Следвайте ни

Хората от Пловдивско - образовани, инициативни, с добра работа

Здравко Димитров благодари на екипа си и на гражданите и се отчете като областен управител

Безработицата в Пловдивска област намалява и в момента е 3,2% - една от най-ниските в страната. Доходите растат, а средната заплата вече гони 1100 лева. Хората от областта са образовани и инициативни. През последните 4 години в района са построени много нови заводи, реализирани с  български и чуждестранни инвестиции. Подобряващата се пътна и социална инфраструктура мотивира бизнеса да работи тук. В резултат компании от Пловдив и областта заемат челните позиции във всички сектори на икономиката, а районът е най-бързо развиващият се в България.

 

 


За доброто развитие на Пловдивска област през последните години изключително важна роля играе подобряването на качеството на административните услуги и ефективната координация между различните общини в областта, министерствата, националните и международни институции. Това се казва в отчета на Здравко Димитров за работата му като областен управител. Според кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив ключова роля за икономическия растеж, намаляването на безработицата и увеличаването на доходите на хората има целенасочената работа на държавата за подобряването за пътната и социална инфраструктура в района. През последните години са рехабилитирани стотици километри пътна мрежа. Това стана възможно с доброто взаимодействие между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция “Пътна инфраструктура“, Областната управа и общините. Един от ключовите проекти, реализирани през последните години, е удвояването на пътя Пловдив - Асеновград с изграждането на две нови кръгови кръстовища и съответните връзки със съседните населени места. От изключителна важност е и изграждането на новия участък от пътя Пловдив - Карлово край отбивката за селата Труд и Строево c дължинa 5 км. 

В процес на строителство е и ново кръстовището на шосето от Пловдив за магистрала "Тракия" с връзки за село Радиново и Индустриална зона „Марица“. В напреднала фаза са идейните проекти за реконструкция и разширяване на Околовръстно шосе, изграждането на кръгово кръстовище до караулката на пътя за Асеновград и завършването на околовръстния ринг с изграждане на Изтoчен oбxoд с връзката от новото съоръжение дo Cкoбeлeвa мaйкa.

Всичко това ще даде възможности за развитие на нови индустриални зони край Пловдив и развитие на бизнеса. Освен това ще направи придвижването край града много по-удобно и сигурно.

Рестарт на проекта „Въча“

С подписването на договор за предпроектно проучване за изграждането на Каскада Въча - Доспат и прагове на р. Въча се дава зелена светлина за водоснабдяването на Пловдив и съседните общини с чиста и значително по-евтина питейна вода. Реализацията на проекта ще реши и дългогодишния проблем с водоснабдяването на град Кричим и село Устина.

Нови възможности за пловдивския бизнес

В двата си мандата като областен управител Здравко Димитров винаги е давал своята подкрепа за пловдивския бизнес. Под негов патронаж се проведоха редица срещи, информационни събития и дискусии на по важни въпроси за региона. Изключително ефективни бяха семинарът на тема „Изграждане на регионални научни центрове“, организиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. В тях активно се включиха представители на научната и академична общност, бизнеса и местните власти от Южен централен район. Областната управа бе домакин и на информационното събитие по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на малки и средни предприятия“ на Иновация Норвегия към Норвежкия финансов механизъм 2014-2020, срещи по различните оперативни програми, както разяснителната кампания по условията за кандидатстване по Националния инвестиционен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

С цел да се разшири развитието на областта и на гр. Пловдив във всички обществени сфери екипът на Здравко Димитров участва в редица международни формати. През последните години експертите от Областна администрация инициираха и подкрепиха поредица международни събития и срещи с участието на мениджъри и собственици на компании от  местния бизнес. Такива са срещите за сътрудничество с представители от Санкт Петербург, териториални области на Китайската народна република, с посланиците на Казахстан и Азербайджан по случай 25-годишнините от установяването на дипломатически отношения между страните. В периода 2016 г.  - 2019 г. са проведени официални делови срещи с посланиците на САЩ, Кралство Норвегия, Швеция, Нидерландия, Малта, Иран, Азербайджан, Турция, Албания, с министъра на културата на Италия, както и с почетните представляващи консули, ситуирани в Пловдив.

Форумът "16+1" 

Един от най-успешните формати за установяване на ефективни трансконтинентални бизнес връзки е Инициативата за сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай 16+1, на която домакин бе Здравко Димитров и областната администрация. Целта на срещата бе укрепване и разширяване на сътрудничеството между Китай и 16 страни от Централна и Източна Европа в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието, културата, туризма, здравеопазването, селското стопанство. По линия на формата 16+1 от края на 2017 г. на територията на „Тракия икономическа зона“ започна да функционира първият по рода си в Централна и Източна Европа Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти с Китай и страните от Централна и Източна Европа. Подписани са и двустранни международни споразумения от участниците във форума.

През 2018 г. областният управител и екипът му участваха активно и в редица срещи на високо равнище по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?