Следвайте ни

Иванка Киркова: Родителят сключва споразумение с училището

1. Ще се договарят за възпитанието и правилата 2. При училищни екскурзии ще се посещава и местното школо

Иванка Киркова е началник на Регионалното управление по образование. Има дълъг стаж като учител в професионална гимназия. На съвещание с директорите на училищата от областта вчера тя очерта приоритетите за предстоящата учебна година.  

Г-жо Киркова, върху какво фокусиране вниманието на учителската гилдия?

Продължаваме работата по механизма за обхвата. За трета година ще концентрираме усилията си там. Резултатите са добри и това е пътят. Но акцентът вече трябва да е върху задържането на учениците в клас. За това ще разчитаме на учителите, педагогически съветници, психолози, на целите екипи заедно с директора, защото в много случаи от неговата личност зависят дейностите и той прокарва пътя.

Ще разчитаме основно на креативните учители, учители-ракетоносители. Те ще бъдат стимулирани, ще им бъде дадена свобода да осъществяват идеите си с цел да провокират познавателния интерес на учениците, мотивацията. Всичко това - отнесено към подобряване на функционалната грамотност на децата и по-добрата им реализация - и по-нататък в училище, и в професията.

Вторият приоритет е модернизация. Говоря за Wi-Fi във всяко училище. Очакваме старт на голям проект, който ще подпомогне дигитализацията. Но в същото време ще търсим баланс и

ще ползваме информационните технологии само в подкрепа на ученето.

Искаме модернизация в класната стая изобщо, като философия, и поставяме във фокуса резултатите на учениците. Това е водещото, то е важното. Но за да стигнем до там, трябва да минем през грижата и подкрепата за учителя. И с помощта на родителите, което е третият основен приоритет. По него работим от няколко години. Сега идеята на МОН е да бъдат сключени споразумения между училището и родителите - за още по-голяма подкрепа и активност от страна на семействата. Остават да функционират Обществените съвети и училищните настоятелства.

Какво ще се договарят училището и родителите в такова споразумение?

Основно по отношение на възпитателната работа и спазване на правилата. Идеята е по-голямо участие на родителите в училищния живот - по-добра ангажираност на семейството за осъществяване на училищните политики, в което педагозите и семействата да са съмишленици. Дойде моментът да говорим за създаване на училищна общност - със свои правила, за които деца, родители и учители да са се споразумели.

Намерихте ли за вакантните места такива учители, каквито споменахте, че търсите - лидери, иновативни и близки до децата?

Този процес почти се финализира. Най-трудно е в малките населени места, където часовете не стигат за цял норматив. Където се наложи да преподава неспециалист, в плана на РУО тази година е заложена методическа подкрепа.

В Пловдив има иновативни учители, познавам много такива колеги. Неслучайно и иновативните училища тук са толкова много. Задача от министъра е да стимулираме обмяната на добри практики между тях - вътре в едно училище и между различни учебни заведения, дори извън областта.

Нов момент е, че занапред при екскурзии в учебно време учениците ще посещават не само забележителности, а и учебно заведение с връстници в дадената дестинация. Това ще става след предварителна договорка. Идеята е да създаваме училищна общност, да видим какво правят другите и да вземем добрите примери.

По идея на министър Вълчев ще има и награда за иновативен и креативен учител. Регламентът ще включва три етапа - училищен, регионален, национален. Ще има и добри стимули като награда за победителите. Вярвам, че Пловдив ще излъчи първенци.

Апелирам за активно участие във всички национални програми. От тази година училищата могат да заявяват електронни дневници. Към момента в областта 37 училища са ги въвели, но аз очаквам тази бройка да расте. За детските градини има възможност да кандидатстват за интерактивни дъски и лаптопи.

По това време обикновено говорим за незавършени ремонти, а този път те тепърва предстоят по ОП „Региони в растеж”. Как ще се съчетае учебният процес със строителни бригади в професионалните гимназии?

Труден казус. Предстоят големи ремонти в няколко професионални гимназии, които са и с голям брой ученици. Процедурите текат и още не знаем кога точно ще стартират. Според спецификата ще правим в крачка разстановката, съвместно с общините и МОН.

Останалите ремонти, които се извършваха през лятото, ще приключат до края на седмицата, без СУ „Любен Каравелов”. Учениците там остават в ситуацията от миналата учебна година, докато приключи следващият етап от ремонта.

Минаха поправителните изпити, попълниха ли се местата в професионалните гимназии? Доволна ли сте от изпълнението на заложения план-прием с фокус върху професионалното образование и STEM-профила?

Много трудна беше за планиране и реализиране тази кампания. Благодаря на директорите, които подпомогнаха обхващането на всички ученици, включително и неподалите документи за прием. План-приемът е реализиран по груби изчисления на 92%. Има съкратени паралелки. На този последен етап ще има още едно преструктуриране от цели паралелки към половинки с цел да запазим специалностите и професиите.

Много се радвам на интереса към тъй наречените STEM-паралелки и към професионалното обучение. Категорично там се вижда ръст. Аз проведох няколко разговора с ученици, които не бяха ориентирани. Предложих на единия дуална паралелка. Обясних му с прости думи какво означава това - ще учи, ще работи и ще получава възнаграждение. Реакцията му беше: „Супер!”.

Дуалните паралелки са се увеличили от 6 на 16 тази година. Имаме и 21 нови за училищата професии за областта. Случи се новата паралелка по икономическа информатика в Професионалната гимназия по селско стопанство в Първомай и по биотехнологии в ПГХТТ в Пловдив. Има след това учениците къде да продължат обучението си, защото същата специалност я има във вузовете. Затваряме вече кръга и с университетите, и бизнеса.

Миналата година имахте много тежки казуси - момчето, вербувано от ИДИЛ, и друго, което заради неприемливо поведение е сменило 12 училища. Как ще помогнете на учителите да се справят с предизвикателството да бъдат адекватни в толкова трудни ситуации?

В момент на криза често учителят се оказва срещу такова дете. Но той не е сам. Има училищен екип, ръководство и ние сме на разположение. С повишаването на заплатите учителите са по-мотивирани и това се вижда. В много училища директорите имат възможност и ще назначат педагогически съветници и психолози. Палитрата на структурата се обогатява още с назначаването на образователни медиатори и за първи път от тази година - на социален работник. Ще разчитаме на родителите и на тяхната помощ. Целта е учениците да бъдат подпомогнати, да бъдат подкрепени и учителите в техните усилия.

Нека учителите работят със сърцата си! Знам, че могат. Нашата професия е най-хуманната. Нека не се страхуват. Нека знаят, че не са сами. Могат да разчитат на нас и на другите институции. Иска ми се всички да са живи и здрави. А учениците - да са щастливи и да постигат целите си.

Елица Кандева

Редактор-репортер екип „общество“

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?