4232

Важно за студентите! Вижте таксите в държавните университети през новата учебна година

Средният размер на годишната такса за обучение на студенти ще бъде 1010 лева

 

Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студентите и докторантите в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации за академичната 2024/2025 година.

Средният размер на годишната такса за обучение на студенти ще бъде 1010 лева
Средният размер на таксата за кандидатстване - 60 лева.

Средният размер на годишната такса за обучение в държавните висши военни училища ще бъде в размер на 1150 лева
Средният размер на таксата за кандидатстване - 50 лева.

Средният размер на годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще бъде 1350 лева
Средният размер на годишната такса за обучение на докторантите в научните организации ще бъде 700 лева

Държавата ще осигурява средства за обучението на 43 198 новоприети студенти през академичната 2024/2025 година в 38 държавни висши училища (включително и военните).

Общият брой на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението през учебната 2024-2025 година ще бъде увеличен спрямо миналогодишния с 569 места. Повече места в сравнение с учебната 2023-2024 година ще бъдат утвърдени в 30 професионални направления, като част от тях са: "Здравни грижи", "Обществено здраве", "Теория и управление на образованието", "Растениевъдство", "Енергетика“, "Национална сигурност", "Металургия", "Военно дело" и други.

През новата академична година ще бъдат приети 2136 докторанти в държавните висши училища, от които 1641 в редовна и 495 в задочна форма на обучение. 343 ще са докторантите в научните организации, от които 206 в Българската академия на науките и 71 в Селскостопанска академия.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 4 оценки
5/5 от 4 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?