Следвайте ни

Пловдив потъна в класацията по заплати

Брутната месечна работна заплата в София (столица) вече е 1 730 лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за юни месец 2019 година. За цяла България средната заплата е 1 253 лева, или с 12 процента по-висока спрямо същия месец на миналата година, пише money.bg.

Видин изпревари Благоевград и вече не е регионът с най-ниска средна заплата. В Благоевград тя е 800 лева, докато във Видин - 805 лв. Под 900 лева бруто е възнаграждението още в Хасково (862 лева) и Кюстендил (870 лева).

Най-близо до София, но все пак твърде далеч, се нарежда Враца със средна брутна заплата от 1 213 лева, благодарение и на АЕЦ "Козлодуй". Сравнително висока е и тази за региона около столицата - 1 170 лева, след като много от живеещите в тази област работят в София.

В Стара Загора тя е 1 164 лева, във Варна - 1 145 лева, в Габрово - 1 117 лева, а в Пловдив 1 082 лева. Над хиляда лева е тя още в Русе (1 031 лв.), Разград (1 018 лв.). Перник изпреварва Бургас с 1 лев - 1 005 лв. срещу 1 004 лв.

Броят на заетите расте

Данните на Националния статистически институт показват още, че броят на наетите лица нараства с 33,9 хил. към края на юни спрямо края на март, като достига 2,35 милиона. Спрямо година по-рано техният брой намалява с 0,1 процента.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 28.4%, "Операции с недвижими имоти" - със 7.9%, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2.4%.

Най-много заети са в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.3 и 17.0%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 13.0 хил., "Транспорт, складиране и пощи" - с 2.8 хил., и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 2.6 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.0 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Добивна промишленост" и "Други дейности" - съответно с 5.0 и 4.9%, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 5.0%.

Средните заплати растат най-много в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 9.1%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Образование" - по 7.3%, показват още данните.

Най-високи обаче те остават в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 053 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 2 174 лева и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 048 лева.

В другия край са "Хотелиерство и ресторантьорство" - 782 лева и "Строителство" - 974 лева.

 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?