Следвайте ни

Преподаватели от ВУЗ четат лекции в гимназии

Преподаватели на ВУЗ ще четат лекции в професионални гимназии в помощ на професионалното ориентиране.  Срещите са част от подписания в началото на т.г. Меморандума за сътрудничество и партньорство за подобряване на професионалното ориентиране и популяризиране на професиите сред младите хора и повишаване качеството и конкурентоспособността на професионалното обучение в областта на техническите специалности, ще бъдат изнесени лекции от

Лекциите ще бъдат с продължителност от 1 учебен час и ще бъдат насочени както към възможностите за надграждане на придобитите специалности в по-висока образователна степен, така и към възможностите за бъдеща реализация.

Първата лекция в Хасково ще е на 21 т.м. от 8.30 часа Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров”.От  9:50ч. лекторите ще се срещнат с учениците от ПГ по механо- и електротехника „Стойчо и Кица Марчеви” и от 11:00ч. с учениците от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” Димитровград.

Меморандумът за сътрудничество бе подписан на 8 февруари 2018 година в присъствието на областния управител на Хасково г-н Станислав Дечев и началникът на РУО Хасково г-жа Христина Боева от:

„Неохим” АД, представлявано от Димитър Димитров, изпълнителен директор;

„Каменица” АД, представлявано от Пламен Денчев, директор верига на доставки;

„Химмаш” АД, представлявано от Мария Ибришимова, изпълнителен директор;

„Пим” ООД, представлявано от Иван Ангелов, директор производство;

„Донидо” АД, представлявано от Йордан Вълчев, главен изпълнителен директор; 

„Скаймонт” ООД, представлявано от Емил Заимов, мениджър продажби;

„Стимекс” ООД, представлявано Георги Герганов, управител,

представители на бизнеса от една страна, и

Професионална гимназия по механо и електротехника „Стойчо и Кица Марчеви” гр. Хасково, представлявана от инж. Георги Славов – директор,

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Димитровград, представлявана от Румяна Монева – директор,

Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н. Й. Вапцаров” , Хасково , представлявана от Донка Станчева – директор.

 

 

 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?