3906

Министър Цоков: Дуалното обучение влиза в университетите

Тази есен стартира проектът „Студентски практики 2“, в който има сериозен модул за въвеждане на дуалното обучение във висшето образование – включване на практическо обучение в бакалавърски и магистърски програми. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на форума „Европа успява с качествено образование и отговорен бизнес”.

Проектът ще се финансира по Програма „Образование“ и ще предоставя качествена професионална подготовка за студенти в реални работни условия. Чрез него се улеснява и преходът от учебното заведение към работното място, което ще допринесе за по-добра реализация на младите хора. „Това е един от най-успешните европейски проекти в образователната система, който пряко свързва хиляди студенти с техните работодатели. Когато обучението е насочено към практиката, то тогава има много по-качествено формиране на професионални компетентности“, отбеляза министър Цоков. След втори курс студентите ще имат възможност да получават конкретни умения в работна среда, а в университета ще доразвиват основните си знания, като целта е да се изградят като специалисти още докато учат, обясни той. 

През тази есен също ще стартира и българо-швейцарският проект „Дoмино 2“ за дуалното образование в професионалните училища. Чрез него образователните институции получават възможност да разширяват и да подобряват дуалните си паралелки. Успешно се реализира и проектът „Ученически практики“, който предоставя практическо обучение в реална работна среда и подпомага създаването на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката.

През тази година Министерството на образованието и науката инициира и покриването на разходите за социални и здравни осигуровки на ученици, включени чрез обучение в работа. „Бизнесите са освободени от този ангажимент и така могат да предоставят по-голямо заплащане за тези ученици“, уточни проф. Цоков. 

По време на събитието еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Илиана Иванова засегна предложението за въвеждане на единна европейска диплома, която да се признава във всички 27 държави членки на ЕС. Европейската комисия анонсира тази идея през месец март т.г., като целта е да се намалят административните пречки пред университетите, които създават съвместно обучение. Еврокомисарят припомни, че през настоящия програмен период, който ще продължи до 2027 г., са осигурени 786 млн. евро за мерки, които ще подобрят качеството и достъпността на българското образование и връзката му с бизнеса. 

Оцени новината

Оцени новината
4.8/5 от 4 оценки
4.8/5 от 4 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?