2374
Следвайте ни

МОН отговаря на актуални въпроси за тестването на учениците

viber icon

От МОН дадоха отговори на актуални въпроси относно тестването на малките ученици, за да могат те да се върнат отново в класните стаи.

Защо учениците трябва да се тестват в училище, а не вкъщи?

Осигуряването на присъствено обучение в училищата изисква прилагането на механизъм, който да осигурява безопасността на всички деца, учители и непедагогически персонал. Без да поставяме под съмнение отговорността на родителите за техните собствени деца, ниското ниво на ваксиниране и масовата съпротива срещу мерки, които се използват успешно в други страни, показват, че към настоящия момент обществото ни не показва достатъчна зрялост при защитата на общественото здраве, включително и детското. Това обстоятелство създава огромен риск от недостатъчна защита (слаб филтър) на входа на училището, ако децата се тестват извън него. Ако поемем този риск, броят на заразените деца отново бързо ще нарасне и ще бъде необходимо ново затваряне на училищата. Такъв сценарий би обезсмислил всички направени усилия за организиране на тестването и би похабил средствата за покупка на тестовете.

Тестовете трябва да бъдат правени в училищна среда по няколко причини:
 - децата трябва да бъдат тествани при еднакви условия, за да има съпоставимост на резултатите;
 - резултатите трябва да се отчитат едновременно и пред всички, за да се създаде доверие у родителите в прилагания механизъм;
 - според указанията на производителите реалните резултати се отчитат между 15 и 30 минути, след като пробата бъде нанесена върху тестовата плочка. Това означава, че тестовата плочка, показана на входа на училището, не може да удостовери отрицателния резултат, а ще трябва изцяло да се разчита на съзнанието на всички родители.

Правенето на тестове в училищна среда би довело до карантиниране на паралелки и обезсмисля цялостното провеждане на тестовете. Тестването в домашна среда намалява този риск до минимум.

Дори ако тестването се извършва вкъщи, ако резулатът е положителен и се потвърди в лицензирана лаборатория, останалите ученици от паралелката ще бъдат карантинирани като контактни със заразеното дете, освен ако то не е отсътвало от училище повече от два дни преди тестването. Процедурата за тестване изисква децата да бъдат с маски по време на теста, освен при даване на пробата, което предполага много нисък риск от заразяване.

Изискването на избрания тест детето да не се храни и да не пие вода сутринта, практически е неизпълнимо. Детето не бива да е яло и пило САМО 30 мин. преди тестването. Т.е. то може да се храни и да пие по всяко време ДО 30 мин. преди процедурата и веднага след нея.

Пътуващите ученици, които правят тестовете си в училище, са потенциални заразители, защото децата невинаги носят правилно защитната си маска. Така при наличие на заразено дете рискът от заразяване на останалите е огромен. Всички пътници в училищните автобуси носят маски. Задача на придружаващите учители е да осигурят маските да се носят правилно. Рискът от заразяване беше многократно по-голям при досега действащата система без никакво тестване на децата.

Много учители отказват да извършват тестване на учениците, независимо от предложеното заплащане. Учителите са силно обезпокоени за собственото си здраве и живот. Рискът за здравето и живота на учителите беше много по-голям, когато учебните занятия се провеждаха присъствено без задължително тестване и без „зелен сертификат“ или редовно тестване за персонала. Въвеждането на задължително тестване в училище намалява този риск до минимум.

Директорите не могат да задължат никого от педагогическия и непедагогическия персонал да изпълнява задачи извън неговите функционални задъжения, разписани в нормативните документи. Ако директорът не може да осигури за тестването свои служители, медиатори или доброволци – родители, активисти на БЧК или други, занятията продължават да се провеждат онлайн.

Много родители не искат децата им да бъдат тествани изобщо. Тестването на учениците два пъти в седмицата е задължително условие за провеждането на присъствен учебен процес. Родителите имат избор – или са съгласни децата им да бъдат тествани и да учат присъствено, или децата остават вкъщи и учат от разстояние в електронна среда синхронно или асинхронно в зависимост от възможностите на училището. Министерстото на образованието и науката (МОН) поставя акцент върху присъственото обучение в безопасна среда.

В много учебни заведения липсват медицински специалисти или ги има, но отказват да участват в тестването на учениците или не притежават „зелен сертификат“.

Присъствието на медицински специалист е желателно, но не е задъжително условие за извършване на тестването. Щадящите антигенни тестове не изискват апаратура или сложни манипулации и могат да бъдат прилагани от преподаватели, непедагогически специалисти, медиатори, родители-доброволци и други лица по преценка на директора, които притежават „зелен сертификат“.

Отказите на учителите и другия персонал да извършат тестването ще постави в огромно противоречие родители срещу учители. МОН призовава учителите и родителите да обединят усилията си, защото при сегашната висока заболяемост това е единственият начин учениците да учат присъствено в безопасна среда.

