49

Проф. д.п.н. Георги Манолов, президент на Висше училище за сигурност и икономика: 20 г. ВУСИ с отлични акредитации, успешни кариери и лидерство на образователния пазар

- Висшето училище по сигурност и икономика вече 20 години се развива успешно. Какво беше неговото начало?

- Всяко едно начало в България - както в бизнеса, така и в сектора на образованието, не е леко. Още през 90-те години с проф. д.и.н. Тончо Трендафилов, светла му памет!, с когото бяхме основатели на висшето училище, се включвахме в частни образователни структури и работихме с различни университети. Затова решихме най-после в началото на новия век да оставим тази дейност и да стартираме собствен проект за откриване на наше частно висше училище под тогавашното наименование Колеж по икономика и администрация. Трудността при осъществяването му се оказа в 

убийствените бюрократични изисквания към проектите, 

които са абсолютно неадекватни на реалността. Според Закона за висшето образование в България, който е приет още през 1995 г., трябваше да имаме изградена чисто нова материална база, множество щатни преподаватели, на които да се плащат заплати (без да е създадено висшето училище), и едва тогава да можем да стартираме процедура по откриване на висше училище. С други думи казано, ще имате университет, ако можете да покриете тежките критерии от Агенцията по акредитация при Министерския съвет и пред парламентарната комисия по образование, да минете успешно през гласуване на два пъти в пленарна зала на Народното събрание и след като отвоювате тази легитимност, при определен срок и да изпълните съответните законови условия. Тоест трябват Ви много здрави нерви, много упоритост и да се понесат много удари под кръста, като, разбира се, човек не бива да се отчайва, защото, щом е решил да прави нещо, следва да устоява тезата си докрай.

- Кои са направленията и специалностите, които успяхте да наложете и да развиете през годините?

- В Колежа по икономика и администрация първоначално имаше легитимирани две професионални направления и съответните специалности в тях - икономика и администрация и управление. Започнахме с популярни икономически специалности, като счетоводство, финанси, маркетинг; в управлението с мениджмънт, бизнес мениджмънт, стопанско управление и др. Около 10 години обучавахме по тези специалности, защото 

се развихме динамично и много добре. 

Започнахме да строим настоящата база, за да отговорим на последния важен критерий. В онези времена сме приемали по две хиляди души кандидат-студенти и дори ангажирахме за квестори колеги от други университети, защото не можехме да се справим сами. Тогава нямаше признаване на матурата като оценка за влизане във висшите училища.

Стигнахме до 2010-2012 г., когато решихме, че трябва да стъпим на образователния пазар с ново професионално направление, за което действително имаше изключително голямо търсене. И се оказа, че едно от най-големите търсения на нови специалности е свързано със сектора на националната сигурност и с това на професионалното направление. Затова решихме да открием департамент по национална сигурност, който легитимирахме в Агенцията по акредитация и получихме акредитация за пълен период от 6 години. Впоследствие през 2015 г. преобразувахме Колежа във Висше училище по сигурност и икономика, в което вече водещо направление е националната сигурност, с 6 фундаментални специалности, като „Национална сигурност“, „Противодействие на тероризма“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Криминалистика“, „Киберсигурност“, „Митническо разузнаване и разследване“, които, разбира се, имат аналози и в магистърска степен. 

- Кое е онова, с което най-много се гордеете във ВУСИ?

- На първо място - това са нашите прекрасни възпитаници. Благодарение на подбора, който правим всяка година, имаме изключително интелигентни, начетени и културни студенти във всички професионални направления, като броят на завършилите през тези 20 години надхвърля 10 000 души.

На второ място - с преподавателския състав. Аз се гордея като ръководител на това висше училище, че 

ние имаме едни от най-добрите преподаватели по съответните дисциплини 

тук. Хора, които са на „ти“ с науката и които дават мило и драго, за да бъдат както добри преподаватели, така и блестящи учени. Ето само един пример: за последните шест години ние имаме 862 научни публикации в над 20 страни по света от целия преподавателски състав, който е около 100 души, от които 48 са на щат във висшето училище.

