3906

Иновативна класна стая: Гимназисти учат английски на велоeргометъра

В ПГАСГ "Арх. Камен Петков" в Пловдив комбинират обучението по чужд език с музика, спорт и интерактивни игри

Да напредваш с овладяването на чужд език, докато въртиш педалите на велоeргометъра, а от слушалките звучи реч и музика на английски  или немски. Така полезно и приятно се случва това в Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ в Пловдив.

Тази година тя влезе в списъка на иновативните училища у нас, като въведе нов подход в подготовката по чужд език. Учениците от осемте паралелки в 8. клас  имат по още два допълнителни часа седмично по английски или немски език. А в тях ученето е чрез музика, спорт и интерактивни игри.

"Езикът се усвоява най-добре, когато се практикува, и чрез тези елементи ние се опитваме

да стимулираме децата да слушат и говорят, да добият самочувствие, че могат да се справят -

разказва директорката инж. Атанаска Вълканова. - Много важно за нашите ученици е и знанията по чуждия език да се комбинират с професионалната подготовка, така че да усвояват и специфичната терминология. Често се налага да ползват техническа литература, която невинаги е преведена на български език. Искаме да се почувстват уверени, че знаят чужд език и могат да използват това в хода на обучението си и в бъдещата кариера.“

Интерактивните занимания се провеждат във факултативните часове и в новия формат всички осмокласници заявили желание да се включат.

Подготвяйки проекта си за иновацията, училището пък кандидатствало и по Националната програма в подкрепа на изучаването на хуманитарни науки. С финансиране по нея създало нов кабинет по английски език. Той е снабден с интерактивен дисплей, озвучителна система, велотренажори, библиотека с чуждоезикова литература. Всеки ученик разполага с лаптоп и слушалки. Използват се и различни програми за създаване на електронни ресурси, които да се използват в часовете.

Преподавателите по английски език Фани Въргова и Весела Карачанска създали проекта за иновацията, след като участвали по програма „Еразъм+“ в учителски обмен във Валенсия и добили опит в работата с платформи за създаване на електронни образователни ресурси. Директорката на учебното заведение и още един учител пък били на обучение във Флоренция.

След като иновацията е в ход от тази учебна година, всички преподаватели имат свободата да избират как да протече учебният час, като използват създадените възможности за вплитане в него на спорт, литература, музика, работа с електронни ресурси. Интерактивните уроци са възможност и за личен творчески подход на всеки от учителите - Петя Георгиева и Надежда Фердинандова по немски език и колегите им по английски Евелина Ламбрева, Валентина Минчева, Мария Тончева, Мирослав Матейски, Ани Арнаудова, Дея Димитрова, Кремена Дживтерова-Стоянова.

Предстои участие на гимназията в националната програма „Иновации в действие“, по която иновативните училища обменят добри практики с други иновативни, но и с учебни заведения, които нямат такъв статут.

В края на март ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ ще приеме учители и ученици от професионална гимназия от Велико Търново, която също е иновативна. Ще покаже нестандартния си подход в чуждоезиковото обучение и пред колеги и ученици от две неиновативни учебни заведения - от Варна и Перник. Всички са строителни гимназии.  Учениците ще имат активна роля в презентирането на иновацията, като те също ще създадат ресурси, с които да я представят и от свое име.

Заинтригувани са. За някои все още е трудно, защото всеки е на различно ниво в подготовката. Реални резултати от прилагането на новия подход ще можем да видим реално в края на първия учебен срок, казват от училището. Ефектът ще се проследи и в дългосрочен план, като екипът продължава да се квалифицира за нови методи на преподаване и смисленото им използване в практиката.

Общо 7 са новите иновативни училища в Пловдивско през тази учебна година. С присъединяването им учебните заведения с този статут в областта станаха общо 50. В цяла България иновативни са 548 училища.

 

В ПГ по ектротехника и електроника:

Осмокласници създават изкуствен интелект

Докато хора с различни професии тепърва се учат как да ползват изкуствен интелект, ученици от пловдивско учебно заведение вече го програмират. С иновацията си в областта на технологиите Професионалната гимназия по електротехника и електроника получи през тази година статут на иновативно училище.

В осми клас гимназистите започват да учат учебния предмет „Логическо програмиране“ в специалност „Приложно програмиране“, обясни директорката Камелия Стоянова. Иновацията се прилага в две паралелки - 8. А и 8. Б клас. Учебните програми за напълно новата учебна дисциплина са създадени съвместно от специалисти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, БАН и екип преподаватели от училището.

