46

Проф. д-р Марияна Божинова: Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е готова за предизвикателствата на дигиталната ера във висшето образование

Агенцията по заетостта представи в края на 2021 г. свое проучване, според което в топ 3 на професионалните направления, в които ще бъдат най-търсените специалисти от работодателите през следващите 3-5 години са „Администрация и управление” и „Икономика”. По този повод потърсихме проф. д-р Марияна Божинова – ректор на едно от най-старите и престижни висши училище в България – Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, което осъществява обучение именно в тези две направления, за да сподели с какво Свищовското висше училище привлича студентите и как ще посрещне кандидатстудентската си кампания за 2022 година.

 – Проф. Божинова, в края на 2021 г. проучване на Агенцията по заетостта показа, че професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” са от трите сфери, в които работодателите ще търсят най-много специалисти през следващите 3 до 5 години. На какво се дължи това на фона на все по-търсените и приоритетните инженери специалности?

 – Здравейте и благодаря за поканата в началото на 2022 г. да разговаряме по теми, засягащи висшето образование по икономика у нас. Директният отговор на Вашия въпрос е, че специалисти в областта икономиката, администрацията и управлението винаги са били търсени и ще бъдат търсени от работодателите. На практика за дейността на частните фирми, държавните компании, правителствените учреждения, местните власти и неправителствените организации са нужни много специалисти по счетоводство, бюджетиране и финанси. За финансовия сектор са нужни експерти по инвестиции, застраховане и банково дело. Туристическият сектор пък изпитва нужда от квалифицирани мениджъри. Ето защо вярвам, че икономическите специалности ще продължат да бъдат актуални и в бъдеще. Нещо повече, поради посочените от мен причини считам, че образованието по икономика, администрация и управление не трябва да бъде пренебрегвано от страна на централната власт и обществото за сметка на други професионални направления. Да, инженерните специалности и тези, свързани с информационните технологии, са важни и трябва да бъдат развивани през 21-и век, но в никакъв случай не бива да се допуска в един бъдещ момент страната да остане без достатъчно специалисти по икономика, защото това ще ощети много сектори на нашето стопанство. 

 – Свищовската академия е едно от най-старите висши училища в България. Наскоро тя навърши 85 години от своето основаване. Как отбелязахте юбилея?

– Свищовското висше училище е основано на 08 ноември 1936 г. от Цар Борис III в резултат на щедро дарение на свищовския предприемач Димитър Апостолов Ценов, направено през 1912 г. Поради въведените противоепидемични мерки в страната не успяхме да реализираме всички запланувани събития по повод годишнината. Затова я отбелязахме единствено с мащабна международна научно-практическа конференция с над 200 участника от цял свят, която беше проведена онлайн. Самите тържества сме отложили за пролетта на тази година, когато се надяваме противоепидемичните мерки да позволят тяхното провеждане. Затова ще се възползвам от трибуната на Вашата медия да обявя, че дарителската ни кампания „Моята скромна лепта“, която стартирахме по повод юбилея ни заедно с Фондация „Димитър А. Ценов“, все още продължава и всички желаещи могат да се включат в нея. От друга страна, особено ценна награда по повод годишнината на Стопанската академия беше Плакетът „Св. Св. Кирил и Методий”, с който президентът на Румен Радев удостои Свищовското висше училище заради неговия принос за формирането основите на стопанското образование в Република България, за създаването и утвърждаването на програмите за висше образование и квалификацията на поколения специалисти в областта на икономическите науки, както и за успешните сътрудничества с бизнеса за въвеждане на иновативни продукти и услуги.

– Намираме се на прага на новата кандидатстудентска кампания. Кога ще стартира тя за СА „Д. А. Ценов“ и какво ще предложите на всички потенциални кандидат-студенти?

– Официалният старт на кандидатстудентската ни кампания за тази година ще бъде на 20 януари. През нея ще предложим на кандидат-студентите нашето богато образователно портфолио от 21 бакалавърски и 40 магистърски специалности в областта на финансите, застраховането, счетоводството, търговията, туризма, предприемачеството, мениджмънта, публичната администрация, маркетинга, международните икономически отношения, финансовия контрол, бизнес информатиката, аграрната икономика и статистиката. Много от тях се предлагат на чужд език или са по споразумение за двойна диплома с чуждестранни университети. Тоест мога да кажа, че Стопанската академия предлага образователни продукти, които покриват всички желани и актуални към момента икономически направления. От друга страна, обучението в образователната и научна степен „доктор” при нас е по 16 докторски програми, като 10 от тях се предлагат и на чужд език. Тук е мястото да уточня, че учебните ни програми във всички образователни степени са разработени съвместно с представители на практиката и отразяват нейните нужди. Нещо повече, в момента по проект „Икономическо образование в България 2030”, в който сме партньори на УНСС, ще дигитализираме, модернизираме и синхронизираме обучението по икономика според съвременните изисквания. Това ще ни доближи значително до европейските университети по качество на образованието. Ето защо очаквам с оптимизъм нашия 87-и пореден випуск от студенти и съм убедена, че тези, които ни изберат за свое висше училище ще останат доволни от образованието, което ще получат при нас.