Семействата на децата от уязвимите групи не позволяват на учителите да тестват децата им. При положителен тест в тази ситуация родителите ще обвинят учителите и институцията в умишлено заразяване на тяхното дете.

Ролята на учителите е да обяснят на тези родители ползите от тестването на техните деца в училище – осигуряването на присъствен учебен процес в безопасна среда. Опасението за необосновани обвинения към учителите не може да бъде причина децата да не бъдат тествани и здравето на учениците и учителите да бъде изложено на риск. Ако не са съгласни децата им да бъдат тествани, родителите могат да ги оставят в къщи до спадане на общата заболяемост под 250 на 100 000 души.

Провеждането на тестовете в училищата ще наруши целостта на образователния процес и неговата ефективност. Тестването ще бъде провеждано в началото на учебния ден два пъти седмично, като това време ще бъде осигурено с промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, междучасията или друго решение на директора на училището. Това „загубено“ време ще бъде многократно компенсирано от по-високото качество на присъствения учебен процес с минимален риск от заразяване в училище в сравнение с онлайн обучението.

Защо учителите трябва да се занимават с дейност, която е много далеч от възложената им от държавата задача - обучението на децата на България? Опитът от предишните две учебни години доказа, че присъствените занятия са многократно по-ефективни от онлайн обучението, особено за малките ученици. А качествено присъствено обучение не е възможно, ако средата в училище не е безопасна.

Не са ли дискриминирани учителите в начален етап, като се третират по различен начин от колегите им в прогимназиален и гимназиален етап, които в този момент изпълняват единствено и само основната си функция - обучение, но в електронна среда от разстояние?

Връщането на учениците от I до IV в клас при задължително тестване два пъти в седмицата е първа стъпка към връщането в клас на всички ученици при същите условия. На детето, дало положителен резултат при тестване в класната стая, ще бъде нанесена емоционална травма.

Травмите – психически и физически, за всички ще бъдат много по-сериозни, ако заразено дете се разболее сериозно и/или пренесе заразата върху своите съученици. Нека не подценяваме учителите – те могат достатъчно умело и деликатно да изведат детето с положителен резултат, без да се предизвиква смут в класа.

Защо министърът на образованието и науката вменява задължения на директорите и учителите за сигуряване на здравословна среда в учебните заведения с писмо? Писмото не е нормативен акт и чрез него не могат да бъдат вменени задължения. Подробният механизъм за тестване на учениците в училище ще бъде утвърден със съвместна заповед на министрите на здравеопазването и на образованието и науката в понеделник, 8 ноември 2021 г.

Кой ще осигурява тестовете за учителите?

Директорите ще купуват антигенни тестове за учителите и непедагогическите специалисти от бюджетите на училищата срещу фактури от доставчици. Голяма част от училищата имат средства, спестени от режийни разходи и прекратени извънкласни дейности по време на неприсъственото обучение. Освен това правителството гласува 15,4 млн. лв., които ще бъдат разпределени сред образователните институции за противоепидемични мерки, каквото е и тестването на персонала.

Може ли е персоналът в училище да бъде тестван с неинвазивни антигенни тестове като тези за учениците?

Учителите и непедагогическите специалисти могат да бъдат тествани с неинвазивни антигенни тестове като тези, използвани за учениците. Трябва да се има предвид, че тези тестове ще им позволяват единствено да работят в училище. Те не им осигуряват „зелен сертификат“, който се изисква на останалите обществени места.

В същото време в училище ще се признават антигенни и PCR тестове с негативен резултат, направени в лицензирана лаборатория.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (15)

50 лв за 3 в 1

50 лв за 3 в 1

08.11.2021 | 07:29

50 лв на месец на учител за Плюнките. Подиграват се с българския учител! И 500 да давате, няма да ни купите! Отговорността е на съвестта на родителите, стига бягат от отговорност. Буквално стоварват децата си в 8 и ги прибират в 5, въобще не се интересуват от децата си, въобще. Оставили са ги на ГУВЕРНАТКИТЕ в училище, а в 5 клас даже ВЪОБЩЕ не се сещат, че имат деца.

Отговори
5 0
Биби

Биби

08.11.2021 | 04:41

И ваксинирани и не ваксинирани заразяват и се заразяват. Защо ви са тези тестове. Да се спазват мерките, това е напълно достатъчно.... и да си ходят децата на у-ще, така повече се стресират. И нали са малки не могат да се съпротивляват, а и все още не е тяхна думата. /лека шега/

Отговори
4 0
Гадни

Гадни

07.11.2021 | 22:27

Чифути-фашисти, а не управленци. Бог ще въ гази дълго и мъчително.