Учениците създават различни апликации. А в девети клас те ще бъдат използвани от преподавателите, които ръководят работата по STEM проекти, каза Камелия Стоянова. В екипа са учителките Радостина Захариева и Магдалена Мъглинанова заедно с колежките си по природни науки Савелия Бечева и Мария Проданова. Те са с по две специалности.

Апликациите, които вече са създадени, се оказват много сполучливи. Иновацията се фокусира върху умението учениците да програмират изкуствен интелект, а не да го използват, уточни директорката.

На въпрос дали учениците на 14-15 години са достатъчно зрели и имат изградена дигитална култура, за да боравят с изкуствен интелект разумно, директорката на ПГЕЕ увери, че етичната страна ще е задължителен елемент в целия процес на обучение. Фокусираме се върху създаването и използването на изкуствен интелект само с образователна цел, за подобряване на компетентности като логическо мислене, критично мислене и интердисциплинарна работа, подчерта Камелия Стоянова. Ще се изучават киберсигурност, етичните аспекти на използването на технологиите, работа с лицензиран софтуер.

 

В ПГАВД "Христо Ботев:

Монтесори - и в професионалната гимназия

Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ в Пловдив става иновативно училище с това, че прилага метода на Монтесори и в професионалното обучение. Резултат е от работата по 3-годишен проект с участието на 5 държави. Водещо е професионалното училище „Буфалини“ в Чита ди Кастело, където е работила Мария Монтесори. Освен Италия партньори са Испания, Португалия, Латвия и България. Всяка държава участва с по едно учебно заведение.

Всички те са разменили визити помежду си, търсейки заедно по какъв начин философията на Монтесори може да се приложи в обучението по професия.

98 на сто от участниците в анкетите считат за приложим принципа, че грешките не трябва да се третират като пропуски, а като възможност за учене чрез подобряване. А 70,8 на сто одобряват прилагането на принципа „За всеки ученик се изисква ред, свобода и постоянство в индивидуалната работа“.

В ПГВАД „Христо Ботев“ пречупваме това през индивидуални, екипни и игрови задачи, казва директорът Константин Костадинов. Понякога гимназистите са провокирани с чертеж, в който има грешка - трябва да я открият и отстранят. В основата е идеята за учене чрез правене и чрез личния опит, залегнала в основния принцип на Монтесори педагогиката - „Помогни ми да се справя сам“.

 

По финландския модел:

Частно школо въведе учене по феномени

Учене по феномени - този подход на финландската образователна система въвежда от тази година в начален етап пловдивското Частно средно бизнес училище „Талантите“. Същността му се изразява в междупредметни връзки, обяснява Андреан Лазаров, креативен директор в учебното заведение. Подходът е към дадена тема да се погледне през материята, която се изучава по различни учебни дисциплини. Например Първата световна война може да бъде разгледана от гледна точка на историята, на географията, на гражданското образование, обяснява Андреан Лазаров.

В наши условия това реализира политиките в образованието за прилагане на т.нар. компетентностен подход, при който се работи не за трупане и възпроизвеждане на факти и академични знания, а за създаване на умения те да се интерпретират, анализират и използват практически в различен контекст.

В ЧСБУ „Талантите“ през тази учебна година експериментално методът на учене по феномени се прилага първо в часа на класа. Екипът, включително и креативният директор, е обучен във Финландия.

Заниманията в учебното заведение са в бутиков формат, тъй като паралелките са малобройни. Училището има по една паралелка във всеки клас.

Новият метод ще направи по-интегративно и обучението на учениците със специални образователни потребности, каза още Андреан Лазаров.

Темите са одобрени от педагогическия съвет. В начален етап въвеждането на обучението по феномени ще става по-лесно организационно, тъй като един начален учител води заниманията по различните дисциплини, но сме включили и преподаватели от прогимназията, каза още креативният директор.

В ОУ "Граф Игнатиев":

Нов предмет развива емоционална интелигентност

Да се развиват социални и емоционални умения у децата, вече е нов учебен предмет, с който ОУ „Граф Игнатиев“ в Граф Игнатиево влезе тази година в списъка на иновативните училища. Дисциплината „Светът на емоциите“ се изучава от паралелката второкласници и двете в 4. клас в часовете за избираема подготовка.

