Следвайте ни

Пробивът под гарата ще предизвика хаос в трафика СНИМКИ

Реализацията на проекта за Южната транспортна тангента и разширението на ул. „Даме Груев“ са задължителни

viber icon

Инж. Александър Константинов, бивш зам.-кмет на Пловдив 

Наближа​ва новият програмен период на ЕС 2021 ​- 2027 година. Отнов​о се заговори за Интегриран план за новия период, който е необходимо условие за получаване на пари по европейските програми. В края на предишния Интегриран план 2014 - 2020 година е необходимо да анализираме какво се реализира от действащия в момента план. Ще разгледам една от трите зони за въздействие ​- „ Зона за публични функции с висока обществена значимост”. Общинският съвет е приел с Протокол №21 от 28.11.2013 г. Решение №424 на Задание за разработване на Подробен устройствен план на зоната. На базата на това задание е разработен проект на стойност 830 000 лева. Това означава, че в общината трябва да има решения за всички важни въпроси - Бетонния мост, изместването на Главния канализационен колектор по бул. "Хр. Ботев" във връзка с подлеза под Централна гара и транспортните връзки от южната страна на тунела. Само че дали е така?  

Зоната за въздействие на публични функции обхваща района около Централна гара. Представлява най-общо транспортният ареал на Пловдив, съдържащ: действащата Централна жп гара, две от трите най-големи автогари, осигуряващи повече от 70% от превозите, терена на бившата сточна гара, понастоящем частен с тенденция за застрояване с обществени функции, 6 мощни транспортни артерии: бул. „Хр. Ботев”, „Коматевско шосе”, ул. „Н. Цанов”, бул. „Руски”, бул. "В. Априлов”, бул. „Македония”. Този транспортен ареал, осигуряващ пътникопотока извън града, едновременно с това е физическа пречка за вътрешноградския транспорт, като разрушава или затруднява вътрешноградските транспортни връзки. Този парадокс изисква подход, който да интегрира двете различни орбити в

организъм, действащ синхронно и кохерентно в единно цяло. 

Близостта на зоната до Летище Пловдив повишава значението <210> в регионален контекст, се казва в ИПГВР на Пловдив.  

Зоната обхваща и един важен транспортен проект, зададен още през 2007 година в ОУП - Южната транспортна тангента, която трябва да свърже надлеза Родопи и Коматевския възел по ул. „Кукуш“ и ул. "Акад. Петър Динеков“. Има редица конфликтни точки в южната страна на тунела по връзките с ул. „Бяло море“, ул. „Димитър Талев“, бул. „Македония“ и ул. „Даме Груев“.

Засега единствено за ул. „Даме Груев“ има готово решение

с обявена обществена поръчка. Това е най-директната връзка на бул. „Македония“ с надлеза Родопи и е изключително важна при ликвидирането на Бетонния мост.

Бъдещето на Бетонния мост продължава да е неясно. Още през 2013 година с приемането на Заданието за проектирането е било известно, че Бетонният мост, в този си вид, е несъвместим с проекта за модернизация на Централна гара. Възможните варианти са два - единият е мостът да бъде съборен и да се разчита на новия тунел; вторият е да се събори и да се изгради нов с параметри, отговарящи на условията на жп транспорта. При втория вариант е възможно да се разширят неговите възможности, като се изградят връзки и в западно направление. В двата варианта ще имаме период, в който няма да има мост и ще се разчита на останалите транспортни съоръжения. Затова е задължителна реализацията на проекта за Южната транспортна тангента и разширението на ул. „Даме Груев“. 

Дискусията за бъдещето на Бетонния мост не е приключила. Засега кметът на общината и ръководството на НКЖИ обещават да запазят този транспортен възел с почти 100-годишна история. Това означава нов проект с голяма стойност, а е важно и времето на неговата реализация. Важна е и синхронизацията на проекта с предвиденото колело на кръстовището на бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Авксентий Велешки“. Повдигането на височината на моста и необходимите наклони свързва подстъпите на моста с ареала на колелото.

Сега да се прехвърлим в предгаровия площад. Там е предвидена цялостна реконструкция. Целият район около Централна гара ще бъде обновен в поредната позиция от ОП „Региони в растеж”. Въпреки че обществената поръчка бе завършена още през 2017 година, все още дейностите по т.нар. Гаров площад не с​а започнали. Фирмата изпълнител е консорциумът, регистриран в Димитровград - ДЗЗД „Пиринстрой - Парсек”, а цялата сума е 1,3 млн. лева с ДДС. В проекта не влиза кръговото на обръщалото на автобусите, тъй като то е засегнато от пробива под Централна града. По същия начин зоните в рамките на концесията на гарата ще се работят от фирмата концесионер.

Какво предвижда проектът

В реконструкцията на гаровия площад влиза целият участък от  бул. „Христо Ботев”  между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Цанко Дюстабанов”. Предмет на проекта са зелени площи, тротоари и елементи на градското обзавеждане.

Предвижда се цялостна подмяна на настилката на тротоара южно на бул. „Христо Ботев“. Съществуващата зелена ивица и обезопасителната метална ограда, разделящи пътното платно, ще се запазят. В площта на зелената ивица, северно от булеварда, отделяща го от съществуващите велоалеи и пешеходна алея, ще се монтира нова обезопасителна метална ограда. Съществуващото улично осветление ще са запази.

