Следвайте ни

Прогнозират двубой в избора за 14-ия ректор на УХТ

Проф. Пламен Моллов и проф. Николай Менков с най-големи шансове да стигнат до финалното гласуване по време на изборния форум за ректор на вуза на 19 декември

viber icon

Университетът по хранителни технологии /УХТ/ скоро ще има нов ректор. На 19 декември учените от вуза ще гласуват за 14-ия ректор, който ще ръководи висшето учебно заведение през следващите 4 години.

То е създадено като Висш институт по хранително-вкусова промишленост през юли 1953 г., а половин век по-късно се преименува на УХТ.

Право на вот за ректор имат и представители на Студентския съвет, който представлява 15% от гласоподавателите. Както „Марица“ писа, кандидатите за поста на сегашния ректор проф. Кольо Динков, който привършва втория си мандат и няма право на трети, са четирима преподаватели от УХТ. Това са проф. д-р инж. Пламен Моллов, проф. д.т.н. инж. Алберт Кръстанов и двама от сегашните зам.-ректори - проф. д.т.н. инж. Николай Менков (зам.-ректор по проектна и информационна дейност), и чл.- кор. проф. д.т.н. инж. Стефан Драгоев (зам.-ректор по научна дейност и бизнес партньорство).

Проф. Кольо Динков

Изборната кампания стартира преди дни, по регламент след разпускане на старото и избор на новото Общо събрание на УХТ. Очаква се кандидатректорската битка да е изключително оспорвана.

В кулоарите на вуза се говори, че макар всеки от четиримата кандидати да е капацитет в своята област, големият двубой е между проф. Пламен Моллов и проф. Николай Менков. Според учените и преподавателите останалите двама са с по-малки шансове за успех. Техните кандидатури се приемат по-скоро като опит за разпиляване на гласове. Проф. Драгоев има зад гърба си два неуспешни опита в надпреварата за ректор.

Въпреки това бил убеден, че третия път ще успее. Даже се хвалил с придобивка и казвал: „Купих си нова кола, преди да ме изберат за ректор“. Колегите на проф. Кръстанов пък го виждат по-скоро да продължи развитието си в сферата на биотехнологиите, където бил най-силен, отколкото да ръководи вуза.

За 8-годишния си мандат проф. Динков вдигнал заплатите два пъти във вуза, но едва с по 5 процента. Към него имаше и известни критики, че е управлявал твърде авторитарно. Тринадесетият ректор на УХТ обаче ще се запомни и с добро. В рамките на двата си мандата е запазил целия преподавателски и помощен състав, без да прави съкращения. Всяка година давал 13-а заплата.

Обновил е част от сградите на вуза с европейски средства. По проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии - Пловдив“ са извършени реконструкции, а финансирането за близо 3 млн. лв. е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Доц. д-р Стефчо Кемилев оглави Общото събрание

Доц. д-р Стефчо Кемилев

Проф. Кольо Динков, който няма право на нов мандат като ректор на УХТ, опита да оглави Общото събрание на вуза. По време на сбирката в началото на декември, проточила се два дни, се кандидатира за поста, но при гласуването загуби в спор с доц. д-р Стефчо Кемилев, ​декан на Катедра „Технология на виното и пивото“. 

Проф. Пламен Моллов: Заедно ще възстановим имиджа на УХТ

Проф. Пламен Моллов

Заедно да изведем УХТ от капсулата на безвремието и да бъдем адекватни на съвременното обществено развитие. С този апел кандидатът за ректор на УХТ проф. Пламен Моллов се обръща към своите колеги, студенти и служители в представената от него smart програма за управление. Той подчертава, че тя е изготвена на база идеи и предложения от негови колеги, с които е провел срещи и разговори. Това му дало увереност да обобщи техните виждания и да формулира конкретни цели и задачи, които съвместно да реализират през следващия управленски мандат.

Проф. Пламен Моллов е завършил ВИХВП през 1984 г. със специалност „Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене". След десетина години опит в обществения сектор като технолог се връща към първата си любов - науката, на която е верен до днес. Титуляр e на учебните дисциплини „Управление на качеството“, „Законодателство и контрол на храните“, „Суровинознание“, „Технология на соковете“ и „Технология на плодово-захарните продукти“ в УХТ. Издал е няколко учебника, има близо 100 научни публикации. Участвал е в редица научни проекти с българско и международно участие. Владее немски, английски и руски език. Има редица специализации в Германия, Белгия, Великобритания, Холандия.