Преподават началните учители, като сами са разработили инструментариум. Първите уроци провели още миналата година с материали от Преподаваме.бг. После създали и свои и ги апробирали. Провокират с работа по казуси, предизвикват децата да погледнат дадена ситуация от различни гледни точки и през погледа на различни участници. Често се четат и текстове, чрез които се развива емпатия, разказва директорката  на училището в Граф Игнатиево Даниела Петкова.

Обучението е повече практическо, споделя началната учителка Елена Генчева. Едно от упражненията за самоконтрол е с гатанки. Децата трябва да се въздържат да извикат отговора, ако го знаят, както иначе често става. Или пък от дете на дете се хвърля „гореща топка“. Само който я държи, има право да говори.

Това са тренинги, които могат да отворят „прозорец“ и в други часове, за да се отработват уменията за самоконтрол и да се превърне в модел на поведение, казва учителката. Много е ценно, че в тези часове се създава неформална атмосфера и децата имат възможност да споделят лични истории. Понякога учителката е планирала дадена тема, но на тях в момента друго им е по-важно. В тези занимания имаме време да се изслушаме, казва Елена Генчева.

Учениците също приемат иновацията с интерес, защото до момента не са имали възможността толкова да обсъждат чувствата си. Напредват и в четенето с разбиране, защото често отправна точка към разглеждане на някоя тема е текст. Тренингите и интерактивните дейности пък разчупват ритъма на учебните занятия.

 

В пловдивското ОУ "Княз Александър I":

Часове по 60 минути и тренинги за умения

За петокласниците в пловдивското ОУ "Княз Александър I" някои часове вече са с продължителност не 40 минути, а един астрономически час. От тази учебна година училището прилага  иновативно дневно разписание за 4 паралелки. По-дългите часове са в началото или в края на учебния ден по определени предмети. Така например вместо 3 учебни часа по английски по 40 минути в седмицата децата са ангажирани в два по 60 мин.

Друг елемент на иновацията е свързан с изграждане на умения. В период от 3 дни се провеждат три модула по 60 минути. В ролята на модератори влизат  класни ръководители и психолог или педагогически съветник, учител от групата за целодневна организация на учебния ден. Заниманията са преди началото на учебната година с примерни теми: безопасно поведение в дигиталния свят, мотивиране на децата да учат и справяне с детски рискови характеристики.

В комуникацията с родителите се проектират ценностите и нормите, определящи организационната култура на училището като институция, обясняват от учебното заведение.

 

Брестник се включва в модела 1:1

ОУ „Васил Левски“ в с. Брестник, община "Родопи", въвежда за шестокласниците обучение по модела 1:1. В следващите три години целият прогимназиален етап трябва да премине към тази система, обясни директорката София Колева. Устройствата са осигурени по национална програма. При метода 1:1 всеки ученик ползва персонален хромбук. Във виртуални класни стаи по различните дисциплини преподавателите споделят електронни ресурси, учениците могат да работят в екип по проекти, включително и у дома. До голяма степен отпада хартията, но пак се прилагат и традиционни методи на обучение. Учителите от Брестник са подготвени и сертифицирани в Центъра за творческо обучение. Искаме обучението на учениците да е полезно, иновативно и най-вече ефективно, каза директорката.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
5 коментара
комунист

комунист

11.01.2024 | 17:13

От моята учителка по френски в гимназията знам ,че чужд език се учи с лист и молив.

Отговори
2 1
Първокласничката   Джоана

Първокласничката Джоана

11.01.2024 | 16:58

Аз искам щъркела да ми донесе братче роботче.

Отговори
1 0
Живко

Живко

11.01.2024 | 16:42

Иновативно насърчаване на неграмотността. Минава за образование в днешни дни.

Отговори
7 0
Кака Радка

Кака Радка

11.01.2024 | 15:48

Абсолютно неработещи простотии. Ужас!

Отговори
8 0
Мързел без граници

Мързел без граници

11.01.2024 | 15:40

Ако могат да измислят как да научиш някой език докато спиш ще направят революция! Всички училища ще бъдат превърнати в хотели. А един мой учител казваше за учениците - трябва им здрава маса, здрав стол и... здрав з@дник. Струва ми се, че това е вярната рецепта за успех, а не фитнес упражненията.

Отговори
8 1

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?