Следвайте ни

Започна онлайн приема на документи във филиала на ПУ в Смолян

Приемът за академичната 2020/2021 година е в девет специалности

viber icon

Във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян стартира онлайн подаването на кандидатстудентски документи. С цел облекчаване на условията за прием на кандидат-студентите, началник „Учебен отдел“ – Ева Георгиева, подготви и реализира форма за кандидатстване, достъпна единствено на сайта на Филиал – Смолян в раздел „Прием 2020“ (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1897/). 

 

Формата е максимално разбираема и удобна за работа, а попълването ù отнема броени минути. Тя е създадена, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19. Същевременно онлайн кандидатстването е улеснение за кандидат-студентите, които проявяват интерес към специалностите във Филиал – Смолян и към възможността да получат качествено и достъпно висше образование.

На практика онлайн кандидатстването е възможно непрекъснато 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието. Освен това са активни и телефонните линии (0885 899 573; 0301 62339), на които се дават консултации, за да се чувстват младите хора спокойни и сигурни, че ще получат коректна информация и отговор на всички въпроси, свързани с техния житейски избор в една доскоро немислима реалност. Всеки кандидат-студент може с няколко клика да избере желаната специалност. 

 

Приемът на студенти във Филиал – Смолян за академичната 2020/2021 година е в девет специалности.  Седем от тях са редовна форма на обучение, държавна поръчка: „Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)”, „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, „Математика, информатика и информационни технологии” и „Биология с екотуризъм”. Останалите две – „Маркетинг” и „Туризъм” – са в задочна форма, платено обучение. Филиалът в гр. Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на Пловдивския университет, а специалностите, по които се провежда обучение, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

 

Още една причина кандидат-студентите да изберат да се обучават във Филиал – Смолян, е свързана и с възможността, предвидена в проекто-постановление на МС за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по които студентите, избрали да учат в съответните специалности ще бъдат освобождавани от такси за обучение. Сред въпросните направления във Филиал – Смолян попада професионално направление 1.3.

Педагогика на обучението по..., по което се провежда обучение в пет специалности, които подготвят бъдещи учители: „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и география“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“.

 

Както е известно, в следващите между пет и петнадесет години се очаква най-голям недостиг на учители именно в сферата на средното образование. Идеята да бъдат привлечени повече млади хора, които да завършват висше педагогическо образование, на този етап се стимулира и чрез предвидената възможност  студентите, които се обучават в посочените специалности, попадащи в т.нар. приоритетни направления, освен по общия ред да могат да кандидатстват и за получаване на още една – втора стипендия. Това е регламентирано с промяна в Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г., която е в сила и действа от 2018 година. 

 

Със своята 58-годишна история и традиции Филиал – Смолян, без съмнение, е една от стратегически важните образователни институции, в системата на висшето образование в Южен централен район (област Смолян).

Функционирането му допринася не само за обогатяване на просветно-културните традиции в Родопската област и педагогическата практика в училищата, но и отговаря на динамичните потребности на региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на екологията, туризма, бизнеса и управлението. Завършилите до момента възпитаници на Филиала са над 30 000. 

 

Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. В пряка връзка с това и с качеството на предлаганото обучение във Филиала са ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, чиито учители, в по-голямата си част, са възпитаници на Филиала. Именно реализацията им като учители допринася за лидерските позиции на област Смолян в образователната сфера в последните години, окачествявана като „образователно чудо“ и „образователен феномен“.

 

В тази връзка реализирането на успешна кандидатстудентска кампания 2020 е основен приоритет в политиката на Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян.

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Остана ли ви отпуск за ваканция през лятото?