Управленчески опит добива като изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и като шеф на Националната лозаро-винарска камара. Бил е и два мандата депутат от НДСВ. 

Проф. Моллов е почетен председател на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Два пъти е отличен с почетния юбилеен знак на УХТ по повод на 50 и 65 години от създаването на вуза. Доскоро бе председател на Общото събрание на УХТ и ръководител Катедра „Консервиране и хладилна технология“. Сега е шеф на Центъра за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните при УХТ.

Стратегическата задача, която проф. Моллов иска да реш​и заедно с колегите си, е да се възстанови значението и имиджът на УХТ като реномиран национален център за висше образование и наука. Призовава ги съвместно да превърнат УХТ във втори дом за студентите.

Моят фокус е насочен към преподавателите и студентите на УХТ - те са лицето на Университета и заемат централно място в предложената от мен програма за управление, категоричен е проф. Моллов. Той уверява колегите си, че заедно ще инвестират в самочувствието, сигурността и спокойствието, в интелектуалната свобода и личностния комфорт на всеки от тях.

Като ректор ще въведе нов стил на управление и вземане на отговорни решения на основата на обективните факти, открито и прозрачно, при зачитане на най-широк кръг от интереси и потребности.

Ще води политика за повишаване на доходите с 50% в рамките на мандата. Сред целите му е да модернизира обучението и научната дейност и да осигури свобода на преподавателите да търсят и представят нетрадиционни методи на преподаване. 

Предвижда също разширяване на участието и ролята на студентите и докторантите в живота на университета.

Не на последно място предвижда ремонт на спортните зали и плувния басейн на УХТ чрез публично-частно партньорство. А съвместно с бизнеса и медиите смята да се учредят ежегодни награди и отличия за изявени студенти.

Проф. д.т.н. инж. Николай Менков: Индивидуална "пътна карта" на студента

Проф. д.т.н. инж. Николай Менков

Всеки студент да има индивидуална „пътна карта”, да се възползва от кредитната система, работата му през семестъра да тежи повече от показаното по време на сесията и обучението му да включва задължителна екипна работа. Това е визията на проф. д.т.н. Николай Менков за промяната в подготовката на студентите в УХТ.

Настоящият зам.-ректор по проектна и информационна дейност влиза в битката с опита си на възпитаник на ВИХВП, специализации в Германия и 24 г. стаж във вуза. Бил е декан, разработвал е лекционни курсове, учебни програми и пособия. Автор е на 9 учебника и е ръководил два научни проекта с финансиране от Национален фонд „Научни изследвания”, единият от които печели втора награда през 2001 г. Има 8 г. опит като зам.-ректор. Освен натрупаната рутина счита, че притежава лоялност, толерантност, компетентност.

Според проф. Менков кандидатстудентската кампания трябва да е целогодишна, а учебните планове - съвместими с тези на чужди вузове, като в тях залегнат и дисциплини за социални умения. В мандатната си програма кандидат-ректорът е заложил съвместни бакалавърски и магистърски програми с други вузове и гостуващи преподаватели от чужбина. Изтъква нуждата от дигитализация при запазена водеща роля на преподавателя. Смята да развие електронно обучение в реално време, чрез видео конферентни връзки и във виртуални лаборатории с анимирани лабораторни уредби, да увеличава дигиталния библиотечен фонд. Уеб базирани курсове с материали на английски и руски език са друга негова идея.

По отношение на научната дейност вижда необходимост от разработване на система за оценката <210> и периодични атестации. Планира увеличаване на приходите чрез проекти и създаване на каталог на научната инфраструктура за споделено ползване. Според проф. Менков е необходимо създаването на комисия, която да внася данните за научни публикации в регистрите. Замисля и награда на ректора за публикации и цитируемост. А годишната конференция на УХТ смята да разгърне в Седмица на науката със студентска сесия и специализирани секции. Възнамерява също апробиране на иновации в производствени бази. За участниците в проекти проф. Менков предвижда диференцирано заплащане.

Международната дейност според него трябва да се цели в интернационализация, разширявяне на географския обхват на партньорствата, мобилности, магистърски и бакалавърски програми на английски, френски, руски.

