Следвайте ни

25-те мерки на бизнеса за по-чист въздух

От Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ считат, че Община Пловдив е задължена да работи изключително усърдно в интерес на своите граждани за значително подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ). В тази връзка, според тях, положително влияние върху качеството на атмосферния въздух биха оказали следните действия:   

-         въвеждане на стандарт за качество на твърдите горива, използвани в бита;

-         въвеждане на стандарт за качеството на предоставяните дърва и въглища на социално слаби граждани;  

-         въвеждане изискване за монтаж на пречиствателни съоръжения към горивните инсталации на твърдо гориво;

-         модернизиране на локалните топлоизточници в общинските и държавните обекти;

-         разширяване на градската газоснабдителна мрежа;

-         въвеждане на стимули с цел насърчаване жителите на общината да използват екологични носители на топлинна енергия: централно топлоснабдяване, електрическо отопление, отопление с природен газ, възобновяеми енергийни източници;  

-         разработване програма за преминаване на социално слаби граждани към алтернативно отопление без дърва и въглища;  

-         използване на пълния капацитет на градската топлоснабдителна мрежа след осигуряване на конкурентни цени спрямо индивидуалните отоплителни системи;

-         подмяна на съществуващата паважна настилка с асфалтобетонова;

-         ефективно и регулярно поддържане на чистотата на инфраструктурата чрез машинно миене и метене;  

-         оборудване на автопарка на Общинско предприятие „Чистота“ със съвременни съоръжения и увеличаване на машинното метене за сметка на ръчното;

-         озеленяване на незатревени площи с цел намаляване на разпрашаването;

-         оптимизация на циклите на светофарните уредби с цел увеличаване на пропускателната способност на кръстовищата и намаляване престоя на МПС;

-         възстановяване дейността на тролейбусния транспорт като приоритетен в масовия градски транспорт или въвеждане и използване на електроавтобуси в масовия градски транспорт;

-         въвеждане в експлоатация на автобуси с екологосъобразност над EURO 4;

-         в дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици да се пътува безплатно или на по-ниска цена в масовия градски транспорт;

-         в дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици такса „Синя зона“ да бъде по-висока;

-         намаляване на участието на товарни автомобили в движението в централна градска част;

-         инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища;

-         създаване на залесителни пояси около града - „зелен кордон“ - с цел намаляване вноса на прах от земеделските земи;  

-         изграждане на ефективна мониторингова система за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и система за своевременно оповестяване на населението при рязкото влошаване на КАВ;

-         ефикасен контрол за изпълнение и спазване на предписанията, свързани с мерките за подобряване на КАВ, включващ респектиращи санкции, упражняван от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“, Пловдивски общински инспекторат, Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“;

-         откриване на „гореща линия“, на която гражданите по всяко време на денонощието, както и в неработни дни, могат да сигнализират за изгаряне на опасни отпадъци, гуми и др. едрогабаритни изделия;

-         изграждане на стоянки за електрически скутери и велосипеди в централна градска част с цел стимулиране на този вид придвижване в рамките на града;

-         информационно-образователна кампания, разясняваща ефективността на различните видове отоплителни системи с анализ на инвестиционните характеристики; анализ на възвръщаемостта на инвестицията при използване на различни видове топлоизолационни технологии; рискове за околната среда и населението.

Още от категорията

Виж всички

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?