4232

60% от родителите плащат за частни уроци, според 46 на сто креативните учители са малко

60% от родителите у нас плащат за частни уроци. Според 48 на сто от тях подготовката в училище не е достатъчна, за да се премине в следващ етап. А 43% са на мнение, че тя не може да гарантира усвояване на материала. Само 23 на сто от анкетираните са наели частен учител с цел надграждане на училищните знания, а не компенсиране на дефицити.

В другата група - на семействата, които не плащат на частни учители, 73 на сто  не виждат необходимост. За всяко пето семейство от тази група   причината е, че не може да си позволи този разход. А 7% споделят, че в населеното място няма такава възможност. Три на сто от семействата, чиито деца не ходят на уроци, им помагат лично.

Това показва одит на Сметната палата "Осигуряване на качеството на училищното образование" за периода януари 2019 г. - юни 2023 г. Изводите в него са, че действията на МОН не са достатъчно ефективни и дава 21 основни и 7 допълнителни препоръки, които да се изпълнят до края на следващата година.

Според доклада промени в училищната подготовка и учебните програми искат 90% от родителите, 70% от учениците във втори гимназиален етап, 63% от анкетираните директори на училища и 80 на сто от запитаните  в университетите.

По отношение на уменията това, на което според родителите най-малко се обръща внимание в училище, е себепознаване и самоконтрол (47%). На второ място поставят прилагането на знанията на практика (44%) и умението за решаване на проблеми (43%). Критичното мислене е важно, но не се развива достатъчно в училище според 36%, а уменията за общуване - според 33 на сто. Следват творческите умения (33%), предприемачеството (32%), отговорност (30%), умения за работа в екип (30%), дигитални умения (23%).

Оценката на 46% от родителите е, че малка част от учителите на децата им са креативни, иновативни и вдъхновяващи. Според 33 на сто обаче повечето преподаватели са точно такива. 14 на сто смятат това за всички учители на детето си, а 7% не биха го казали за нито един от тях.

Висшите училища посочват, че се натъкват на най-големи дефицити от подготовката в гимназията по математика и български език - "много често" според съответно 48% и 44% от анкетираните. Почти всеки трети смята, че е необходимо в средното училище да се направят промени, свързани с намаляване на фактологията, а 26% посочват нуждата от практическа ориентираност в по-голяма степен.

 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 3 оценки
5/5 от 3 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?