Следвайте ни

55 родители заплашват да си преместят децата от школото в Житница

Искат оставка на директорката заради лошо отношение и слаба организация

viber icon

Семейства  на деца от ОУ „Христо Смирненски“ в село Житница сезираха Регионалното управление на образованието и МОН за редица нарушения на директорката Надка Петрова. Последвалите проверки са потвърдили част от тезите на родителите и предстои  дисциплинарно наказание. Родителите искат отстраняването й, за да се постигне нормална среда и качествен учебен процес за децата. И се заканват, че ако не бъдат  чути, ще отпишат вкупом хлапетата, макар че така училището няма да оцелее, а на тях ще им е трудно всеки ден да ги карат до Калояново.

 

Първата жалба е изпратена на 16 юни. Тя е придружена с подписка от родителите на 49 от общо 64 ученици в школото,  в която участват и  семействата на 6 бъдещи първолачета. Това на практика е около 80% от семействата и ако те изпълнят заканата си да ги отпишат, училището не може да оцелее.

„Обръщаме се към Вас с надежда за решаване на проблем, който е с давност от няколко години. ОУ “Христо Смирненски” в с. Житница е ново училище и при правилно управление на ресурсите то може да предложи качествено образование на нашите деца. Материалната база е много добра и ние не желаем да записваме нашите деца в училища в съседни населени места, но с оглед случващото се неминуемо ще бъдем принудени да направим това“, пишат недоволните.

Те разказват за огромно текучество на учители

В края на тази учебна година станало ясно, че поредният педагог, който си тръгва, е класната на първолаците Фани Бодурска, макар че родителите са доволни от нейното отношение към децата. „Те я обичат и не могат да си обяснят раздялата с нея“, пишат родителите.

Според тях са смущаващи редът и организацията на учебния процес. Разполагат с видеозапис, от който е видно, че температурата в стаята на първи клас през зимата е 10 градуса при норма 18. Причината е, че в 10 часа  директорката събира дистанционните на климатиците и никой няма достъп до тях до следващата сутрин.

Обособена стая за интереси цяла учебна година е заключена

В електронния дневник е отразена информация от занимания там, но такива не се провеждат, твърдят родителите. На родителски срещи им отговаряли, че учителите не проявяват интерес към обучение в подобна среда. Ключовете са в директорката, а при молба да ги предостави, отговаряла, че  децата може да счупят нещо. Родителите са готови да  възстановят евентуална щета, но не срещат разбиране. Стаята се показва само на родители, чиито деца предстои да бъдат записани в първи клас, заявяват те. Информацията им е, че Община Калояново е отпуснала  4090 лева за стаята по интереси, но тя няма климатик.

За физкултурния салон пишат, че е ремонтиран, но с лошо качество. Независимо от времето часовете са на открито, а на игрището не е поставена обезопасителна настилка. При всяка среща Петрова обещавала да го приведе в съответствие със законовите изисквания, но положението остава непроменено.

Родителите са възмутени и от часовете по информационни технологии и математика. Честа практика е

децата да бъдат оставяни да играят на компютрите,

а пропуските в усвояването на учебния материал не могат да бъдат компенсирани.

Настояват и за проверка по отношение на фирмата, която доставя обедното хранене  - “Ронго 1” ЕООД, и дали децата от начален курс получават безплатно полагащите им се закуски. Надка Петрова обяснила, че средствата за закуски, които не се получават от децата, се пренасочват за обедното хранене. За него пък се плаща “на ръка” на помощния персонал, без родителите да получат документ. В столовата се допуска да обядват само деца, чиято храна се доставя от фирма “Ронго 1” ЕООД. Ученици, носещи обяд от дома си, хапват навън, дори в студ.

Родителите изразяват несъгласието си

с включване на децата в проекти, неотговарящи на техния социален статус,

условия и характер на средата, в която живеят.

„Ние като родители на ученици, непопадащи в рискови групи, желаем да участваме в проекти, свързани с повишаване знанията и насочване към дейности по желание на ученика“, пишат те. Негодуват също, че не се провеждат и не се информират учениците за допълнителни конкурси. Съмняват се, че децата, подали заявление за националното математическо състезание “Европейско кенгуру”, са били манипулирани. След него се оказало, че са решавали други задачи, а не публикуваните на страницата му.

Тревога будят и камерите в общите части, за които не се знае дали работят. Ученици от прогимназията твърдели, че мигат зелени лампички, но родителите не са попълвали декларации за съгласие.

