2374

МОН обяви отговорите от националните изпити по чужд език по желание за 7. и 10. клас

Отговорите на тестовете по чужд език за VII и X клас са публикувани на сайта на МОН в рубрика „Общо образование“ – Национално външно оценяване. Аудиозаписите на текстовете за слушане с разбиране ще бъдат качени по-късно.

Общо 5159 седмокласници и десетокласници се явиха по собствено желание на национално външно оценяване по чужд език днес. Проведоха се изпити по английски, руски, немски, френски и италиански език, а за десетокласниците – и по испански. Най-много ученици избраха тест по английски език - 2122 от всички 2162 седмокласници и 2539 от общо 2997 десетокласници. 

В Пловдивска област кандидатите за НВО по желание по английски сред седмокласниците бяха 140. От учениците в 10. клас 77 поискаха да се явят на тест по английски, трима - по немски, 8 - по италиански. 

Седмокласниците решаваха 21 задачи за ниво А2 - 17 с избираем и три с кратък свободен отговор. Последната задача изискваше създаване на текст с обем между 40 и 50 думи по тема от учебното съдържание – създаване на кратко писмо, кратък текст за свободното време, хоби, приятели. Тестовете проверяват също придобитите умения на учениците за разбиране при слушане на текстове на съответния език, използват се и илюстрации. 

Учениците в X клас можеха да се явят на изпит по чужд език на нива А1, А2, В1.1, В1. Изпитът съдържаше четири компонента. Три от тях са писмени. Четвъртият е „говорене“ и се провежда от училищни комисии. Писмените тестове съдържат различни видове задачи - с избираем, с кратък свободен и с разширен свободен отговор. Всяко ниво има една или две задачи за писане с различен обем от думи. Темите в тези задачи са съобразени с учебните програми. Например: „Онлайн приятелства сред младежите“, „Трябва ли да се спортува?“, „Комуникация, реална или виртуална?“, „Използването на мобилния телефон в ежедневието – предимства и недостатъци“.   

От десетокласниците се изисква да демонстрират умения за комуникация при писмено общуване и прилагането на чуждия език в различни комуникативни ситуации. При условие че ученикът има поне 60% от максималния брой точки на изпита, постигнатото езиково ниво се записва в свидетелството за завършен първи гимназиален етап в съответствие с Общата европейска езикова рамка. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?