49

Само за година: Над 8300 дела разгледаха съдиите от Окръжния съд в Пловдив

Общо 6531 дела са постъпили в Окръжния съд в Пловдив през цялата 2022 г. Разгледани са 8319, а свършените дела са 6862.  От свършените дела 76 % са приключили в срок до 3 месеца от образуването им, като се запазва темпа на работа от предходните години. 

Тези и други данни за работата на съда, бяха изнесени от председателя на Окръжен съд – Пловдив Розалия Шейтанова в отчетния доклад за 2022 г. по време на общо събрание на съдиите. Въпреки лекият спад на броя на новопостъпилите дела, в сравнение с предходната година, когато са били 6987, действителната натовареност на съдиите остава висока. Окръжен съд – Пловдив се нарежда на четвърто място по натовареност в страната сред 28-те окръжни съдилища. През 2022 г. съдиите са разгледали средно по 12.98 дела месечно и са приключили средно по 10.71 дела, като на всеки съдия са разпределени средно по 9 нови дела месечно.

Акцент в доклада беше поставен върху кадровата обезпеченост с магистратски длъжности и затрудненията, предизвикани от незаемането на щатове за съдии/младши съдии поради забавянето на конкурсите за заемане на свободните длъжности. „За преодоляване на тези затруднения и през 2022 г. продължи практиката на командироване на съдии на свободни щатове или на местата на магистрати, командировани в по-горна инстанция, но предвид броя на необезпечените щатове, все по-трудно се намира вариант за командироване на съдии от района на Окръжен съд – Пловдив. Това поставя сериозни изпитания при формирането на състави във всички отделения“, постави проблема съдия Розалия Шейтанова. 

Резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители от Окръжен съд – Пловдив през 2022 г., отразени в отчетния доклад, са плод на неуморните усилия и вложения труд в изпълнение на функциите, свързани с правораздавателната дейност, като за поредна година бяха отличени съдии, недопуснали нито една забава при изготвяне на съдебни актове, които през 2022 г. са 27.  

Гост на отчетното събрание беше Галина Арнаудова – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив. Тя подчерта, че резултатите, постигнати от магистратите през изминалата година, го нареждат сред най-добрите в страната. „Бъдете здрави и продължавайте да работите с ентусиазма, с който и досега го правите“, пожела съдия Галина Арнаудова на колегите си.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?