Следвайте ни

Освобождават от такса над 40 специалности в пловдивски вузове

Държавата превежда пари за целия курс на обучение на първокурсниците от професионални направления и защитени специалности с голям очакван недостиг на пазара на труда

viber icon

В над 40 специалности в пловдивски вузове от тази година ще може да се следва, без студентите да плащат такса през целия срок на обучението си. МОН ще превежда дължимите суми на университетите. 

Това става възможно, след като Министерски съвет гласува днес Постановление за приемане на Списъка с професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на кадри на пазара на труда. По силата на промените в Закона за висшето образование първокурсниците, които са приети тази година в тях и ще започнат обучението си наесен, няма да плащат такси.

 За да покрие разходите през първата година, държавата заделя общо 2,6 млн. лева - по 1,3 млн. на семестър. Очаква се с тези пари да се обезпечат таксите на 4476 първокурсници  от 17 висши училища в цялата страна през академичната 2020/2021.  Общата сума е 1 308 542 лв.

Пловдивският университет ще получи 228 610 лева, ако успее да реализира изцяло държавната поръчка в професионалните направления от списъка, за които държавата оказва подкрепа. През настоящата кампания висшето училище осъществява прием в 5 от общо осемте одобрени от МС направления: педагогика на обучението по…, религия и теология, математика, физически науки и химически науки.

Другите в списъка, предложен от МОН, и гласуван от МС, са химични технологии, енергетика и материали и материалознание.

Новото положение ще освободи от такси първокурсниците в около 37 специалности в ПУ "Паисий Хилендарски". Най-много  са в направление  „Педагогика на обучението по…” - 13 специалности във Филологическия факултет, по 3 във Филологическия и Философско-историческия, по 2 в Биологически и Факултет по математика и информатика, по една в Химическия и във филиала на висшето училище в Смолян. В Пловдивския университет ще се учи без пари също богословие, както и 3 специалности от направление „Математика”, 3 от „Физически науки” и 5 специалности от „Химически науки”.

Без да дължат такси, ще се запишат и първокурсниците в „Педагогика на обучението по…” в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. За подготовката им през първата година на академията ще бъдат преведени 16 997 лева, ако попълни всички бройки от държавната поръчка. 

УХТ пък обучава в направление „Химични технологии” и за покриване на таксите на първокурсниците му в него се полагат 23 370 лева. 

В списъка на защитените специалности няма такива, които се изучават в пловдивски висши училища. Повечето са в Софийския университет, има и специфични инженерни. В тях се обучават много малко студенти, което прави поддържането им нерентабилно, но кадрите са много необходими на пазара на труда. 

Свиват неефективното, подкрепа за дефицитното

"Целевото финансиране на одобрените стратегически направления и специалности е важно в национален план -  гласят мотивите на МОН. - Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда. В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други.

Политиката на държавата следва да бъде насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. 

В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но за общественото и икономическо развитие  на България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти в тези области и те са важни за икономическия и социалния живот на страната. 

Предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент".

Окончателното одобрение идва, след като бе проведено обществено обсъждане и са взети предвид част от бележките.

Ето какво може да се следва безплатно:

В професионални направления:

1. Педагогика на обучението по… 

2. Религия и теология

3. Математика

4. Физически науки

5. Химически науки

6. Химични технологии

7. Енергетика

8. Материали и материалознание.

Защитени специалности:

1. Арменистика и кавказкология

2. Индология

3. Иранистика

4. Новогръцка филология

5. Румънска филология

6. Унгарска филология

7. Хебраистика

8. Хидростроителство

Снимки: Наташа Манева

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Остана ли ви отпуск за ваканция през лятото?