Следвайте ни

70% от местата в ПУ заети след първо класиране

След първо класиране в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са записани 2564 първокурсници. От тях 2244 са приети по държавна поръчка, което съответства на приблизително 70% от утвърдения държавен прием за новата академична година, а 320 ще се обучават срещу заплащане. Данните съобщи зам.-ректорът на висшето училище проф. д-р Антон Илиев.

Подадени са и 890 декларации, от приети на първо класиране кандидати, за участие в класиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон. Днес, 16 юли, университетът обявява второто си класиране, а срокът за записване на приетите по него е от 17 до 19 юли включително.

Резултатите след първо класиране са сходни със същия етап на кампаниите от последните десетина години, припомнят от Учебен отдел на ПУ „Паисий Хилендарски“.

През тази година най-голям брой заети места след първо класиране има в професионалните направления „Филология“, „Педагогика на обучението по...“, „Педагогика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Право“, „Химически науки“ и „Икономика“.

За „Филология“ университетът отчита след първо класиране 372 записани студенти в редовна форма и 37 в задочна, от тях платено обучение в редовна форма са избрали шестима, а в задочна – трима, но държавният прием е зает до 82.82%. Всички 45 места в „Лингвистика с бизнес администрация“ са запълнени, 68 от 75-те места на „Приложна лингвистика с английски език и втори чужд език“ също са заети, както и 59 от 70-те места в „Лингвистика с информационни технологии“.

С най-малко запълване в проценти след първо класиране са областите от висше образование „Електротехника, електроника и автоматика“ (30%), „Политически науки“ (33.33%), „Физически науки“ (43.33%). В специалността „Теология“ от професионално направление „Религия и теология“ са запълнени само 2 от 15-те места.

За специалността „Актьорство за драматичен театър“ от област „Театрално и филмово изкуство“ изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведат през м. септември в три кръга, в три последователни дни. През тази година определените дати са 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.
Паралелно с второ класиране ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява и допълнителен прием за определени специалности.

Румен Златански

Репортер - екип "общество"

Румен Златански е здравен репортер от екип "Общество". Завършил "География" в СУ "Климент Охридски". Работил като репортер и кореспондент в много вестници и агенции.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?