71

Приемат в "Право" само с оценка от матура

Пловдивският университет умножава по 5 резултата от зрелостния изпит по български език и литература, и прибавя общия успех от дипломата

За специалност „Право“ и през следващата академична година ще може да се кандидатства без приемни изпити. Висшите училища могат да решат да приемат първокурсници само с една или две оценки от държавните зрелостни изпити (ДЗИ).

Тази възможност регламентират приетите днес от Министерския съвет промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”.
Измененията в документа са подкрепени от деканите на юридическите факултети в страната. Според становищата им е целесъобразно и през учебната 2022-2023 г. да се запази начинът на прием от последните 2 г. – с оценките от ДЗИ, без приемни изпити по български език и литература и по история на България. Мотивите са свързани с епидемичната обстановка и необходимостта да се сведе до минимум събирането на големи групи от хора на конкурсните изпити.
В последните 2 години последователно наредбата беше изменяна, за да се даде свобода на университетите за преценка и избор дали да осъществяват приема на студенти с писмени конкурсни изпити по български език и по история на България или за балообразуващи да послужат оценките от матури.
От зрелостниците, които искат да кандидатстват „Право“ през следващата академична година, ще се изисква висока оценка на матурата по български език и литература. В някои от университетите обаче ще е необходимо и явяване на приемен изпит. Това става ясно от информацията за балообразуването във всички специалности във висшите училища за академичната 2022/2023 г., подадена до МОН.

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на свое заседание от 18 април 2022 г. е взел следното решение: След влизане в сила на постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист” приемът  след завършено средно образование за академичната 2022/2023 г. да е без полагане на конкурсни изпити по български език и по история, а само с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература и общ успех от дипломата за средно образование. Балообразуването е 5 пъти оценката от матурата плюс общия успех от дипломата.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?