Следвайте ни

Експертите разписаха новата здравна карта на област Пловдив

Здравеопазването е друг приоритет в работата на Здравко Димитров. С неговото активно участие бяха реализирани две процедури за съставяне на Областна здравна карта - тази, която действаше от 2015-а до миналата година, и актуалната в момента. Документът задава философията за развитие на здравеопазването в общините от областта и има за цел да осигури здравни грижи за всеки жител на областта.   

В социалната сфера в помощ на общините в област Пловдив редовно беше предоставяна информация за обявените програми за финансиране през 2018 г. от Агенцията за хора с увреждания. Избраните теми на проектите бяха „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания” и „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“.

Всяка година Областна администрация изпраща информация за работата на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Във връзка с  изпълнение на „Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите“, всяка година е извършван отчет за дейностите по изпълнение на интеграционната политика в 18-те общини на област Пловдив. В тази връзка Областна администрация е партньор по реализирания през 2016 г. проект „Заедно в служба на обществото - помощ за ромските жени срещу домашното насилие“.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?