Следвайте ни

Седмокласниците кандидатстват в средни училища

Завършилите основното си образование ученици от днес могат да кандидатстват в гимназии.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно. Всяка избрана паралелка трябва да бъде вписана като отделно желание.

Документи ще се приемат от 3 до 5 юли. Първото класиране ще бъде обявено на 11 юли, второто - 18 юли, а третото - на 23 юли. Тази година за пръв път документите ще се подават изцяло онлайн. При желание родителите отново могат да отидат в т.нар. училища-гнезда за прием на документи, където служителите ще въведат желанията на кандидат-гимназистите онлайн вместо тях.   Подаването на заявления за прием за учебната 2019/2020 година отново е през разработената електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg, съобщават от Регионалното управление по образованието в Пазарджик. Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училището. Електронна система позволява да се подава електронно заявление по един от следните начини: 1. От домашния компютър или мобилно устройство; 2. В училище, осигуряващо съдействие за това- Списък на училищата, осигуряващи съдействие за подаване на заявления; 3. В училище, приемащо документи за участие в класирането В помощ на учениците- СТЪПКИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ При избиране на ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. Ако не разполагате със скенер, може да снимате медицинското си удостоверение с мобилно устройство и да комбинирате снимките /1,2 или повече- до 20/ в PDF формат на: http://jpg2pdf.com (Стъпките са само две- 1. UPLOAD FILES, и 2. COMBINED- за да свалите готовия PDF файл!) В ИМЕТО НА СКАНИРАНОТО МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА УЧАСТВА ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР НА УЧЕНИКА! ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ И НА БУКВИ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЛАТИНСКИ. Без медицинско свидетелство желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането. Ученици, желаещи да кандидатстват в друга област, могат да направят това по един от гореописаните три начини.

 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?