46

Университетски доценти преподават нова специалност в гимназията

За първи път в Пловдив СУ "Цар Симеон Велики" стартира обучение за асистенти на зъболекари

Университетски преподаватели влизат в пловдивско училище, за да обучават по нова професия в средното образование - „Асистент на лекар по дентална медицина“. Наесен за първи път тя ще стартира в Пловдив с 26 осмокласници в СУ „Цар Симеон Велики“. В страната е разкрита през 2019 г. , като до момента се изучава само в Благоевград, Враца и Бургас. Училището под тепетата ще си партнира в подготовката на учениците с Дентален център-Пловдив към Факултета по дентална медицина на Медицинския университет.

В много училища в Пловдив природни науки се изучават като профилиращ предмет, но няма нито едно, което да готви по професия в областта на медицината - така, че завършващите да могат да започнат веднага работа след дипломирането си, дори да не продължат да следват в университет. Същевременно проведохме разговори с действащи зъболекари и се оказа, че те изпитват затруднения да си намерят асистенти, разказва зам.-директорката по учебната дейност на СУ „Цар Симеон Велики“ Диана Банчева. Обикновено са принудени да наемат медсестри, но те пък предпочитат други поприща. Така новата професия, която ще дава трета степен на професионална квалификация, от една страна ще е първата професионална паралелка в пловдивското средното училище, от друга - ще отговори на нуждите на пазара на труда.

Професията вече е одобрена в план-приема след 7. клас в Пловдивска област за предстоящата кампания за следващата учебна година. Документи се приемат от 5 юли. Може да поеме 26 деца. Балообразуването е с удвоените оценки от националните външни оценявания по математика и по български език и литература. В случай на равни балове ще се взема предвид годишният успех по биология и информационни технологии.

В професията ще се напредва успоредно с интензивно изучаване на английски език, който в 8. клас е с 648 часа. В първата година учебните планове са сходни като на останалите паралелки. Въвеждат се само предприемачество от общата подготовка и „Хигиена и екология“ от специализираната. По-нататък обучението ще се задълбочи в спецификата на професията, като в 9. клас ще започне и изучаване на втори чужд език. В СУ „Цар Симеон Велики“ това е руският.

Бъдещите асистенти на лекари по дентална медицина ще учат и латински език.

Имаме договор за сътрудничество с Дентален център-Пловдив, който ще осигури преподавател по тази дисциплина и по другите от специализираната подготовка, обяснява зам.-директорката. Тъй като сходна специалност съществува сред бакалавърските програми в Медицинския колеж, предстоят разговори - дали ще бъде възможно някои от изучаваните в средното училище дисциплини да се признават за бъдещи студенти по същата професия.

В подготовката в гимназията е застъпено изучаване на анатомия и физиология, професионална култура и общуване, здравно законодателство. Специфичната подготовка включва още дентални болести и образна диагностика, организация на работния процес, асистиране в денталната медицина, профилактика и промоция на денталното здраве.

Оборудват специални лаборатории с интерактивна библиотека

За да осигури високо качество на образователния процес и да гарантира добра подготовка на учениците, СУ „Цар Симеон Велики“ подготвя нова модерна учебна среда за пилотната паралелка. Кандидатства за финансиране по националната програма за STEM центрове, по която средства ще има за всички общински училища, стига да предложат целесъобразни проекти.

Плановете на пловдивското школо са да инвестира в изследователска лаборатория, която да обезпечи подготовката по специалните предмети за професията  „Асистент на лекар по дентална медицина“. Към нея ще има няколко специализирани кабинета със специфичното оборудване и зъболекарски стол. Предвидили сме също интерактивна библиотека и зала за работа по проекти и презентации, разказва зам.-директорката по административната дейност Мария Йорданова.

И сега училището разполага със стоматологичен кабинет, който е бил действащ допреди 2 години. Има време да оборудва новата база, защото обучението по специалните предмети ще започне на по-късен етап за новоприетите осмокласници.

От 10. клас пък ще стартират двуседмичните производствени практики. Те ще се провеждат в реална работна среда по график в Дентален център-Пловдив.

От учебното заведение вече отчитат голям интерес сред родителите към новата специалност. В последните години е успешен приемът и в другите две паралелки, които са профилирани - по предприемачество и по софтуерни и хардуерни технологии. Някои от децата и от тях са се ориентирали да следват медицина. А миналата година четирима възпитаници на школото станали студенти в бакалавърските специалности на МУ и вече учат за медсестри и рехабилитатори.

На финала на средното си образование приетите в новата специалност в гимназиален етап ще могат да ползват латински, ще владеят основните медицински термини, ще могат да разчитат рецепти и да боравят с медицинската и клинична терминология. Застъпено и е обучение по специализиран английски, необходим за професията.

 Професията

Работата на асистента на лекаря по дентална медицина цели да осигури по-голям комфорт за пациента, като съкрати времето за лечение. Асистентът предоставя базови здравни грижи и подпомага дейността на специалистите в лечебни заведения. Спазва правилата за добра практика и следва назначенията на денталния лекар.

Асистентът най-често работи с почасов график. А при определени ситуации, изискващи неотложни действия, може да се наложи работа с удължен работен ден, както и в почивни и празнични дни.

Асистентите на лекарите по дентална медицина могат да работят  в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана помощ, в дентални и медико-дентални центрове. Боравят с работна документация - нормативни документи план-график, работни тетрадки, амбулаторни листове, фишове за заявки на материали, стандарти по здравни грижи. 

Особеностите на работната среда предполагат и някои рискови фактори - заради работата с дезинфекционни и хигиенни препарати и използване на биологични материали при асистиране и обработка на медицинския инструментариум.

Възможностите за кариерно развитие включват допълнителна квалификация чрез участие във форуми за продължаващо професиоално обучение, както и продължаване на образованието в бакалавърски и магистърски програми в системата на висшето образование.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
6 коментара
Зъболекарите

Зъболекарите

02.07.2023 | 17:57

Знаят от кого да се пазят, сигурно и от тебе,, моля,,..!!!!!

Отговори
1 2
ЗЪБОЛЕКАРИТЕ МОЖЕ И ДА ЗНАЯТ

ЗЪБОЛЕКАРИТЕ МОЖЕ И ДА ЗНАЯТ

02.07.2023 | 19:09

Не те се грижат за дезинфекцията, стерилизацията и пр. Освен, в мизерни практики, където зъболекарят работи сам, сам мие инструментите, пода, тоалетните......Вероятно си от тези последните.

Отговори
0 0
моля????

моля????

02.07.2023 | 17:46

Хора без базова медицинска култура?? Как ще стане това??? ОЧАКВАЙТЕ БУМ НА ХЕПАТИТ И СПИН!

Отговори
2 3
До моля????

До моля????

02.07.2023 | 17:59

Овца!

Отговори
3 1
Една, се мисли за мома и не само тя, не ме дразниш., търкале

Една, се мисли за мома и не само тя, не ме дразниш., търкале

02.07.2023 | 16:56

Ще кажа за професията, зъболекар, не може без нея човек, облекчават някои болките на пациента, но да бъркаш. в още едни миризми, мерси... извади ми един от тях 10.зъба,наведнъж,цялото му лице и очила бяха в кръв, това е сериозно...!

Отговори
2 0
Долен или горен г... показвай, дорде си жива, смешна,, свиня,,

Долен или горен г... показвай, дорде си жива, смешна,, свиня,,

02.07.2023 | 16:52

И каква е тази професия, чирак на,, чирака,,....!?

Отговори
2 2

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?