44

На ред са четвъртокласниците: 5589 ученици от Пловдивско на малките матури

В Пловдивска област 5589 четвъртокласници ще държат националните външни оценявания - утре по български език и литература, а във вторник по математика. Те ще положат изпитите в своите училища, като са разпределени в 489 зали в 149 учебни заведения.

В цялата страна 1738 училища ще има изпити, като се очаква да се явят около 55 000 ученици. 

Ангажирани са 13 645 квестори.

Децата трябва да покажат наученото чрез решаване на тест в рамките на 60 минути. За учениците със специални образователни потребности времето е 90 минути. Изпитният вариант е еднакъв за всички ученици.    

Решаването на теста предполага отбелязване на избран верен отговор или записване на свободен отговор в отделна бланка. 

Тестът по български език съдържа 21 задачи, разпределени в 3 части. В първата има  диктовка и 10 задачи с избираем отговор, тест за четене и тестови задачи и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. Втората част на теста се състои от текст за четене с разбиране и до 10 задачи към него – 4 задачи с избираем отговори 6 със свободен отговор.  Третата част на теста включва задача с творчески характер. Изисква се учениците да създадат кратък текст от 3 до 6 изречения по серия от картини. 

Тестът за НВО по математика  съдържа 25 тестови задачи.

Оценките са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.  

Изпитите започват в 10 часа. Учениците заемат местата си не по-късно от 9,45 часа. 

Всеки трябва да носи  химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и чертожни инструменти. Ученик с нарушено зрение носи и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

"Нека учениците бъдат спокойни, да четат внимателно условието на всяка задача и да отбелязват верния върху индивидуалната бланка за отговори - призоваха от МОН ден преди първия изпит. -  На въпросите с избираем отговор в кръгчето със съответната буква вписва знака Х, а отговорите на въпросите със свободен отговор пише на предвиденото за това място.".

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 2 оценки
5/5 от 2 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?