Следвайте ни

Писмо до Борисов: Не прекратявайте концесията за Летище Пловдив

viber icon

Класираният на второ място участник в процедурата за концесията на пловдивското летище "Консорицум Летище Пловдив", в който влизат Тракия икономическа зона и транспортната компания ПИМК изпрати в открито писмо становището си по случая до премиера Бойко Борисов.  От него става ясно, че аргументите на транспортния министър Росен Желязков да предложи прекратяване на процедурата по концесията, „са неверни, юридически некоректни и сочат липсата на разбиране за процедурата, предмета, целта и изпълнението на държавните концесии“.

В подписания от Владимир Зайков и Васил Лясков документ се казва още, че от "Консорицум Летище Пловдив" са твърдо решени да защитят правата си по всички законови начини, както и да потърсят обезщетение на всички причинени вреди от прекратяването на процедурата.

 

Ето пълния текст на писмото:

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Във връзка с разпространеното съобщение от 4 октомври 2018 г. от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ на Министерството на транспорта информационните технологии и съощенията и обявеното намерение на министър Росен Желязков да предложи на Министерския съвет да прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив, считаме за необходимо да Ви представим нашето становище.

 Считаме, че изложените аргументи в прессъобщението са неверни, юридически некоректни и сочат липсата на разбиране за процедурата, предмета, целта и изпълнението на държавните концесии. Ако тези аргументи бъдат приети от Вас ще доведат до незаконосъобразно решение, което ще увреди обществения и държавен интерес. 

Според министър Росен Желязков процедурата трябва да бъде проведена в съответствие с новия закон за Концесиите, защото спрямо сключения концесионен договор за летище Пловдив за срок от 35 години ще се прилагат правилата на отменен закон, а не правила на новия закон и правилата на Европейския съюз в областта на концесиите. 

На първо място тази позиция на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще доведе до явна непоследователност в решенията на Министерски съвет. Тези съображения можеха да бъдат изтъкнати и при приемането на Решение 203 от 2 април 2018г. за определяне на концесионер на летището Обединение (консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“. Към момента на вземане на това решение на Министерски съвет новият Закон за концесиите е в сила (влиза в сила от 3 януари 2018 г.). За нас остава необяснимо защо двамата участници в процедурата са третирани различно в процедурата. Ние сме убедени, че спазвайки принципите на прозрачност,  равнопоставеност и недопускане на дискриминация, уредени както в отменения Закон за концесиите (чл.23), така и в новия закон (чл.4), всички участници в концесионната процедура трябва да бъдат поставени при равни условия. За съжаление предложението на Министъра в тази посока нарушава тези принципи.

На второ място, не споделяме съображението на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че към бъдещия  концесионен договор Обединение "Консорицум Летище Пловдив" ще се прилага отменения Закон за концесиите. Това съображение не отразява правилата на разпоредбите на §4 и §5 от новия Закон за концесиите. Там много ясно е определено действието на новия Закон за концесиите към концесионните договори, сключени след неговото влизане в сила. Договорът за концесия по настоящата процедура ще се сключи след влизане в сила на Закона за концесиите, поради което към него безспорно ще се прилага новия Закон за концесиите, съобразен с разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесии. Още повече, че Министерски съвет е в правото си да съобрази съдържанието на концесионния договор с всички изисквания на новия Закон за концесиите. Отделно от това, напълно невярно е, че концесионният договор за срок от 35 години ще се подчинява на уредбата на отменения Закон за концесиите. Изпълнението на договора се регулира от закона, действащ към датата на сключване на договора, а именно новия закон за концесиите и държавата ще контролира изпълнението му, съгласно всички нови изисквания. Следва да се отбележи, че Директива 2014/23/ЕС е публикувана в Официалния вестник на ЕС на 28.3.2014, а съгласно нейния чл.54, тя влиза в сила на 20 – тия ден след публикуването й. Следователно, тази Директива е действала и регулирала концесионните процедури, проведени и към стария закон за концесиите, като е без значение, че Република България по-късно е хармонизирала  националното законодателство. Правото на ЕС има предимство пред вътрешните правила.

Тези аргументи нямаше как да бъдат чути, защото в нарушение и на двата закона за концесиите (отменен и действащ) ние не бяхме допуснати до етап за потвърждаване на офертата или евентуално нейно подобрение.

На последно място, предложението на Министъра е в нарушение на Закона за концесиите и по отношение основанието за прекратяване на процедурата. Обстоятелството, че има приет нов закон или има съществени изменения в действащия закон не би могло да бъде основание за прекратяване на започнала процедура. Това означава да се прекратят десетки други концесии в най-различни икономически сектори на държавата, което води до липса на правна сигурност. Решение на МС в съответствие с направеното от Министъра предложение за едностранно и немотивирано прекратяване на концесията ще бъде прецедент и ще повлияе негативно на бизнес климата в България.

От всичко гореизложено за Обединение "Консорицум Летище Пловдив" остава неясна позицията на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за прекратяване на процедурата за концесия на летище Пловдив. В случай, че Министерски съвет уважи искането на Министъра, от Обединение "Консорицум Летище Пловдив" сме твърдо решени да защитим правата си по всички законови начини, както и да потърсим обезщетение на всички причинени вреди от прекратяването на процедурата.

 

Уважаеми господин Борисов,

Ето защо Ви Молим още веднъж да прецените доколко предложението за прекратяване на процедурата за концесия на летище Пловдив е в съответствие със закона, като вместо това да предложите на Министерски съвет да вземе решение, с което да определите Обединение "Консорицум Летище Пловдив" за концесионер на „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“.

   

С уважение: Владимир Зайков, Васил Лясков

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какви трябва да са следващите мерки срещу COVID-19 в Пловдив?