Следвайте ни

Николай Радев, кандидат за кмет на БСП: Ще печелим проекти от ЕС

Чрез въвеждането на програмен бюджет с точно изразени приоритети ще се оформи капиталова програма, която е реална и изпълнима. Чрез определяне на нова данъчна ставка, поносима за хората и за бизнеса, и с въвеждане на мерки и дейности.Належащо е изготвянето на пълната проектна документация на инфраструктурните обекти за кандидатстване за финансиране от Министерски съвет.За тези, които не бъдат финансирани от републиканския бюджет, ще се състави програма за изпълнение с общински средства с 3-годишна бюджетна прогноза. Тази програма ще бъде предложена на широко обществено обсъждане. Ще бъдат използвани максимално възможностите на оперативните програми. Няма да позволя загубата на средства, както направи сегашното управление, което от 80 млн. от ОП „Региони в растеж” ще усвои само 41 млн. 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?