Отговори
5 0
Daskal

Daskal

07.11.2021 | 20:43

За тестовете, МОН и безумието за децата ни 1. Показаните на сайта на МОН тестове не отговарят на дадените в декларацията за съгласие. Имената в декларацията и показаните в страницата на МОН са различни. За какво даваме писмено съгласие не е ясно! 2. В писмото заповед на министъра изрично пише, че декларация се подписва след предоставяне на информация за тестовете. Такава в училищата няма предоставена от МОН, нито предадена на родителите. Както стана ясно, и на страницата на МОН също! НИТО НА СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО! 3. Позволение за присъствие на външни лица по време на провеждането на теста (на доброволчески принцип) има само за собственици на „зелен сертификат“, какъвто все още не е задължителен за учителите и персонала, които ще извършват теста! И друго: ако тестването отнема на дете по 4,5 минути, то за клас от 26 деца ще е над 100 минути два пъти седмично. 4. Показаните тестове в разпространеното видео, сравнени с описаното в брошурите (разпознати не по име, а по процедура и външен вид), се различават. В единия случай тестът се прави поне 15 минути след хранене и пиене. (В декларацията се съгласяваме на 30 мин.) Проба за другия тест се взима веднага след ставане с дълбоко изхрачване, казвайки "КуаКуа" (каквото и да значи това), преди миене на зъби, хранене и пиене на течности. Да повторя: изискването в декларацията е 30 минути. Нито един от тестовете не е 100% гарантиращ нито +, нито - резултат, поне така пише в листовката им. 5. При нежелание да се направи тест на дете и отказ да се разпише декларацията от родител, детето минава на дистанционно обучение, както заяви министърът преди няколко дни. Но в заповедта от вчера пише „АКО училището има нужната техника“! Нашето елитно училище няма такава, разбира се. Много се съмнявам да сме единственото такова. Но пък иначе има закон за свободен достъп до образование! 6. При показан + резултат детето прави втори тест - кръвен. КРЪВЕН тест, както ме информира класната. Ако той е „-“, на следващия ден е на училище, ако е „+“ - карантина за цялото семейство. 7. Изискването за подписана декларация дойде вчера вечерта по вайбър от класната с изрично изискване да е подписана и върната до края на днешния ден. Заповедта на министъра дава срок до 12 ч. на 08.11. Разбира се, едва ли има луди, дето ходят по планините при слънце и 20 градуса температура и нямат обхват примерно, интернет и прочие условия, та да пропуснат да се запознаят навреме с пратеното от класната. Та така... Чувствам се луда, защото искам да знам какво и как ще се случва с детето ми! Иначе УРА, децата ще бъдат на училище...

Отговори
13 1
Ou paisii хилендарски

Ou paisii хилендарски

07.11.2021 | 20:46

Това и в нашето училище го пуснаха

Отговори
7 0
Оставка на радев

Оставка на радев

07.11.2021 | 21:00

Нека ни кажат, как миналата година децата ходиха без никакви проблеми

Отговори
13 0
Фани

Фани

07.11.2021 | 20:42

Аз не вярвам на другите родители, че ще тестват децата си вкъщи , както трябва! Затова съм съгласна с тестване в уще!

Отговори
4 11
Жалко и грозно

Жалко и грозно

07.11.2021 | 21:02

И ще разрешиш на всеки да бърка и стресира детето ти, само и само да се отървеш от него.

Отговори
12 0
Родител

Родител

07.11.2021 | 20:17

Абсурдна констатация и абсурдно решение от страна на родителите, които не искат да се ваксинират, а дават децата си за "жертвени агнеци".... Как ще гарантират, че няма да има психологически травми на детето дало положителен резултат пред всички и каква е логиката пак се карантинира цяла паралелка, въпреки теста? Аман от долна предизборна пропаганда!

Отговори
11 3
Да спасим децата си

Да спасим децата си

07.11.2021 | 21:04

Прав си, това дете ще се чувства жалко, ще разбият психиката му завинаги. Радев не е човешко същество. Господ има, ще върне!

Отговори
6 1
Той неговото

Той неговото

07.11.2021 | 21:22

Дете не гледа , та е станало бомбок . Ти за чуждите да мисли .

Отговори
5 0
Аз ако мога да взема някой милион

Аз ако мога да взема някой милион

07.11.2021 | 20:08

Всичките ще ви ваксинирам . Даже и децата . Пари трябва , пари . Хората не са нужни , парите са нужни . Хора много , пари малко.

Отговори
10 2
Оставка

Оставка

07.11.2021 | 19:48

Тестването да става вкъщи. Миналата година как децата от 1 до 4кл си ходиха на училище без проблеми. Радев не пипай децата ни!

Отговори
14 2
Гена

Гена

07.11.2021 | 19:33

Браво, точно така!

Отговори
5 7
Чичо

Чичо

07.11.2021 | 19:24

" ... обществото ни не показва достатъчна зрялост при защитата на общественото здраве, включително и детското ". Не сме узрели още. Верно е!

Отговори
6 13

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?