Зарича се да създаде атмосфера на толерантност и спокойствие, а преподавателите да повишават квалификацията си с езикови курсове и стажове в предприятия. Планира преразпределяне на работата и намаляване на наднормените часове.

Студентските организации трябва да участват в разработването на графици, учебни планове и програми. Студенти да се включват в научни колективи и да имат платени стажове за сметка на държавния бюджет. И да рекламират вуза с посещения в училища и през социалните мрежи.

Увеличаване на доходите на преподавателите и концепция за управление на имотите на вуза са други акценти от програмата на проф. Менков. В учебните корпуси 1, 2 и 3 смята да направи още поне две аули с Wi-Fi, а четвъртия да облагороди със зелени площи, паркоместа и учебна лаборатория към парната централа. Заложил е основен ремонт на блок 3 от общежитията, подобрения и зелени площи за останалите. Би осъществил газифицирането им, полагане на клей настилка на кортовете в Центъра за физическо възпитание и спорт. Ремонт на басейна, който да се ползва и от граждани, и развиване на велосипеден спорт, планира още проф. Менков.

Чл. кор.  проф. д.т.н. Стефан Драгоев: Научноизследователски комплекс и фонд

Чл. кор.  проф. д.т.н. Стефан Драгоев

Да се създаде Научноизследователски лабораторен комплекс, редовните докторанти да бъдат назначени на половин щат в него и да има специални фондове в бюджета за научноизследователска апаратура, за подкрепа на проекти и покриване на такси за патенти и полезни модели. Това предлага чл. кор. проф.  д.т.н. Стефан Драгоев, като отчита, че до момента в УХТ не е имало достатъчно ресурси и фокусът не е бил върху купуване на научноизследователска апаратура. Според него може да се търсят начини за съвместното й осигуряване заедно с бизнеса.

Проф. Драгоев досега бе зам.-ректор по научната дейност и бизнес партньорството. Той е възпитаник на вуза в специалност „Технология на месото и рибата”. Специализирал е във Великобритания и Франция. Минал е по всички стъпала от асистент до професор. Има 3 монографии, 14 учебници, 104 научни публикации, участия в 214 патента и в разработването на 215 нови продукти и технологии, взел е участие в 20 проекта. Бил е зам.-декан на Технологичния факултет. Обявен е за учител на годината във висшето образование за 2015 г.

Мандатната му програма стъпва на три принципа - приемственост, надграждане, устойчиво развитие. Проф. Драгоев цитира още в началото Чърчил, че първото задължение на университета е да учи на мъдрост, а не на професия, на характер, а не на техники.

Кандидат-ректорът формулира 3 мисии на вуза: да подготвя специалисти за хранителната промишленост според нуждите на държавата, да реализира научноизследователски резултати и иновации, да развива автономията си.

И посочва 8 приоритета. Според него е задължително да се изработи стратегически план за развитие на УХТ до 2050 г. като научноизследователски университет с 3 силни факултета и 1 департамент.

Настоява за устойчив ръст на доходите чрез допълнителни приходи от научна работа и трансфер на технологии. Кандидатът изтъква, че в момента заплатите във вуза са сред най-ниските в сравнение с другите пловдивски висши училища, ножицата между минималната и максималната е затворена много, а сумите за докторите на науките са скромни, което води до ниска мотивация. Решение вижда в работа по оперативни програми, договори по задание на бизнеса, партньорства с фирми и изнесени обучения. Предлага редуциране на режийни разходи и разширяване на дейността на лабораторията за анализ на храни и напитки, като в работата <210> се включат и докторанти срещу заплащане. Предлага също да се създаде бизнес инкубатор и да се постави началото на старт ъп компании на студенти с бизнеса.

Качеството на обучението ще се повиши чрез хармонизиране на учебните планове и програми със сродни вузове и въвеждане на обучение на английски и други чужди езици. Предлага нова стратегия за маркетинг на кандидатстудентската кампания, която да е основно онлайн, а по отношение на материалната база - обновяване на спортния комплекс, на басейна и спортно-оздравителния лагер край яз. Батак.