Родителите искат смяна на директорката, за да се подобри ситуацията в училище.

 

Квитанции със задна дата

Във втора жалба до институциите от 21 юни  семействата съобщават, че след като е станало ясно  за първата,  в неделния ден на 20 юни  ученици от трети клас са били извикани от класния в двора, за да им бъдат раздадени стихотворения за края на учебната година. Едновременно им били дадени  и квитанции за платена храна за месеците от септември 2020  до юни 2021 г.

Квитанциите са без дата. В една от тях пише, че ученик е заплатил 3400 лв. за храна за месец ноември. Факт, който не е истина и навява на мисълта, че е издаден документ с невярно съдържание", уточняват родителите. Същия ден били раздадени квитанции и на останалите класове.

„След подаване на жалбите директорката опитва да "оправи положението". Започна се привиква на родители индивидуално с цел да се пита от какво са недоволни, при положение че през учебната година не е проведена нито една родителска среща. Проведени са две с психолог по проекта "Подкрепа за успех", обяснява една от майките - Катя Трайкова. Родителите твърдят, че учителите също са притискани да си мълчат за истината.

Община Калояново също е запозната. Проведена е среща с родители, общински съветници, директора и кмета.

„Очакваме МОН да разкрие цялата истина за нередностите, които се случват, и справедливостта да възтържествува, нашите деца да продължат да учат в ОУ "Христо Смирненски", но не при тези условия и арогантно отношение на директора. В противен случай едно българско училище ще остане в историята“, казват родителите.

 

Проверката установила: 11 педагози напуснали за 4 г., часовете дадени на неспециалисти

Становището на Регионалното управление на образованието след проверка по 12 пункта от жалбата на родителите от Житница завършва с уверението, че ще бъдат предприети действия по Закона за предучилищното и училищното образование и по Кодекса на труда за търсене на дисциплинарна отговорност от директора.

Относно твърденията за студ в стаите не може да се потвърди истинността им, понеже проверката е била в топло време. На комисията са представени контролни листове от проверка на градусите, като във всички са вписани 18 и нагоре, попълвани са от класните ръководители, но липсва час на измерване. Според проверяващите отопляването с климатици не е целесъобразно с оглед разходите и бюджета на школото, но Община Калояново като първостепенен разпоредител трябва да вземе отношение. Нито един от анкетираните учители не е споменал за ниски температури в клас.

Трудно е да се установи къде се хранят децата - в деня на проверката столовата е работела. Само един от анкетираните учители потвърждава информацията от родителите.

Проверка 4 г. назад е потвърдила голямо текучество. На мястото на титуляря по физическо от 2017 г. са се изредили 4 преподаватели. Осезаемо движение има и по отношение на педагозите, които водят часовете по биология, "Човекът и природата", география, физика.

От 2017 г. са прекратени 11 договора

След напускането на лекторите "часовете по география и икономика ежегодно са възлагани на неспециалисти, назначени на щат, което е тревожен факт с оглед необходимостта от качествено усвояване на учебното съдържание“, пише в протокола на РУО. В молбите за напускане обаче никъде не фигурират твърдения за лоша атмосфера или недобронамерено отношение от страна на директора.

За стаята по интереси е установено, че няма климатик и през зимата не може да се ползва. В момента на проверката на вратата имало график за срещи със социалния работник по проект „Подкрепа за успех“. Потвърдено е и че са били провеждани часове по интереси в занималнята. На директора е препоръчано

да осигури отопление и да мотивира екипа да ползва базата.

Въпросът за физкултурния салон ще бъде отнесен към Община Калояново, защото от там е финансиран проектът. Колкото до часовете навън, учителят  уверил, че е било така заради пандемията.

За часовете по информационни технологии и математика пък се казва, че директорката  е направила 5 проверки и според протоколите от тях няма нередности. Учебният процес е воден синхронно в онлайн седмиците, макар да не са публикувани допълнителни електронни ресурси.

Изискан е договорът на училището с фирмата за хранене. Представен е с „Благой Киров“ ООД, с. Труд, както и последвали разпореждания на директора за отговорните лица за храненето в училище и кетъринг от "Ронго 1" ЕООД,

но не и договор с тази фирма.

В заповедите пише, че заплатената сума се събира с приходен ордер от счетоводителя  Костадин Талев и се отчита на родителите с квитанция. По време на проверката са представени квитанции без номер и дата, изготвени на база доклади от класни ръководители и дължими суми, сравнени с фактурите на доставчика. По закон Община Калояново контролира детското хранене и ще бъде сезирана да извърши проверка.

