Следвайте ни

Бюджетът на Пловдив свети на червено

За първите 5 месеца гражданите и бизнесът внесоха над половината от задълженията си към Общината, тя не е реализирала и 10% от заложените капиталови разходи за ремонти и ново строителство

Бюджетът на един град е онзи инструмент, с който кметът и екипът му реализират своята визия за развитие и управленската си програма. В него се залагат и най-важните политики в градоустройството, социалната сфера, зелената система и жизнената среда. За да ги осъществи, Общината разчита на собствени приходи, трансфери от републиканския бюджет, целеви субсидии, а през последните 10 години - и на европейските фондове.   

В тази връзка анализирахме как се реализира бюджетът на Пловдив в средата на последната година от мандата на кмета Иван Тотев и къде отиват парите ни като данъкоплатци. Според одобрената план-сметка Общината трябва да осигури 157 млн. лева собствени приходи,  а държавата  ​- 156 милиона. Разликата до бюджета от 347 млн. лева се покрива с банкови кредити. Тази година такъв е последният трансфер от 30-милионния заем от ЕБВР за строителството на бул. „Северен“. 

Какво показват разчетите до момента?

Оказва се, че противно на общоприетото мнение отговорните в процеса на събирането и харченето на парите са гражданите, а безотговорните - кметът и администрацията му. Още в първите 5 месеца на 2019-а пловдивските данъкоплатци са внесли в градската хазна близо 71,5 млн. лева, при планирани до края на годината 157 млн., което прави 45,5%. В същото време до момента от заложени 17,5 млн. лева за изграждане на нова инфраструктура Общината е реализирала проекти за едва 1,6 млн, или едва 9,1%. Възможните причини за мудната работа на администрацията в първите 5 месеца са две - или програмата за капиталови разходи за поредна година няма да бъде изпълнена, или обектите ще се правят ударно във втората половина на 2019-а, за да има

"видими резултати" в навечерието на местните избори наесен.  

По отношение на собствените приходи, които се формират от местните  данъци такси, наеми, глоби, картината на пръв поглед изглежда оптимистична -  планираните парични постъпления  за 2019 г. се изпълняват.  

Проблемът е, че колкото и усърдно да пълним градския  бюджет, пак сме принудени да вървим по разбитите тротоари,  да си трошим колите в уличните дупки,  да се разхождаме из занемарени и мръсни междублокови пространства.

 Къде потъват милионите и защо не стигат?

Субсидията от 156 млн. от републиканския бюджет  се дава целево за заплати на държавните служители и учителите,  издръжката на учебните, културните и социалните заведения. Тя не може да се използва за капиталови разходи и инвестиции като ремонт, строителство или други дейности по подобряване на градската среда. За пътната инфраструктура, зеленина, чистота, осветление, градския транспорт, паркиране,  трафик, спортна база, културните средища и т.н. Общината трябва да се грижи сама. При сегашната финансова политика на кметския екип обаче това на практика е невъзможно. 

Като оставим парите от държавния трансфер, които, както уточнихме, се харчат целево за заплати и издръжка, администрацията разполага за важните си дейностите само със собствените приходи, близо 23 млн. от които също отиват за заплати.

Какво се случва с останалите? 34 млн. приходи по перо такса смет отиват за комунални дейности - събиране, извозване и депониране на боклука, заплатите на метачките по улиците и издръжката на двете общински предприятия - "Чистота" и "Градини и паркове". Неизбежни са още плащанията за издръжка, главници и лихви по заеми, данъци, които Общината плаща сама на себе си, и различни субсидии (виж таблицата). 

Прогнозни стойности на разходите

Сборът от цифрите надхвърля значително планирания бюджет от 347 млн. лева, защото в него е включен и преходният остатък от 2018 г. Разходите по първите 5 точки в размер на 313 млн. лева обаче са неизбежни, което означава, че икономиите най-вероятно ще са от капиталовата програма. Това прави Община Пловдив изцяло зависима от правителството по отношение на инвестициите в градската инфраструктура, за която според прогнозите на специалистите в следващите 5 години ще са необходими над 500 млн. лева.  

Валентина Йеремиева

Репортер /журналист/ екип "общество"

Валентина Йеремиева е завършила журналистика в Държавния университет в Санкт Петербург. Работи във вестник "Марица" почти от създаването му. Пише предимно по градските теми. Носител на награда "Пловдив".   Още

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?