– С какво Свищов и Стопанската академия са атрактивни за бъдещите студенти? Как възнамерявате да ги привлечете?

Всеизвестно е, че Свищов е една от люлките на нашата култура и образование още от времето на Възраждането. Дори в трудите пандемични години градът продължава да поддържа това реноме. Свищов е красив, спокоен и уютен малък град, който предразполага към учене и формиране на познанства. Както вече посочих СА „Д. А. Ценов“ предлага качествен образователен продукт във всички образователни степени, включително и в дистанционна форма. При нас материалната база и социално-битовите условия също са на много добро ниво. Разполагаме със собствени общежития, в които настаняването е при много изгодни условия. Притежаваме собствен спортен комплекс, който включва плувен басейн, две спортни зали, закрита лекоатлетическа писта, стадион, баскетболни игрища и футболен стадион. Съвместно с Фондация „Димитър А. Ценов“ ежегодно предоставяме стипендии за стимулиране на нашите изявени студенти и студенти в неравностойно положение. Само при честването на студентския празник през 2021 г. отличихме над 45 изявени студенти като сред наградените бе нашата второкурсничка и олимпийска шампионка по карате от Токио ’2020 Ивет Горанова. Също така Свищовската академия си партнира успешно с над 100 организации от сферата на бизнеса и държавното управление у нас. Наши академични партньори са и множество чужди университети от Европа, Северна Америка, Южна Америка, Африка и Азия. Това позволява много активно да участваме в обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм+. Всяка година при нас идват множество чуждестранни студенти от Китай, Тайван, Русия, Украйна, Армения и ЕС. По този начин осигуряваме на нашите студенти възможност да живеят в мултикултурна среда, а това е сериозно предимство в глобализиращия се свят. 

  – Споменахте дистанционно обучение, което през последните години се наложи покрай пандемията от новия коронавирус. Как го организирахте при вас? Изпитахте ли затруднения при преминаването към онлайн режим на обучение?   

– Ние сме сред първите висши училища, които въведоха дистанционно обучение още през 1999 г. Тогава то беше само за ОКС „магистър”, но от няколко години предлагаме дистанционната форма на обучение и в ОКС „бакалавър”. Дългогодишният ни опит в дистанционното обучение, разработването на мултимедийни учебни материали и технологии за онлайн провеждане на изпитни процеси, ни позволи много бързо и без особени усилия да превключим към изцяло онлайн режим на обучение, когато възникна кризата с COVID-19. Днес платформата за електронно обучение на СА „Д. А. Ценов” (dl.uni-svishtov.bg) включва 2 299 учебни курса, 215 858 тестови единици, изпитни въпроси и задания, както и 425 виртуални аудитории. По тези показатели Академията е на първо място в страната и осигурява най-пълноценното дистанционно обучение по икономика, администрация и управление. На този фон отзивите от нашите студенти за технологията на нашето онлайн обучение са изключително позитивни. Затова никак не е случайно, че досега имаме над 30 000 обучени студенти в дистанционна форма, а през миналата година реализирахме 20% ръст на желаещите да се обучават дистанционно в ОКС „бакалавър“. Всичко това ме изпълва с оптимизъм, че Свищовското висше училище е готово да посрещне предизвикателствата на дигиталната ера в сферата на висшето образование. 

– Каква очаквате да е 2022 г. за Стопанската академия в Свищов?

– Мога да кажа, че се очертава много добра година за нашето висше училище. Основанията за това са много. Вероятно през 2022 г. тежката част от коронакризата ще започне постепенно да отшумява, което ще върне увереността и желанието на младите хората да учат. Също така изпълнението на моята управленска програма върви по план. Атестат за това бе една от най-високите оценки, която получихме от министъра на образованието и науката – академик Николай Денков за изпълнението на заложената от МОН Политика за развитие през периода 2020-2021 г. Във финансово отношение висшето училище е стабилно. Образователните ни продукти са на високо ниво. Реализираме мащабни научни и образователни проекти. Започваме активно да стимулираме провеждането на иновативни научни изследвания, които да бъдат публикувани в международно признатите бази данни с научна продукция. Тоест Свищовската академия се движи в правилната посока. Затова и очакванията ми за 2022 г. са позитивни както по отношение на кандидатстудентския ни прием, така и по отношение на дейността на висшето училище. Пожелавам новата година да е успешна и за всички в системата на висшето образование у нас.

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?