1939

Симулират във виртуална среда кризи с детска агресия

Обучават по нов начин медсестри от първа линия

В пилотния проект МУ-Пловдив си партнира с университети от Финландия и Ирландия и специалисти от детски психиатрични и резидентни отделения.

 

Специалисти, които работят на първа линия, настоящи и бъдещи медицински сестри ще повишат уменията си за работа с деца с агресивно поведение. За първи път това ще става и чрез симулации на кризисни ситуации във виртуална среда - в платформа за симулационно обучение с вюар очила.

Тя се разработва по проект „Безопасна грижа за деца, склонни към насилие, в детски психиатрични заведения и по домовете“ Safe4Child по програма "Еразъм +“. По него Медицинският университет в Пловдив работи от миналата година, а дейностите ще продължат до края на 2025 г. 

„Около 15% от хората са диагностицирани с психично разстройство преди навършване на 18 г. Броят на услугите за психично здраве на деца и юноши се е увеличил в много държави. В детските психиатрични отделения пациентите се увеличават през последните 10 г., особено в последните няколко години. Насилственото поведение сред деца и юноши се е превърнало в световен проблем, а работещите на първа линия се сблъскват ежедневно с това“, казва ръководителят на проекта от страна на МУ-Пловдив доц. Гергана Петрова.

Проектът Safe4Child цели повишаване на знанията и уменията за справяне с такива агресивни прояви. Партньори са Центърът за психично здраве и Комплекс за социални услуги „Св. св. Константин и Елена“ в Пловдив заедно с Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни с увреждания в Смолян. „Надяваме се да повишим уменията за предотвратяване и управление на такива ситуации при работещите на първа линия медицински сестри в тези структури. Липсата на компетентни професионалисти по здравни грижи в тази област е една от най-големите бариери за предотвратяване на агресивни инциденти. За студентите в специалност "медицинска сестра" Safe4Child предлага заучаването на умения, които са необходими при работа с деца“, обяснява доц. Петрова.

Включвайки и новите технологии за работа във виртуална среда, проектът е пилотен в областта на управлението на агресията в детски психиатрични и резидентни отделения.

Виртуалната платформа за симулация с висока прецизност ще работи с VR очила. Освен виртуалните упражнения на трудни ситуации от ежедневната практика, ще бъде разработено и ръководство за внедряване в практиката от всички заинтересовани страни.

Така ще се изпълнят 4 задачи, които си поставя проектът. Първата е да се разработи модел за управление на ситуации, свързани с агресивни деца в психиатрични и резидентни отделения. Това вече е направено с обобщаване на опита и интервюта във фокус групи от работещи на първа линия.

Втората стъпка е да се разработи онлайн курс „Safe4Child - грижа за управление на агресията при деца с фокус върху травмата“ и наръчник към курса. Ще бъде изготвена учебната програма на онлайн курса, включваща разработване на симулационно съдържание, което да се използва във виртуална среда, разработване на съдържание на онлайн курс, пилотиране и оценка на курса и VR казуси.

Третата задача е да се разработи среда за виртуална реалност и ръководство за потребителя на Safe4Child симулации.

А четвъртата - създаване на ръководство за разширени целеви групи. То включва събиране на информация от предишни резултати, експертни дискусии с разширените заинтересовани страни и анализ, разработване на съдържание на ръководството за прилагане. Ще бъде утвърдено сред група от външни експерти.

Това е един от двата проекта, по които МУ-Пловдив е партньор на Университета за приложни науки в Турку, Финландия, заедно с Хамбургския университет за приложни науки, Университетския колеж на Корк, Националния университет на Ирландия. Проектът е с общ бюджет 358 235 евро, от които делът на МУ-Пловдив е 37 205 евро.

 

Готвят школски екипи да се справят с тийнейджърите

Училищни екипи ще се обучават онлайн и ще могат да ползват специална електронна платформа, свързана с развиване на компетентност и прилагане на съвременни дигитални методи за насърчаване на психичното здраве в училищните общности сред юноши. Това предвижда „Мултипрофесионално развитие и практики във висшите учебни заведения, насърчаващи менталното здраве и благосъстояние в училищата”.

По него МУ-Пловдив работи втора година, като платформата вече е достъпна. Тя позволява и други специалисти извън сферата на средното образование да могат да прилагат  разработените материали, като ги адаптират за своите институции.

Проектът е по програма „Еразъм“.

Вече е разработена програма, която включва най-добрите знания и практики до момента, свързани с промоция на ментално здраве в училищата с фокус интерактивни образователни технологии, разказа ръководителят доц. Гергана Петрова, д.м. Създаден е онлайн курс за работещите в училища учители, медицински сестри, социални работници. Освен безплатната платформа ще има и наръчник. Той ще описва подробно основните препоръки и насоки за насърчаване на психичното здраве в училищните общности.

Партньори по проекта за МУ-Пловдив са СУ „Пейо Яворов“ и ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив. В разговори с техните екипи станало ясно, че педагозите и специалистите в училищата се чувстват несигурни и недостатъчно подготвени при работа с тийнейджъри с агресивно поведение. Тези прояви зачестили след периодите на онлайн обучение заради ковид и връщането в клас след това.

Очакваните резултати са да се формират ключови компетенции, свързани с промоцията на ментално здраве, комуникация, работа в екип, преподаване и придобиване на нови знания от работещите в училищата.

Водеща организация в проекта на обща стойност 304 630 евро е Университетът за приложни науки в Турку, Финландия. В дейностите на МУ-Пловдив като партньор ще бъдат вложени 44 690 евро. По проекта до края на август работят още екипи от Вилнюския университет, Литва; от Университета на Западна Атика, Гърция, и Университета Ново место, Словения.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?