По отношение на твърденията за включване в неподходящи проекти са установени 4 групи за допълнително обучение поради затруднения и 1 група за занимания по интереси по проект „Подкрепа за успех“. Никой не се е отписал. Майката на първокласник Ивелина Павлова твърди, че не се е подписвала детето й да участва, но проверяващите от РУО

не могат да удостоверят истинността на фигуриращия в документите параф.

Директорката не е била уведомена за нежелание детето да участва в заниманията и има негови работни листове. Проверката показала също, че резултатите на всички първолаци са високи, поради което целта на допълнителната работа навярно е била свързана с ограмотяването, пише в доклада на РУО.

Състезанието „Европейско кенгуру“ пък изобщо не се е провело, макар да е имало 17 желаещи.  По регламент отговорник е директорът, но в Житница не е била създадена организация. Учителката по математика направила пробно състезание със задачи от минали години и съобщила устно резултатите, но няма протокол за това.

Относно видеонаблюдение без съгласие от родителите, то е било налице по време на НВО в 7. клас, като е трябвало да се поставят уведомителни табели в класните стаи, но такива не е имало.

На този етап се въздържам от коментар, заяви пред "Марица" директорката Надка Петрова.

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (9)

Пенсиониран учител

Пенсиониран учител

19.07.2021 | 21:30

Директорки и заместник директорки под път и над път /назначени с връзки/. Децата са важни.Трябва да се уважи искането на родителите и да се запази училището в село Житница.Да се закрие едно училище в малко населено място е недопустимо в условията на демографска криза.Пиша го този коментар, защото той се отнася, не само за конкретното училище, но и за много други учебни заведения в Пловдивска област. Директорите се изживяват, като абсолютни феодали спрямо учителите и помощния персонал. Имат право да назначават, уволняват, освобождават по свое лично мнение и никой няма право да оспорва техните решения, които са незаконни и несправедливи /дори синдиката на българските учители/.Моето мнение ,че правата на директорите трябва да бъдат ограничени и освобождаването на учителите да не става по личното решение на директорките и техните заместнички, които са зависими от нея.

Отговори
2 0
един

един

15.07.2021 | 11:25

Когато нейни те деца бяха малки се скара със съседи те и ни ги пускаше да играят с други те деца беше казала-С ТЕЗИ ГЛУПАВИ-МАЛУМНИ ДРИСЛЬОВЦИ НЯМА ДА ИГРАЕ ТЕ!!!

Отговори
7 2
Родител

Родител

15.07.2021 | 10:37

Ние възпитаваме децата в общочовешки ценности като чест, доблест, смелост да признаеш вината си. Тогава какъв човек и директор може да бъде Надка Петрова, след като гледа само своя интерес!??? Не я интересуват децата, а скъпоценната й служба!!!! Жалко, срамно и недостойно поведение!!!!

Отговори
17 2
Сърдитко

Сърдитко

15.07.2021 | 10:21

Те в града не я искат, тя за на Райчев от РУО къщата пита. Такавава наглост няма никъде. Те бутнаха шефа на Пирогов, но Петрова е несменяема, ха, ха, ха. Кой ли е зад нея, о, никой. Просто всеизвестната й на цяло село наглост и безочие. Но ще те събори, споко!!!

Отговори
8 4
родител

родител

15.07.2021 | 09:39

И какво правим по-нататък? Тя, нямала коментар... Трябва телевизия тук да дойде, явно вестниците не я стряскат...

Отговори
11 3
Иванова

Иванова

15.07.2021 | 10:31

Много злоба и завист към директорката,защото искате да сложите поредната калинка на мястото й

Отговори
6 11
Сърдитко

Сърдитко

15.07.2021 | 11:21

Ако Вашето дете учи в това училище и ежедневно е свидетел на тормоз над учители и ученици, сигурно и Вие няма да сте щастлива за детето си. Това си е психически тормоз. В някои държави това се наказва от закона, а тук си играем на обидени и не сменяеми.

Отговори
10 2
възмутен

възмутен

15.07.2021 | 11:49

Когато имате дете, което учи и се възпитава в това училище, тогава изказвайте мнение

Отговори
6 2
възмутен

възмутен

15.07.2021 | 11:57

Иванова, когато имате дете, което учи и се възпитава в това училище, тогава изказвайте мнение

Отговори
4 2

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Никотинът е естествена съставка на тютюна. Кое твърдение е правилно?