46
Следвайте ни

Само 10% от новоназначените учители остават в системата

Доклад на Световната банка: Преподавателите трупат кредити от обучения, но няма мониторинг за ефекта в класната стая и резултатите на учениците продължават да се влошават

viber icon

Високата средна възраст на учителите и армията от предагози пред пенсия не са най-големият проблем за обезпечаване с кадри на образователната система у нас. Тя е изправена пред друго сериозно предизвикателство - приема все повече млади учители, но не може да ги задържи. Така на практика се оказва, че системата губи почти толкова преподаватели в началото на кариерата им и в активна възраст, колкото и пенсионери.

Едва около 10% от новоназначените педагози в страната остават трайно в образователната система. Повече от половината напускат още след първата си година в училище. Най-критична е втората година – след нея си тръгват средно 60% от тези, които са се задържали там до този момент. След третата година сменят професията още 56% от новопостъпилите педагози. 

Няма ясна обратна връзка доколко новите педагози в системата са подкрепени, нито каква е квалификацията на наставниците.

В същото време сериозни проблеми има и с продължаващата квалификация – учителите постоянно минават обучения и инвестициите в това са големи, но липсва оценка на ефекта върху преподаването. Така на практика педагозите трупат кредити от обучения, а резултатите на учениците продължават да се влошават.

Това сочат данните от проучване на Световната банка (СБ) за периода 2014-2018 г. По поръчка на Министерството на образованието и науката (МОН) и с финансиране от Европейската комисия банката изготви „Пътна карта на политиките за учители“. Тя бе представена днес на кръгла маса, организирана от СБ и МОН. В центъра на събитието бяха ключовите потребности и политики за развитието на учители в България.

Анализът от 500 страници в 3 доклада съдържа: преглед на политиките, анализ на инструментите за подкрепа и препоръчителен план за развитие. Някои от препоръките стъпват на добри практики от близки до нашата образователна система – на Чехия, Словения, Естония.

Експертите препоръчват пакет от незабавни дейности и посочват 4 теми за ключов анализ и реформи – създаване на програма за подкрепа на начинаещи учители, повишаване на четивната грамотност, национална програма за учители-лидери, гъвкава обратна връзка от класната стая към висшето училище. Посочени са и базови процеси, които имат нужда от оздравяване.

Работната сила

Докладът на световната банка установява, че у нас липсва редовен анализ на работната сила в системата на образованието. Тревожно е, че в предучилищното образование през изследвания период са били назначавани между 9 и 24% неквалифицирани в специалисти, а в училищното  делът им варира между 3 и 10%, посочи Десислава Кузнецова от сектор "Глобална практика "Образование" към Световната банка.

Данните за 2019 г. са, че разделението по вързаст сред активните учители е било: 61-70 г. - 17,5%, 51-60 г. - 36,1%, 41-50 г. - 27,3%, 31-40 г. - 13,1%, 31-30 г. - 4,3%.

През същата година напусналите учители са 39,4% във възрастовата група 61-70 г.  Тревога будят обаче и данните за най-младите и преподавателите в активна възраст: 21-30 г. - 10,8%, 31-40 г. - 18,7%.

Обикновено се фокусираме върху пенсиониращите се, а не проследяваме причините защо не се задържат младите, отчете Десислава Кузнецова. Тя добави, че нашата система работи с безпрецедентно високи показатели за млади учители - през 2011 г. са били 1011, през 2018 г. - 3971. По данни на МОН през 2016 г. има 4199 новоназначени, а през 2021 г. са 5093. В същото време не секва дефицитът на подготвени кадри.

Не знаем кои са наставниците им, нямаме програми за тях, очерта един от проблемите Кузнецова. Наблюдава се известна положителна тенденция относно краткосрочното задържане в системата след трайните стъпки за повишаване на възнагражденията в сектора след 2018 г. Но скоростта на отпадане не дава надежда, че финансовият инструмент работи и е достатъчен, е изводът на Световната банка.

Дисбаланс между инвестиции и ефект от тях

Инвестиции в продължителната квалификация на учителите се правят през 6 различни инструмента. Освен субсидии за подготовка и първоначално обучение, има и пакет от стимули за подходящи условия на труд, както и  много възможности за образователните институции  по програми и проекти. Но планирането и анализът са фрагментарни, отчита Световната банка. И посочва, че повечето програми не мерят резултата. Те отчитат брой обучени учители, но не и ефекта върху начина на преподаване и промяна в резултатите на децата. Това заключение е направено, като са съотнесени данните за квалификациите на учителите с резултатите от стандартизираното обследване на знанията на учениците PISA. Над 60% от гилдията в момента  е с над 20 кредита по съществуващата система за продължаваща квалификация. Това е предпоставка за добра оценка при атестирането, но не се отразява на резултатите на децата, категорична е Десислава Кузнецова. "Бяга се от въпроса какъв е приносът именно върху тяхната подготовка, а той е ключов", заяви тя. 

Липсва систематичен мониторинг

Съществуващите 6 канала за подкрепа на учители са със съвсем различни практики и начини за проследяване - например TALIS, Националната програма "Квалификация" и "Еразъм+". Системата не събира данни организирано, за да може да каже какво точно е нужно на сектора. Затова едно от предложенията е за изготвяне на тематичен класификатор - за да е ясно какво се инвестира и по кои теми и проблеми. "Това е важно, защото за голяма част от квалификациите сега не проследяваме качеството и съдържанието. Училищата отчитат към МОН заглавия на пректи, не теми, по които са подготвили екипите си", изтъкна Десислава Кузнецова. 

Вижда се проблем и в отчетността - във финансовите доклади не са разделени разходите за педагогически и непедагогически специалисти, както и разходите за продължаваща квалификация. Световната банка препоръчва да се осъвремени системата за отчитане на изразходваните средства.

