2374
Следвайте ни

Учениците избират между 3 варианта за матура в професионалната гимназия

Вече ще може да се завършва и с дипломна работа вместо досегашния изпит

viber icon

Учениците от професионалните гимназии вече ще могат да завършват средно образование с 3  варианта на държавен изпит, от които да си избират. В единия случай например теоретичната част в него ще е по изтеглена от МОН тема, в другия  -  тест. Още една възможност - за придобиване на трета степен на професионална квалификация, вече ще е защита на дипломен проект по желание на ученика.

Трите писти са регламентирани с промени в Наредба №1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Напролет дванайсетокласниците, които са се обучавали по професии, задължително ще полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя досегашната задължителна матура. До момента можеха да избират дали държавният изпит по професия да им се зачете за втора матура, или да се явят по избираема общообразователна дисциплина като другите зрелостници.

Който избере да прави дипломен проект, в рамките на теоретичната част на изпита за трета степен на професионална квалификация устно ще представя разработката си и ще отговоря на поставените от изпитната комисия въпроси. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елементи от дипломния проект. Практическата част на изпита може да бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект.

Темите на проектите предварително ще се утвърждават от директора най-късно 5 месеца преди изпитната сесия.

Индивидуалното задание по конкретна тема за всеки ученик ще се възлага от ръководител консултант, който е учител по професионална подготовка.

Сред задълженията на консултантите е да предоставят информация за необходимата литература, материали, каталози, справочници, технически и други данни, да контролират изпълнението на проекта и да правят препоръки. Предвидени са до 4 консултации с всеки ученик. Той трябва да предаде дипломния си проект не по-късно от 20 дни преди първата от определените дати за изпита.

Дипломният проект се рецензира от един рецензент, като рецензенти могат да бъдат учители по професионална подготовка, представители на работодатели, на висши училища, а за учениците в дуална форма - наставници от предприятието, в което ученикът се обучава в реална работна среда. 

Тест, тема или дипломен проект

Първият вариант на държавния изпит е писмена работа по изпитна тема по теория на професията - до 4 астрономически часа, като  темата се изтегля в деня на изпита в МОН, и индивидуално задание по практика - продължителността е до 3 последователни дни и не повече от 6 астрономически часа дневно. Този вариант е приложим за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация. И двете части на изпита се оценяват с максималните 100 точки, като минимумът, които трябва да се покрие, е 50.

Оценяването за втора степен на ПКФ става на база 40% частта по теория на професията и 60% частта по практика на професията от общия брой точки. Тоест окончателната оценка се формира след успешното полагане на всяка част от изпита и е равна на броя точки от частта по теория на професията, умножен по 0,4, плюс точките по практика, умножени по 0,6.

За трета степен на професионална квалификация тежестта на двете части е еднаква и точките по тях се умножават по 0,5, след което се събират. 

Окончателната оценка от брой точки се превръща в цифрова оценка, като се умножи по 0,06.

Вторият вариант също е от две части, но теоретичният изпит е в тестова форма, като включва задачи със свободен отговор, задачи за допълване и задачи с избираем отговор. Те са от няколко типа, като оценяващите знание носят 2 т., разбиране - 4 т., приложение - 6 т., анализ - 8 т. Общият сбор пак е 100 и изчисляването нататък е като при първия вариант.

Трети вариант е теоретико-практическа разработка по тема, възложена на ученика с индивидуално задание. Изпитът се провежда в две части - защита на дипломния проект в теоретичната и практическата му част. Обемът трябва да е най-малко 30 страници.

Оценката на теоретичната защита отчита  структура на изложението, задълбоченост, изследователски методи, оригиналност, онагледяване и презентация, като най-голяма тежест имат отговорите на зададени от комисията въпроси. Оценката на практическото задание пък включва всички етапи - от ефективна организация на работното място през съблюдаването на изискванията в професията, подбора на материали и детайли до качеството на продукта. Бележките по теория и практика участват с еднаква тежест в общата оценка от държавния изпит. 

Учениците избират още сега

За да се изпълнят сроковете директорът да утвърди темите на избралите да правят дипломни проекти 5 месеца преди изпита, заявките за това трябва да се направят буквално веднага.

Въпреки това ще се справим, вече работим и по определяне на консултанти и рецензенти, каза директорката на Професионалната гимназия по туризъм "Проф. Асен Златаров" инж. Катерина Додова. Според нея изборът на вариант за държавен изпит ще зависи и от спецификата на професията, а учениците ще се допитат и до родителите си. Самата тя очаква много дипломни работи.

"В годините назад сме пробвали и трите начина на изпитване. Трябва да мине една изпитна сесия, за да ги преценим в настоящата ситуация и да се изчистят детайлите", смята инж. Додова.

Директорката на ПГТСТ "Гоце Делчев" Борка Борисова е възложила на учителите бързо да запознаят учениците с новите правила за провеждането на държавните изпити, за да могат те да направят своя избор и да не загубят правото на дипломна работа поради закъсняла заявка за това. 

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?