1553

11 223 ученици от Пловдивско на национални изпити по български и математика

Над 11 220 седмокласници и десетокласници от Пловдивска област се явят на национално външно оценяване по български език и литература и по математика днес и в четвъртък. Те ще положат изпитите в своите училища. Ще ги допускат в сградите срещу документ за самоличност. Трябва да пишат с черна химикалка. На външното оценяване по математика могат да използват свитък с формули.

Изпитът по български език и литература за 5949 седмокласници започва днес в 10 ч. Той продължава 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9,30 ч.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени - избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

До 8,30 ч. трябва да са в клас и над 5274 десетокласници от Пловдивско. Тяхното външно оценяване започва в 9 ч. Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 - с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути - два слети учебни часа.

На 16 юни е националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор - числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор - да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача.

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две - с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Сборът не се преобразува в оценка.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.  

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуваща при приема на ученици в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?