Препоръки

В Пътната карта на учителя са разписани краткосрочни мерки за квалификация на педагозите спрямо нуждите им и тези на учениците. СБ предлага програма за въвеждане на начинаещи преподаватели в учителската професия. Тя ще се основава на наставничество през първите две години в училище и ще включва различни мерки за тяхната подкрепа. Заложени са също обучения за учителите-наставници, за да бъдат максимално полезни на по-младите си колеги. Целта на друга програма е постоянното повишаване на квалификацията на учителите с цел преподаването да стане по-ефективно. Тук фокусът е поставен върху повишаване на четивната грамотност на учениците.

Дългосрочните мерки, предложени от СБ, включват подобряване на управленския капацитет и преосмисляне на модела за професионално развитие на педагогическите специалисти. Ще бъдат апробирани партньорства между различни училища, в рамките на които учители и директори ще обменят добри практики за обучение и за управление на образователните институции.

От Световната банка препоръчват да се създаде звено за събиране на данни за работната сила в образователната система, както и механизъм за измерване на компетентностите на база на уменията за преподаване по даден предмет, на дигиталните умения, мотивацията, авторитета, ефекта върху ученето на децата и др.

Министър Денков: Бързи сме в повишаването на заплатите и бавни във всичко останало

Бързи сме само в повишанатето на заплатие и бавни във всичко останало, което правим, каза министърът на образованието акад. Николай Денков. Според него то е актуално за ситуацията преди 4 г. Той даде пример с това доколко са включени в учебните програми зелената тема и STEM-обучението.

Трудностите заради ковид не са единственият ни проблем, категоричен бе министърът. И добави, че ще са нужни промени в Закона за предучилищното и училищното образование по отношение на атестирането, инспектирането и как да се оценява добавената стойност, така че да бъде включена и в системата за атестиране, и в механизма за финансиране на учебните заведения.

"Няма да ни стане по-спокойно, а по-динамично. Дигитализацията влезе в системата заедно с ковид, но няма да излезе заедно с него", добави още един щрих акад. Денков. Съгласи се с нуждата за надеждна обработка на цялата база данни, с която МОН разполага, за да се правят добре политиките. "Трябва да съчетаем системния подход със система за реакция. Сега тя е с хоризонт 1 г., което е твърде голямо забавяне, смята министърът на образованието и науката. Препоръките от доклада трябва да минат през дискусия и да се сложат в правилната времева мярка и бюджет, добави още акад. Денков.

"Успешните учители изграждат модели извън семейството. Успешни са при политики, които привличат в професията най-подготвените и ги мотивира да останат. България трябва да постигне трайно подобрение в тази област. Но  PISA показва трайна липса на подобрение. Ковид дотълнително задълбочи проблема и увеличи диференцирания достъп до обучение - обобщи Фабрицио Дзарконе, председател на Постоянното представителство на Световната банка за България, Чехия, Централна Европа и Азия. - Държави като Чехия, Великобритания, Германия, Норвегия и Нидерландия вече документират загубите в резултат на прекъсванията на присъственото обучение заради пандемията. Вече готвим реакции за възстановяване, а България още няма стъпки в тази посока. Трябват бързи рекции за възстановяване на ученето по отношение на уязвимите групи, като бъдещото правителство трябва да гарантира и развитието на човешкия капитал".

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (6)

Иво

Иво

30.11.2021 | 15:31

Е как да останат, когато през последните години ако не е от ГЕРП бива принуждаван да напусне. Като се разкарат на Боко тиквата калинките директори може да има образование. ;)

Отговори
1 2
Ицо

Ицо

30.11.2021 | 14:31

Истината е че има родители, които са станали такива поради стигане до биологична зрялост, но възпроизвеждат само собствената си простотия и въобще не знаят как се възпитава. Пропускат първите 7 години и и чакват в детската градина и училището да им решат проблема, в същото време не може да се наказват, със забележки само до 4 клас. После стават неуправляеми.

Отговори
3 1
Истината

Истината

30.11.2021 | 13:55

Хохохо, нали много пари взима бг учителят, нали има много отпуска, нали работи половин ден? Що тогава бягат? Ами заради простите самовлюбени родители и невъзпитаните ѝм деца-консуматори. Децата не са виновни, а родителите ѝм - изключително неадекватни, глупави и прости!

Отговори
9 1
Бай Тошо

Бай Тошо

30.11.2021 | 12:43

Защо така, нали Америка за България дават по 1000 лв. заплата за учител в някаква програма Заедно час, да учат децата на джендъризми? Тия НПО-та направиха паралелна държава в образованието, съда, пращат ги по екскурзии в САЩ, да се учат на "демокрация" ...

Отговори
8 0
пЛ897

пЛ897

30.11.2021 | 12:26

Правилно - младите хора трябва да се развиват, а не да правят каквото им диктуват разни кухи наредби, които превърнаха учителите в бягащи след кредити. И което е по-лошо - в тези кредити са наляха толкова пари, създадоха се толкова фирмички-обучители, които да прибират тези пари и никой не иска да вземе да проследи връзките и ще стигне до няколко крупни играча, които са намерили вариант да прибират тези пари. а тези средства, убеден съм, има къде да се употребят с много по-голяма полза. има още много какво да се каже по въпроса, но кой го е еня - важното е да оплюем учители и образование, но дами и господа - рибата се вмирисва откъм главата!

Отговори
8 1
Илия

Илия

30.11.2021 | 12:18

аз като млад за малко станах учител на гимназисти, но се отказах селд 45 дена. Първо децата са недисциплинирани и второ ако им пишеш двойка се оказваш ти виновен, защото тако те напускари училища, а то губело пари от това.

Отговори
10 2

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?