Следвайте ни

3D принтер гради туморни модели в Медицинския

Първият в страната биопринтер на Cellink заработи в Катедрата по медицинска биология на МУ - Пловдив. Той позволява създаване под компютърен контрол на 3D обекти, чрез наслагване на синтетични и биологични материали в няколко слоя.

3D биопринтирането е една от най-новите технологии, с широко приложение в тъканното инженерство и регенеративната медицина за разработване на сложни тъканни структури, които имитират естествените органи и тъкани. Използват се специални биомастила, съдържащи живи клетки и биоматериал, който запазва клетъчната функция и жизненост и осигурява междуклетъчната комуникация. С изолирани от пациенти туморни клетки може да се конструират индивидуални 3D туморни модели, върху които се изпробват различни лекарства. Това е перспективен и безопасен метод за определяне на специфично лечение за всеки конкретен пациент.

Новата технология ще бъде демонстрирана още през март в рамките на свободноизбираемия курс по молекулна, персонализирана и регенеративна медицина. Студентите ще имат възможност да се запознаят с принципите на 3D биопринтирането и с основите на регенеративната медицина. 

 

 

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?