, нощен режим и др. опции, които намаляват консумацията на електроенергия. Някои климатици позволяват Wi-Fi контролиране чрез приложение, чрез което можете да контролирате температурата от разстояние.

За климатиците е важно да се знае, че  честото им спиране и включване е нежeлателно, особено при по-ниски външни температури (под 2  ͦС). Този подход води до повишаване на консумацията на електроенергия поради изстиването на помещението, в т.ч. на стените, пода и тавана. За целта се препоръчва при отсъствие от дома при студено зимно време,  градусите на климатика да се намалят, а не уредът да се спира.

Как правилно да изберем своя климатик?

При избора на климатик от особена важност e неговото правилно оразмеряване от гледна точка на движението на въздушния поток. Това означава, че прекалено мощните климатици спрямо помещението, в което ще се инсталират, ще осигурят силно движение на въздуха, което може да доведе до дискомфорт. За целта е коректно да се следват препоръките на производителите за площите и обемите за съответния тип климатик. Допустимите по програмата ще са климатиците са със следните мощности:

-         Климатична система с мощност от 9000 BTU или еквивалент - предназначени са за отопление на помещение до 15 m², респективно 40 m³;

-         Климатична система с мощност от 12 000 BTU или еквивалент - предназначени са за отопление на помещение до 25 m², респективно 65 m³;

-         Климатична система с мощност в порядъка на 18 000BTU или еквивалент  - предназначени са за отопление на помещение до 36 m², респективно 95 m³;

-         Климатична система с мощност от 24 000 BTU или еквивалент - предназначени са за отопление на помещение до 48 m², респективно 125 m³. 

Информация за възможностите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи - ток, газ, пелети и ТЕЦ, може да намерите на сайта на Община Пловдив или да зададете въпросите си на  горещата телефонна линия:  0700 50 032 

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

 Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?