Следвайте ни

Аграрният университет в обмен със 150 вуза по света

Наши студенти на Лятно училище в Азербайджан за иновативно развитие на сектора

Аграрният университет в Пловдив е единственият в страната специализиран държавен университет в областта на аграрните науки със 74-годишна история, с утвърден престиж в национален и международен мащаб. През 2019 г. АУ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.61 по десетобалната система, която го отрежда в топ 3 сред университетите в страната. Три последователни години АУ е национален първенец в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ според Рейтинговата система на висшите училища в България.

С богатите традиции в сферата на международното сътрудничество и създадените тесни научни и академични контакти с над 150 университета от Европа, Азия, Африка и Северна Америка Аграрният университет се утвърди като висше училище, отворено към положителния опит на своите партньори. Интернационализацията на АУ е сред приоритетите на ръководството и включва разширяване на сътрудничеството с образователни, научни, изследователски и други институции и организации в Европа и света за реализиране на мобилности на студенти, преподаватели и служители. Разработват се съвместни образователни и научни проекти. Организират се съвместни работни срещи, конференции, симпозиуми. Политиката е да се разработват съвместни учебни планове за придобиване на двойна диплома и включване в международни мрежи.

Интересът на младите хора към АУ е продиктуван не само от солидната подготовка, но и от благоприятната академична атмосфера. Университетът осигурява и поддържа високо качество на обучение, което неизменно е свързано с международните изяви на възпитаниците му. Поредно доказателство за това са участията на студенти в летни школи и конференции в чужбина.


В края на юли Христо Козаров и Сияна Петкова от специалностите "Лозаро-градинарство" и "Аграрно инженерство" взеха участие във втората сесия на Лятната школа в университета Джаотонг в Шанхай, Китай, заедно със свои колеги от Румъния, Черна гора, Израел, Сингапур и др. Двуседмичната лятна програма включваше академични лекции, свързани с модерното земеделие и горите в Китай, посещение на Шанхайска изследователска станция за градските гори, ботанически градини и модернизирани аграрни паркове. Студентите успяха да се докоснат до местната култура. За успешното завършване на програмата подготвиха презентация, свързана с проблемите на съответната държава и визията за разрешаването им.

Студенти от АУ участваха и във Второто международно лятно училище на тема „Иновативно развитие на аграрния сектор: световен опит и перспективи“ в Ганжа, Азербайджан. Мария Петрова, Венелина Иванова, Светлин Светлинов и Мертдин Мюмюн присъстваха на атрактивни лекции и имаха възможност да се запознаят с културата и традициите на страната - посещения на музеи, галерии, национални паркове и природни забележителности. В събитието участваха представители от 14 държави - Индия, Китай, Казахстан, Пакистан, Русия, Украйна и др.

Възпитаници на АУ се включиха и в XІ Международна студентска конференция, която се проведе в град Чачак, Сърбия. Те представиха достойно университета и бяха отличени с две награди в категория „бакалавър“, преборвайки конкуренцията на техни колеги от Сърбия, Чехия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония.  Мария Петрова от специалност "Лозаро-градинарство" с ментор доц. д-р Любка Колева зае почетното първо място за най-добра статия в областта на аграрните науки. Достойно се представи и Веселин Златев от специалност "Растителна защита", който бе удостоен с втора награда. Негов ръководител е проф. д-р Андон Василев.

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?