Следвайте ни

Прехвърляне - само с подпис на министъра

За първолаците ще може само ако са приети всички желаещи от прилежащия район

Прехвърлянето в друго училище след старта на учебната година вече ще става само с подпис на министъра на образованието. Режимът ще се затегне, ако бъде приет проект за изменение на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование, който е подложен на обществено обсъждане до 4 март.

Промените се правят, за да се ограничат порочни практики в системата. До момента се хитруваше при кандидатстването в елитни училища - седмокласници от Пловдив например участваха в надпреварата в профилирани училища в Пазарджик или Смолян, където е по-лесно да се влезе. А в първите седмици след началото на учебната година представяха документи за сменено местоживеене или месторабота на родителите и на това основание се местеха в тукашните езикови гимназии и Математическата.

Измененията в наредбата целят да се избегне субективизмът при взимането на решение дали да се вземат предвид доводите на семейството.

След 5. и 7. клас

остава възможността за преместване в друго училище над утвърдения държавен прием при следните условия: когато е променен постоянният или настоящият адрес; в случай, че условията в приемащото училище позволяват това, за да не се стигне до препълнени паралелки; при бал на ученика, по-голям или равен на минималния за съответната паралелка. Учениците от прогимназиален курс трябва да са били приети в училища по държавния план-прием.

Ако тези условия са изпълнени, ученикът ще се записва със заповед на директора на приемащото школо, но за това вече ще се иска разрешение на министъра на образованието, а не само съгласието на Регионалното управление по образование като преди. Разрешение от МОН няма да е нужно само когато училището е единствено в населеното място.

Решението на министъра за записване на ученик над държавния и допълнителния план-прием ще се издава след положително становище на  комисия, определена от него, в която ще има трима експерти от МОН, един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители и юридически лица с дейност в сферата на училищното образование.

Поради големия интерес към някои училища, считани за елитни, с цел равен достъп до образование и отново преодоляване на субективизма се регламентират и условията, при които ще става

местенето за учениците от 1. до 4. клас.

Те пак са свързани с промяна на адресната регистрация в прилежащия район на школото и с възможността да се осигурят подходящи условия на физическата среда за всички ученици в паралелката. При преместване на първолаче освен тези условия в желаното училище трябва да са приети всички заявили желание деца от прилежащия район, независимо дали отговарят на условието за 3 г. уседналост и кога е сменена адресната регистрация.

Ако всичко това е изпълнено, записването ще става със заповед на директора в рамките на допустимия брой ученици в паралелка, ако е получено разрешение от министъра.

Проектът на наредбата определя и при какви условия може да се приеме първолаче над утвърдения училищен план-прием след трето класиране. Това отново е свързано с промяна на адреса от друго населено място в прилежащия район след изтичане на срока за подаване на документи в редовната кампания по приема. Пак трябва да са налице условия да се обгрижват толкова деца в паралелката и да са били приети всички желаещи от прилежащия район, независимо колко точки са събрали.

Борислав Наумов

Борислав Наумов е завършил Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Има над 30-годишен опит в печатни и електронни медии. Бил е отговорен редактор в Агенция „Балкан”, на българското издание на в. New Europe, на сайта „Коментатор”, главен редактор на агенция Internews. Ръководил е отделите за вътрешна информация на вестниците „Дума” и „Република”, бивш зам.-главен редактор на в. „Дума”. Работил е като парламентарен репортер на в. „Класа”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?