Другият сегмент от бул. „Христо Ботев“, в участъка между ул. „Кавала“ и ​площад „Гарата“, включва цялостно подмяна на тротоарната настилка в зоните на спирките на градския транспорт, от северната и южната страна на бул. „Христо Ботев“. Предвижда се ново озеленяване на площадното пространство пред гарата, като се обособят зона за отдих (включващо ново парково обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци и нови енергоспестяващи осветителни тела) и зона за паркиране на автомобили. В разделителната зелена ивица на бул. „Христо Ботев“ ще се засадят нови градински рози и храстова растителност. Ще се изпълнят нови настилки на част от тротоарите по ул. „Кавала“, ул. „Д-р Никола Ковачев“.

Цялостно ще се подменят настилките на пешеходния подход към автогара „Юг“, на север от бул. „Христо Ботев“. Предвиждане на повдигнати пешеходни пътеки до паркинга, на ул. “Иван Вазов“ и тротоара при болницата, до автогара „Юг“.

Част от проектното предложение попада в исторически зони, в това число и улично озеленяване по ул. “Иван Вазов“. В началото на XX век е обявена за паметник на градинското парково изкуство. Озеленяването е дело на Станчо Станчев, който през 1901 г. е първият българин, назначен на длъжността „Главен градинар“. Улица „Иван Вазов“ дължи уникалния си облик на съществуващото улично озеленяване само с един дървесен вид - чинар. Всички дървета са на възраст над сто години.

В проекта се предвижда цялостна подмяна на пешеходните настилки на улица „Иван Вазов” до улица „Одрин”, като нивата на тротоарите и улицата се запазят. Съществуващите гранитни бордюри ще се запазят, като павираната улична настилка ще се демонтира и ще се пренареди. Около съществуващата дървесна растителност ще се изградят елементи за сядане.

Съществуващите улични стълбове ще се подменят с нови, чиято визия наподобява осветителните тела от архивните снимки в началото на XX век от улици в Пловдив. Новите стълбове ще са с височина 9 метра и ще са с допълнителни осветители, но по-ниско ниво за пешеходците. Между стълбовете ще има стоманени въжета за монтаж на допълнително осветително тяло в средата на пътното платно и възможност за окачване на украса.

Ако се реализира проектът за западен подход към Бетонния мост, ще трябва да се синхронизира с проекта за реконструкция на предгаровия площад, защото наклонените рампи ще започнат от зоната на площада. Синхронизация се налага и на проекта за изместване на Главния канализационен колектор, който обикаля площада и се връзва с останалата част на колектора точно в зоната, източно от него.

Пряко отношение към Зоната има и реализацията на новия проект за голям търговски център на терена на бившата Сточна гара. Строителството на такъв голям обект ще усложни транспортната обстановка, която поначало ще бъде сложна при реализацията на всички обекти в нея. Много важна става синхронизацията на всички строителни фирми, които ще изграждат тунела, ще местят колектора, ще ремонтират площада, ще строят новия Бетонен мост и т.н.

В този транспортен възел е включен и подлезът Модър ​- Царевец. Той е дори условие за реализация на останалите проекти, защото ще облекчи малко транспортния хаос около Централна гара. Не трябва да се забравят и пешеходните надлези в зоната на локомотивното депо, западно от Централна гара, и в зоната на Сточна гара, източно от Централна гара. Те ще бъдат единствената пешеходна връзка, освен подлеза на гарата, за 100 000 жители на район "Южен".

Накрая реализацията на всички проекти ще изисква изцяло нова маршрутна схема на градския транспорт. Сега половината от 29-те маршрутни линии на градския транспорт минават през Бетонния мост и Централна гара.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (8)

Петя

Петя

12.08.2020 | 15:19

Константинов няма да те разберат. Багажа им е малко. Умните хора не са в общината. Там са удобните.

Отговори
7 0
полк. Ставрев

полк. Ставрев

12.08.2020 | 11:43

Константинов е прав, сегашното управление е като предишното - гола вода, кал в ушите. Тотев и Зико са като две капки вода. Жалко за Пловдив, още 4 изгубени години.

Отговори
9 0
Пенчев

Пенчев

12.08.2020 | 11:28

Славчо направи повече инфраструктура от колкото Тотев за двата си мандата. Защото не се крадеше и се работеше за града. Сега е друго. Новият Главок ще остави след себе си само един дълъг списък с неизпълнени обещания.

Отговори
9 0
дякон

дякон

12.08.2020 | 10:45

Константинов,ти си мъдър човек,не случайно Славчо те взе в екипа си.Той обичаше да се заобикаля с умни хора.Не се мори да даваш акьли.Тези са глупаци и крадци и продължители на модела на тотев.Това са дяволски хора.Бог да се смили над грешните им души.

Отговори
13 0
Лиляна Гавазова

Лиляна Гавазова

12.08.2020 | 10:28

Боко на два пьти предлагаше на Славчо Атанасов да му става министър.Но доколкото го познавам той никога няма да влезе в корумпирано правителство.

Отговори
10 0
Истината

Истината

12.08.2020 | 10:23

Що им даваш безплатни съвети бре Сашо.Тези като ваню крадана са дошли само да крадат

Отговори
10 0
Фактите са си факти

Фактите са си факти

12.08.2020 | 10:19

Той при Славчо направи доста неща .При това без лев заеми и оставиха на маминия крадец 30 милиона свежи пари в хазната.Пловдив беше обявен от синдикатите за най-социалният град в страната и всичко това при нечувана икономическа криза в целия свят.След маминия Пловдив осъмна с100милиона дългове и нито лев в хазната

Отговори
9 0
Отвратен

Отвратен

12.08.2020 | 09:25

Ето го пак човекът на повикване. Когато БСП или Зико-Мико има нужда от едно рано се появява той. И бръщплеви бабини светини. Що не го направи като беше зам. Кмет на Лафчо бе, тарикат?

Отговори
3 9

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?