Следвайте ни

Демократите питат: Бори ли се общината срещу мръсния въздух, или само пише програми

viber icon

Общинските съветници от Демократична България са внесли вчера питане към кмета Здравко Димитров за мерките, свързани с подобряване на атмосферния въздух. 

Старейшините искат да получат отговор на 18 въпроса:

1. За календарните 2018 г. и 2019 г. отчетена ли е промяна в показателите от инвентаризацията на емисиите на замърсители на атмосферния въздух в гр. Пловдив спрямо предходни години (2015 г., 2016 г., 2017 г.)?

2. Каква е промяната на емисиите В Пловдив на  ФПЧ10 и ФПЧ2, 5 в периода 01.10.2018 г. - 01.04.2019 г. спрямо същите отоплителни периоди на 2016-2017 г. и 2017-2018 г.?

3. За периода 01.01.2014 - 31.12.2019 г. каква е динамиката на показателите на заболеваемост и болестност за астма (МКБ10)J45.1, J46 и "Бронхит хроничен неуточнен обструктивен"  (МКБ10)J42, на групите лица от 0-7 и 7-14 години в Пловдив?

4. На каква сума възлизат заплатените средства от общинския бюджет за календарната 2019 г. за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив и какви конкретни мерки са реализирани за 2019 г.?

5. На каква сума възлизат привлечените от Община Пловдив средства за намаляване на замърсяването на въздуха в гр. Пловдив с ФПЧ10 и ФПЧ2,5 за 2019 г.? Има ли привлечени средства по програми и проекти, които не се финансират от фондове на ЕС и ЕИП?

6. Какви мерки са прилагани в дните с концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 над позволените средноденонощни стойности по смисъла на приложение № 5 към чл. 9 от Наредба № 12/15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух?

7. Колко и кои от поставените цели според Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018-2023 г. (Програмата 2018-2023 г.) са изпълнени до 31.12.2019?

 8. Извършени ли са анкети с жители на гр. Пловдив и анализ за оценяване на приложените до момента мерки от Община Пловдив за изпълнение на Програмата 2018-2023 г.? Ако да, къде са публикувани резултатите от анкетите и анализите?

9. При превишаване на допустимите норми на замърсяване на въздуха как се информират жителите на гр. Пловдив за необходимостта от прилагане на действия за превенция на здравето?

10. Колко и на кои места /адреси/ на територията на община Пловдив са разположени електронни табла за представяне в реално време на резултатите от данните на междуведомствената система за мониторинг за замърсяване на въздуха? 

11. На какъв етап са обявените през 2018 г. предпроектни проучвания за броя домакинства и нагласите на населението, ползващо дърва и въглища, във връзка с възможностите за подмяна на индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран със средства от ОП „Околна среда“ 2014-2020?

12.Какъв е броят на подадени заявления от жителите на гр. Пловдив до 31.12.2019 г. за подмяна на уреди за отопление на твърдо гориво по същия проект?

 13. По какви критерии и сценарий ще се извърши плануваната подмяна на уредите за битово отопление на твърдо гориво на одобрените домакинства ?

14. На какви критерии за екодизайн по смисъла на Директива 2009/125/ЕО за изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, следва да отговарят отоплителни устройства, които ще се закупят от Община Пловдив?

15. Планирано ли е монтиране на допълнителни автоматични измервателни станции за атмосферен въздух в гр. Пловдив в периода от 2020 до 2023 г.?

16. Планирано ли е създаване в Пловдив на зони с ниски емисии на вредни вещества или зони с ограничение на употребата на определени видове горива или определени видове уреди за отопление в същия период?

17. Предвидени ли са мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в Генералния план за организация на движението в Пловдив и ако да, какви са те конкретно?

18. По какви разписани критерии и показатели Община Пловдив осъществява контрол и приема за реално и качествено извършването на услугите "машинно метене" и "машинно миене" на уличната мрежа?

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кого бихте гласували, ако изборите бяха днес?