Следвайте ни

Чертаят първия план на Джендема през 70-те

Джендем тепе (далечния, адски хълм), Джин тепе (хълм на духовете), Чигдем тепе (хълм на минзухарите) или Младежки хълм до 1932 година е бил отдаден на концесия на каменоломно дружество. С решение (№52/25.07.1933) на тогавашната Общинска управа с кмет Божидар Здравков кариерата е закрита и на хълма са залесени 90 000 фиданки с цел да бъде превърнат в парк за жителите на град Пловдив. 

Градина "Мадара" е партерната част на обособената паркова територия и единственият възможен официален подход към Младежки хълм, който е "притиснат" от Медицинския университет (от изток), плътно застроени частни имоти от север и жп линията от запад. 

През 70-те години на миналия век е разработен паркоустройствен проект за парк „Младежки хълм" (арх. Иво Ковачев, ланд. арх. Мария Ковачева-Бакалска), като към него е приобщен и триъгълният  сквер „Градина Мадара", като главен (и единствено възможен) пешеходен подход към територията на хълма. Диагоналното влизане в парка е частично изпълнено с впечатляващи парково-архитектурни елементи по стълбищните рампи, преливащи в настилките, водните площи и площадките на изградените кътове за отдих, детска железница и детски съоръжения. По-голямата част от паркоустройствения проект е изпълнен. Липсата на средства спират доизграждането на парковата територия и довършването на главния подход на парка. 

Хълмът е природна забележителност със своята уникална геоморфоложка структура и запазилите се в отделни участъци, между скалите има съобщества от редки ботанически видове. Към момента реализираната част е силно занемарена, въпреки че детската железница функционира и детската площадка е обновена. Част от партерната част е реституирана и препродадена.

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?