Проф. д.н.т. Алберт Кръстанов: Интернационализация и нов стил на управление

Проф. д.н.т. Алберт Кръстанов

„Кандидатирам се не защото съм най-добрият, а за да се опитам да направя всички останали по-добри!”, дава заявка проф. д.н.т. Алберт Кръстанов. Той е ръководител на катедра „Биотехнологии”, професионалният му стаж минава през Институт по промишлена микробиология и Академично специализирано звено за традиционни и млечни продукти към БАН. Бил е гост преподавател в университета в Осака и Технологичния институт на Велор, Индия. Има 190 научни публикации в своите области - биотехнологии, ензимология, пробиотици, промишлена микробиология. Автор е на 8 учебника и помагала, участва в авторството на 4 патента и в разработки за индустрията. Носител на награда „Питагор” за технически науки за 2014 г.

Проф. Кръстанов обещава нов стил на управление, като подчертава, че има 37 г. осмислено присъствие в живота и структурата на вуза. Негова основна задача ще бъде да осигури спокойствие и сигурност, както и „да не се пречи!”. Зарича се да проведе лична среща с всеки с цел устойчиви взаимоотношения и решаване на личните проблеми веднага, повишаване на доверието, уважение, последователност в решенията, застъпничество на истината и изграждане на култура на благодарност. Дава дума да поема отговорност, включително за провалите, без търсене на изкупителни жертви.

Според проф. Кръстанов е нужно подобряване на ефективността чрез преразпределяне на задачи в отдели и катедри, по-широко използване на технологиите.

Основна мисия ще е УХТ да развива наука и образование с фокус върху интернационализацията. Обявява се за създаване на международна стратегия за развитието на вуза. Според него не стига само обмен на студенти и преподаватели, а трябва да има съвместни изследвания и предприемачество с български и европейски компании.

Зарича се да се повишат доходите, да има консултативен съвет по стопанските въпроси и специални награди за наши и чужди студенти.

 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари

Публикувай

Коментари (3)

анонимен

19.12.2019 | 14:27
1 0

г-жо Петрова, не сте си прочели правилно домашното, това ако не е платена публикация, здраве й кажи

Kamelia

18.12.2019 | 13:26
3 0

Добрите хора правят много, но тъмната сила от Ръководството на КД ги мачкат. Всеки мълчи, защото се страхува от КД. От него има много жертви. За това в кандидатурите има две поставени лица от КД и пълнеж от още двама за разкош. Утре са изборите, но мачкането е започнало на всяко ниво. Ако не гласуваш ни труд .. нито творчесто ще се разреши. Ако не спечели някой от поставените, лошо ще е и за другите добри... КД иска да бъде трети мандат, но по другия начин да дърпа конците. Не му стига заплата над 5 хилки иска още. С цялата си наглост искаше и да командва и ОС да го изберем... Никой от бизнеса не го харесва, но ползва лостовете на УХТ и измислена асоциация за пералня на хилки, заблужда колеги, заблуждава всички. Не знам кой е по достоен за избор, но поставените от КД в случая се гласи за трети мандат. Искате ли колеги още страх ? Е това е ... Трябва протести, а не предначертани избори...

Възмутен

12.12.2019 | 14:50
12 0

Какъв Моллов, бе журналя?! Него тука го знаем само със скандалите които забърква. 2 мандата депутат от цариската партия го направиха звяр. ДПС го назначиха шеф на БАБХ и цялата индустрия изрева от рекета, който им налагаше. Борисов го уволни с топове от там. После се намести в Лозаро-винарската камара и от там го изритаха със скандали. Няма бранш от хранителната индустрия, който да може да го понася. Как го виждате кату лице на нашия хранителен университет??? Той не познава 5/6-ти от преподавателите. И малцина са тези, които може би ще гласуват за него - основно тия дето ги води в Рибарника да ядат и пият за негова сметка - третира ги както политиците (научил е нещо, все пак) третират циганите преди избори - 5-6 кебапчета и някой лев и хайде пред урните. Обидно е да се свързва университета с неговата личност. Нито е професор като професор, нито е голям доктор, нито нещо международно е направил, само скандали, високомерно държание и отвратителен имидж. Чрез него ДПС се опитват да овладеят и източат и този ВУЗ, но няма да им се получи. Реалната конкуренция е Кръстанов-Менков, макар Менков да отнесе много негативи покрай изцепките на Динков в последно време.

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?