44

Тест по езикова култура за високи постове и за държавните служители

Петте най-големи университета с 11 предложения до вицепремиера, МОН и Народното събрание

За заемане на високи позиции в държавната йерархия и задължително за държавните служители да се изисква езикова компетентност - правописна, правоговорна и пунктуационна. А в подготовката на бъдещите учители в университетите да се включи задължителен хорариум по български език (езикова култура), независимо какво ще преподават после.

Предложенията, които отправят заедно катедрите по български език във всички държавни учебни заведения, са общо 11. Искат да залегнат в национална стратегия за издигане на авторитета на българския език. Декларацията им от националната кръгла маса „Българският език в глобализиращия се свят“ е изпратена до вицепрезидента, министъра на образованието и науката, народните представители. В нея се изразява загриженост за нивото на висшето образование в областта на българския език, както и за нивото на общата (не)грамотност.

Специалистите фокусират вниманието върху три проблема. „Много носители на българския език, включително и представители на държавните институции,

демонстрират безразличие (и пренебрежение) към нормите на българския език“, се казва в декларацията. Същевременно законодателно не е очертан ясно профилът на специалиста по български език в университетите и се стига до изземване на специфични за него дейности от преподаватели, специализирани в други области. Езиковедите поставят и въпроса, че неправомерно е понижен наукометричният статус на българистичните научни издания.

За решаване на тези проблеми предлагат да се създаде национален център, който да координира и подпомага дейностите в полето на българистиката.

Ключово е предложението в съгласие с чл. 3 от конституцията да се изисква езикова (правописна и правоговорна, пунктуационна) компетентност по български език за заемане на определени позиции в държавната йерархия, задължително за държавните служители.

При промени в учебните програми в училище да участват специалисти с научен профил български език. Те да бъдат включени и в Националната класификация на професиите и длъжностите, като конкретните наименования бъдат обсъдени с гилдията.

По модела на въведения от МОН хорариум за придобиване на учителска правоспособност да се въведе задължителен хорариум за обучение по дисциплините „Съвременен български език“ (минимум 120 часа) и „Езикова култура“ (минимум 30 часа) за педагогическите специалности в педагогическите факултети, които подготвят учители, за да се гарантира подготовката на бъдещите специалисти като предпоставка за решаване на проблема с масовата неграмотност.

МОН да се ангажира с въвеждането на задължителен хорариум по български език за всички специалности, които предлагат преводаческа правоспособност.

В нормативните документи да се разграничи ясно български език и методика на преподаване на българския език, тоест теоретик на базисното знание и специалист по методи и средства за преподаването на това базисно знание.

Да се използва капацитетът на специалистите по български език за стратегия относно обучението на ученици, за които той не е майчин и роден. Сега много деца влизат в детска градина и училище, без да говорят български. И го учат по общата програма. А при това положение трябва да го изучават като чужд език.

Катедрите по български език искат също да се създаде национален индекс на научните издания, свързани с българския език и с българистиката, като се оцени техният принос за развитието на обществото, както и обективната невъзможност в момента да се конкурират на международно ниво.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Български език

Български език

14.07.2022 | 22:06

Прекрасно предложение! Но няма да се приеме. 2/3 от всички държавни служители и половината учители няма да се справят с теста по езикова култура.

Отговори
7 0

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?