Следвайте ни

"Училището за родители" спечели международна награда

 За реализирането на инициативата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) „Училище за родители” детска градина „Валентина Терешкова”, представлявана от директорката Живка Спасова, спечели специалната награда в Шестия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019”. Темата на конкурса, организиран от Синдиката на българските учители, бе ”Хуманистична  образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците”.

Директорката Живка Спасова впечатли журито с представянето на добрата практика, която детската градина и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ реализират три поредни години.

За популяризирането на успешните общински педагогически практики г-жа Живка Спасова получава грамота, а учителският екип – цифров фотоапарат.

„Училище за родители“ се реализира в няколко пазарджишки училища. Включва обучения на семействата, тъй като при работа само с децата, ефектът е временен и непостоянен, а родителят може да осигури по-дългосрочна промяна в поведението. Беседите по програмата на „Училище за родители” включват редица интересни теми, като "Детските рисунки – какво ни казват децата чрез тях?", "Децата имат нужда от общуване - кога и как - идеите на д-р Томас Гордън „Трениране на успешни родители”, "Агресията - техники за справяне с нея. Толерантност. Различните деца", "Опасностите в интернет, до какво води прекомерното гледане на телевизия, ползите от компютърните игри", "Преход от детската възраст към 1 клас", "Полово възпитание" и др.

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?