4020

Sprechen sie deutsch? Германец спаси книжката си, не разбрал какво му говорят полицаите

Шофьор от Германия се отърва от солена глоба и спаси книжката си. Той бил спрян от униформени за проверка в Асеновградско. Езиковата бариера станала проблем, тъй като германецът не владее български, нито да говори, нито да пише, нито да разбира. 

Служителите на реда искали да го тестват за употреба на наркотични вещества, но шофьорът не разбрал какво всъщност искат от него. Връчили му талон за даване на кръвна проба в лечебно заведение, но и това им действие не било разбрано.  Последвал акт за отказ от изследване за наркотични вещества в кръвта - глоба в размер на 2000 лв. и отнемане на книжката за две години. 

Шофьорът обжалвал тежкото наказание, а магистратите го отменили. Основните причини са две. Първата е, че в случая наказателното постановление предхожда акта. По дата и време актът е съставен ден по-късно.  "Допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, тъй като е издадено наказателно постановление за нарушение, за което не е бил съставен акт. Не е дадена възможност за запознаване с неговото съдържание, възможност на първо място, да разбере какво нарушение му е вменено и в тридневен срок, да депозира писмени възражения. Така, наказателното постановление е издадено преди съставянето на акта, което е тотално недопустимо и по своя характер, представлява съществено процесуално нарушение, накърняващо правото на защита", сочи съдът. 

Втората причина за отмяна на тежкото наказание, наложено на германския шофьор, е че не е бил назначен преводач, който както в хода на извършванната проверка, така и относно даваните указания, разпореждания от страна на полицейските служители и връчваните документи, да се извършва на разбираем за него език. "Като не е изпълнил това задължение, да осигури извършването на проверката на разбираем за нарушителя език, както актосъставителят, така и издателят на обжалваното постановление, е допуснато съществено нарушение на административно0производствените правила, с което е било нарушено драстично правото на защита, до степен за невъзможност същата да бъде упражнена, предвид невъзможността жалбоподателят изобщо да разбере какви действия се извършват спрямо него, какво се иска от него и какви документи му се връчват", се казва в решението на магистратите.

Те посочват, че  проверяващите полицейски служители е следвало да намерят преводач на език, който германецът ползва, като бъде поканен за съставяне на акт в присъствието на този преводач, който да му прочете съдържанието и да му го преведе.

Решението все пак подлежи на обжалване пред Адмнистративния съд в града под тепетата. 

Оцени новината

Оцени новината
1/5 от 1 оценки
1/5 от 1 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?