Следвайте ни

Разширяват обхвата на Монтесори

През следващите 3 г. обхватът на децата, които се образоват по системата на Мария Монтесори, трябва да се разшири с още 2-3 детски градини, 2 училища в начален етап и 3-4 яслени групи. За това са предвидени 780 000 лева.

От пилотното въвеждане на системата в общинските детски градини, а от миналата есен и в първи клас, към момента тя вече е обхванала около 900 деца в Пловдив. Първото изследване на резултатите от прилагането ѝ показа, че хлапетата постигат целите на методиката - да бъдат самостоятелни, да напредват със своето темпо, като имат повече свобода от връстниците си, но в определени граници, в духа на демократичното образование.

Заложеното финансиране е за дидактически материали и квалификации на учителите, за професионална подкрепа на вече създадените екипи, за обмяна на опит и уъркшопове, за привличане на родителите към различни дейности и създаване на партньорска мрежа.

След като вече бе издаден наръчник за учителя, предстои и създаване на помагало за родителя. Освен това е заложено разработване на проект за иновация, съчетаващ държавните образователни стандарти и метода на Мотесори, която да бъде апробирана от МОН. 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?