С 4,7 млн. лв. оборудват ресурсни кабинети в училища и детски градини

С 31 млн. лева държавата ще подкрепи деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с изявени дарби и техни връстници в риск. За всички тях условието е да са от предучилищна възраст до завършване на 7. клас.  Средствата идват от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ на МОН.

За първи път по него ще се създадат модели и инструменти, чрез които да се прави междуинституционална оценка на потребностите на децата от целевите групи. Сред специалистите, които ще ги изготвят, ще има представители на Регионалните управления на образованието, на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на РЗИ и на дирекциите за социално подпомагане по места. 

Част от инструментариума ще бъде и за откриването на талантите, като ще се ползват и маркери за идентифициране на рискове. Говорим за подкрепа, различна от заложената до момента по програмата „Подкрепа за успех“, която предвиждаше допълнителни занимания на деца със затруднения, уточни Грета Ганчева, която оглавява дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН.

Част от финансирането ще е  за разработване на дидактически материали за различните групи деца. Ще има и специализирани обучения на специалистите, които работят с тях.

4 675 384 лв. ще бъдат инвестирани в създаване и оборудване на специализирани кабинети и помещения, а около половин милион е заделен за необходимия софтуер. Базата ще бъде в детски градини и училища в цялата страна, като видът й ще зависи от потребностите по места – например логопедични или ресурсни кабинети, сензорни стаи или зали за кинезитерапия.

Направихме проучване чрез заявления за участие от учебни заведения в цялата страна, обясни Ганчева. Кандидаствайки за включване, те посочили и колко деца от целевите групи обучават, и с какво разполагат в момента. В резултат на това в проекта са включени  222 детски градини и 432 училища в цялата страна, като има във всички административни области. Взели сме предвид желанията и сме направили класация според нуждите, но има и пропорционалност, за да се подпомогнат населени места в цяла България, обобщи Ганчева.

Работата е стартирала в края на ноември миналата година и ще продължи общо 3 г. По програмата в този период предстои и назначаване на нови специалисти в учебните заведения в подкрепа на децата от целевите групи. Могат да са логопеди, ресурсни учители и други, като с тях са предвидени допълнителни часове.

Ще се работи и с родителите. Очакваният обхват е 7700 деца с хронични заболявания, в риск или с таланти, 2000 със специални образователни потребности, като за работа с тях ще бъдат обучени 4800 специалисти.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?