2374
Следвайте ни

ПУ привлича кандидати с нови атрактивни магистратури, срокът е до 29 октомври

viber icon

За първи път през тази академична година Факултетът по икономически и социални науки в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще обучава в магистърски програми „Международен бизнес“ и „Политически мениджмънт и комуникация“. Специалностите са две от петте нови магистърски програми във висшето училище, което предлага общо 125 магистратури в деветте си факултета. 

До 29 октомври може да се кандидатства за магистратурите във Факултета по икономически и социални науки.

Новата специалност „Международен бизнес“ там е в редовна форма на обучение и предоставя след завършването професионална квалификация „икономист“. Ориентирана е към предоставяне на управленски знания и специфични аналитични умения за работа в международни условия на бизнес средата. Програмата е структурирана по такъв начин, че да отговоря на съвременните нужди на бизнеса да наема ново поколение мениджъри и професионалисти, които познават международните тенденции, спецификите на международните сделки, естеството на институционално-корпоративните отношения в международна среда. 

Обучението в „Политически мениджмънт и комуникация“ също е в редовна форма. Програмата е по професионално направление „Политически науки“ и завършилите я придобиват професионална квалификация „политолог“. Предназначена е за студенти, които искат да получат фундаментална подготовка и практически умения за постигане на успешна реализация в сферата на политическото управление и комуникация с граждански структури, държавни институции и бизнес организации. Тя е създадена в отговор на динамично променящата се обществено-политическа среда във вътрешен и в международен план, като осигурява на обучаващите се възможност да придобият знания за процесите  и умения да реагират успешно на тях.

До 15 октомври пък приемат документи за магистърските програми в Химическия факултет. Нова там е специалността „Фармацевтична химия“, а обучението се провежда в задочна форма. Завършилите придобиват професионална квалификация „химик ​- фармацевтична химия“. Магистърската програма подготвя химици за нуждите на фармацевтичната индустрия. Съставена е така, че да предостави на обучаемите познания от целия спектър на тази комплексна сфера - от разработване и дизайн на нови лекарствени средства, през аналитичен контрол на производствени процеси и крайни продукти, до познания за законовите регулации във фармацията и търговията с фармацевтични продукти, обясняват от Химическия факултет. 

В дистанционна форма и на английски език ще се обучават тези, които изберат новата магистърска специалност „Телекомуникационни и информационни системи“ във  Физико-технологичния факултет.

Тя е по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, професионалната квалификация на успешно завършилите я е „инженер по телекомуникационни и информационни системи“. Разработена е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на информационните и телекомуникационните технологии, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична и изследователска дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта и др. Завършилите магистърска програма „Телекомуникационни и информационни системи” ще придобият познания в области като компютърни системи и мрежи, сателитни и мобилни комуникации, индустриални комуникации и комуникации в реално време, електроника за телекомуникационни и информационни системи, телекомуникационни мрежи от следващо поколение и др. Обучението е интернет базирано, извършва се в системата DIPSEIL. В нея учебното съдържание е представено чрез задания за изпълнение и оценяването става при изработен проект за всяко задание. 

Готвят учители за работа в електронна среда​

Втората нова магистратура във факултета е „Съвременни образователни технологии“. Обучението е в задочна форма. Професионалната квалификация на бъдещите магистри е „експерт по образователни технологии“. Магистърската програма подготвя обучители за работа в съвременната информационна среда. Като резултат от обучението по програмата ще се усъвършенстват педагогическите компетентности на дипломираните магистри и те ще израснат професионално, като се подготвят да прилагат съвременни методи на обучение в педагогическата си практика. Завършилите програмата ще могат успешно да работят като преподаватели в обучението от разстояние в електронна среда, да създават електронно учебно съдържание, както и да работят като проектанти и разработчици по създаване на съвременни образователни електронни ресурси в образователни институции, отдели за квалификация и преквалификация и развитие на човешки ресурси и др. 

 

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?