Тези преподаватели дават другия позитивен облик на ВУСИ, което от само себе си води до третия важен компонент за развитието на нашето училище - науката. Ние издаваме всичко, което може да бъде издадено в едно висше училище - годишник, научни трудове, сборници, бюлетин, вестник и други научни материали. При нас е традиция всяка година да се правят научни конференции на много високо равнище и докладите от тях да бъдат публикувани. Интересът е огромен и по време на тези научни форуми се осъществяват изключително сериозни и задълбочени дискусии.

Квинтесенция на всичко, казано дотук, е получената съвсем наскоро поредна висока институционална акредитационна оценка от 9,08 при максимална 10,00, което е поредното доказателство за възходящия път, по който се развива нашето висше училище. 

- Какви са възможностите за професионална реализация на Вашите студенти?

- Процентът на реализация на нашите студенти и намирането на работа веднага след дипломирането е 86 на сто, като някои от тях започват професионалното си развитие още по време на следването. ВУСИ вече има сериозен авторитет сред обществеността и нашите кадри са много търсени. Това е безспорен факт, защото в основата на успеха ни е спазването на правила, закони, разпоредби, правилници, наредби както държавни, така и вътрешнонормативни. Без това няма развитие. Ние, българите, докато не разберем, че по правилата се живее много по-лесно и че по тях могат да се сбъднат и най-несбъднатите мечти, няма да можем да просперираме по начина, по който искаме.

- Каква е материално-учебната база, която предоставяте на Вашите възпитаници и преподаватели, и какво е мястото на технологиите и иновациите във ВУСИ?

- Спряхме се на по-трудния подход в изграждането на материално-учебната база, който е много по-тежък от финансова гледна точка. Рискувахме, изтеглихме сериозен кредит, направихме всичко необходимо. Стартирахме изграждането на базата, която само за година и два-три месеца беше готова и съответно започнахме да я обзавеждаме. Така стигаме до днес. 

Вече имаме модерно оборудвана база, разположена на над 8000 кв. м разгъната площ, 

с четири основни корпуса, с кабинети, лаборатории, зали, аудитории, които не навсякъде ги има. Давам пример. Ние сме единственото висше училище, в което се преподава дисциплината „Детектор на лъжата“ и в което има кабинет с детектор на лъжата, в който студентите се обучават. Едно от малкото висши училища (мисля, че са две само), което има електронно стрелбище. И т.н., и т.н.

-  Професор Манолов, през тези 20 години има ли някаква конкретна формула на успеха за Вашите постижения?

- „Вечно не можеш да бъдеш първи, но винаги се стреми да си първи!“ Това е моето лично и професионално кредо. Това е моето верую. Аз съм непримирим. Постоянно преследвам поставените цели, задачи, стратегии, концепции. Знам си много добре възможностите, наясно съм какво мога. Затова никой не може да ме спре, когато съм решил да направя нещо полезно и ценно. 

На мен слава не ми трябва 

Аз имам над 200 броя публикации в 16 държави, от които 19 монографии, 12 учебника, 19 научни студии и т.н. Стигнал съм върха на своето професионално развитие. Важното обаче е друго: това, което сме направили, да го развием до такава степен, че действително утре, като ни няма на този свят, то да бъде полезно за хората. Това остава, другото е суета и хвалби. Дълбоко съм убеден, че това е моята мисия, тъй като и през ум не ми е минавало, че ще управлявам висше училище и че ще имам подобна житейска съдба. Но след като си се хванал с нещо и след като знаеш, че можеш да го правиш, не може да има никакво отстъпление назад. Спъваха ни, ругаха ни, хулиха ни много. Но аз винаги съм изповядвал и един друг принцип - колкото повече ни спъват и ни ругаят, толкова повече ни мотивират да вървим напред и никой не е в състояние да ни спре. Поради простата причина, че спазваме правилата.

Оцени новината

Оцени новината
3.7/5 от 3 оценки
3.7/5 от 3 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?