Следвайте ни

Набират гимназисти да учат програмиране

След 4 години занимания през свободното време ще завършат с две дипломи

Националната програма „Обучение за IT кариера” започна набирането на кандидати да се включат в третата година от старта на начинанието. То предвижда обучение на гимназисти по програмиране, което се провежда през уикендите и ваканциите. Условието е желаещите да не изучават компютърна специалност в училище. Тези, които преминат успешно целия 4-годишен курс, ще завършат с две дипломи - от училището, в което учат, и за програмисти.


Целта на националната програма е    

да се разшири броят на учениците с професионална квалификация

по професия от професионално направление „Компютърни науки“. Едновременно с това се изгражда капацитет за софтуерно образование в професионалните гимназии, засилват се връзките им с университети и IT сектора. Обучението е по държавния образователен стандарт и по учебни програми и планове, разработени от бизнеса в съответствие с неговите потребности. Идеята е да се подготвят кадри, които са необходими на софтуерните компании. 

Кандидатстването 

Регистрационната форма за НП "Обучение за ІТ кариера" вече е отворена от този месец до 10 октомври включително. Регистриралите се кандидати ще положат тест, за който вече е определена датата 17 октомври, 10 часа. Има и резервна ​- 24 октомври. Тестът е 2 часа. Ако някой се яви и на двата, се зачита по-високият резултат.  Тестът се провежда в подходяща среда - необходим е компютър и добра интернет свързаност.


Да кандидатстват за включване в обучението за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ имат ученици от цялата страна - от  средни училища, профилирани и професионални гимназии, които не се обучават по професия от направление „Компютърни науки“.

Обучението се организира присъствено в свободното време

на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите. Някои елементи на учебния процес предвиждат друга форма - дистанционна онлайн.


Обучението става в професионални гимназии и училища, които разполагат с нужната база, и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните учебни заведения. Пловдивският е към Математическата гимназия  и ПУ „Паисий Хилендарски”.  В Правец е към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи и ТУ-София, в Русе ​- към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“, в Бургас ​- към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, в София -към Технологично училище „Електронни системи“ и Технически университет.


Достъпът до платформата за регистрация става чрез сайта на програмата https://it-kariera.mon.bg.

 

Стартира валидиране на знания 


Така ще се признава наученото на отпаднали от програмата, които не са минали целия 4-годишен курс


Тази година за първи път стартира валидизация на знания и умения. Тя е предназначена за ученици, които са били регистрирани в програмата, но не са успели да преминат през един или няколко изпита. 


Статистиката показва, че през миналата учебна година в обученията са се включили 900 ученици,  като във втората година от подготовката си са останали 300. Обучението се извършва в 21 града и в 33 групи за първата година, а за втора - в 17 града в 19 групи.


За учебната 2018-2019 г. параметрите са сходни  - 806 стартирали, от които за втората си година от курса остават около 350. Тези, които не отпадат, са с изключително висока мотивация.


Програмата вече достига и до по-малки населени места - Велинград, Чепинци, Козлодуй и др. 

Обучението се осъществява в извънучебно време в 13 модула за 4-те години. Всяка година са по 4, но единият от тях е под формата на производствена практика на конкретно работно място. 

Подготовката се води на изключително високо ниво. Използва се платформа, базирана на Moodle, специално адаптирана за програмиране.

Успоредно с подготовката на ученици се повишава и капацитетът на преподавателите по информатика. Платформата с апробираните материали може да се използва и от всички учители и ученици  в професионално направление „Компютърни науки“. 

Моделът в  бъдеще може да се приложи и за други професии.  

Елица Кандева

Редактор-репортер екип „общество“

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?